5.Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 12. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 6.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 7. Sınıf Matematik Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 9. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 7. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 9.Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 5.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu

Hz. Muhammed’in Hayatı 2.Dönem 8.Sınıf 1.Yazılı Sorualrı ve Cevapları 2019

…… OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

1) Aşağıdaki konuları ilgili ayet ve hadislerle eşleştiriniz.
Yargılamada adil davranması

İnsanlara gereken değeri vermesi

Özel zamanlardaki duaları

Günlük duaları
Şakalaşma adabı

Sporu teşvik etmesi

“Allah’ım recep ve şabanı bizim için mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.”

“Erkek çocuklarınıza yüzmeyi ve ok atmayı… öğretin.”

“Sizden hiçbiriniz, arkadaşının eşyasını ne şakacıktan ne de ciddi olarak almasın…”

“Bir kavmin (mahkemelerinde) haksız yere hükümler verilirse o kavimde mutlaka kan (anarşi) yaygınlaşır.”

“Allah’ım bize dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru.”

“Sizden biriniz bir cenaze gördüğünde onunla gitmek istemezse cenaze ilerleyip cenazeden geri kalana kadar ayakta dursun.”

 

2) Aşağıdakilerden hangisi çocuğun babası üzerindeki haklarından biri değildir?
A) O’na güzel bir isim koymak.
B) O’na İslâmı öğretmek.
C) Onu zengin yapmak.
D) Evlendirmek.

Cevap: D

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz ‘in (s.a.v.) düğünlerle ilgili tutum ve davranışlarından biri değildir?
A) Düğün yemeği verilmesini istemiştir.
B) Düğün davetlerine gidilmesini istemiştir.
C) Düğünlerde def çalınmasını istemiştir.
D) Düğünlere katılmayı boş ve gereksiz bir iş olarak görmüştür.

Cevap: D

 

4) “… Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi)
Yukarıda verilen dua örneklerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Dua etmek insanın hayattaki başarısına katkı sağlar
B) Dua ederken sadece Arapça ifadeler kullanılmalıdır.
C) Dua sadece Allah’a (c.c.) yapılır ve karşılığı sadece Allah’tan (c.c.) beklenir.
D) Dua bir anlamda insanın yaratıcısı ile iletişim kurmasıdır.

Cevap: C

 

5) Aşağıdakilerden hangisi adil bir Müslümanın öncelikli özelliğidir?
a)Merhametli olmak
b)Hoşgörülü olmak
c)Tarafsız olmak
d)Çalışkan olmak

Cevap: C

 

6) Aşagıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) işareti koyunuz
( ) Peygamberimiz(sav) Hz. Hatice ile evlendiğinde Zeyd b. Harise(ra) Peygamberimizin hizmetine verilen bir köleydi.
( ) Asr-ı saadet döneminde kadınlara kölelelere ve fakirlere ikinci sınıf insan gözüyle bakılırdı.
( ) Kibir Yüce Allah’ın Kuran’da kesin olarak yasakladığı davranışlardandır.
( ) Hz. Muhammed(sav) Mekkenin soylu kabilelerinden Kureyş’e mensup bir insan olsa da hiçbir zaman cahiliye adetlerine uygun bir hayat tarzı benimsememiştir.Medine sözleşmesi’nde bütün insanların eşit olduğu vurgulanmış,İslam öncesinde görülen ayrımcılık ortadan kaldırılmıştır.
( ) Hz.Muhammed haksızlıklarla mücadele için kurulan Hılfu’l Fudul a hicretten hemen sonra üye olarak haksızlıklara karşı mücadele etmiştir.
( ) Adil olmak kolaydır,zor olan iyi olmaktır(Victor Hügo)
( ) Hz. Muhammed Medine döneminde bir devlet başkanı,aynı zamanda yaşanan anşalmazlıkları çözüme kavuşturan adil bir hakidi.
( ) Cuma Günü güsül abdesti almak ve temiz elbiseler giyerek
( ) Cuma namazına gitmek vaciptir.
( ) Ezan ile kamet arasında dua edilmez

 

7) Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı nedir?
a)Suffa
b)Ensar
c)Gazve
d)Sahabe

Cevap: A

 

8) Adaletin tam olarak yerine getirilmediği toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir ?
A) Saygı ve sevgi
B) Hoşgörü
C) Kin ve nefret
D) Toplumsal dayanışma

Cevap: C

 

9) Aşağıdaki her boşluk tamamlayınız
Şu beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini biliniz:

……………….. gelmeden önce gençliğin, ………………….. gelmeden evvel sağlığın,
……………………… . gelmeden evvel zenginliğin,
………………………gelmeden önce boş vaktin,
…………. gelmeden önce de hayatın kıymetini biliniz.

 

10) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Peygamber’in şaka yaparken dikkat ettiği hususlardandır?
A) Şaka amacıyla insanların korkutulmasına izin vermiştir.
B) Yalnızca kendi ailesine şaka yapmış, arkadaşlarıyla konuşurken onların şakalarına gülmemiştir.
C) İnsanların fiziksel özellikleriyle ilgili şaka yapılmasına izin vermiştir.
D) Şaka yaparken doğruluktan ayrılmamıştır.

Cevap: D

 

11) Aşağıdakilerden hangisi hayırlı bir dua örneği değildir?
A)Allah’ım! Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik ver
B)Allah’ım! Sınıfta sadece ben çok başarılı olayım.
C)Allah’ım! Yoksulluktan cimrilikten sana sığınırım
D)Allah’ım! İmtihanım da başarılı olmayı nasip et.

Cevap: B

 

12) Aşağıdakilerden hangisi için dua edilmez?
a)Başarılı olmak için
b)Sağlıklı olmak için
c)uzun ömürlü olmak için
d)Cimri olmak için

Cevap: D

 

13) Aşağıdakilerden hangisi insanların adaletten sapmalarına sebep değildir?
A) Mala olan düşkünlük
B) Korku ve tehdit
C) Sevgi veya düşmanlık
D) Dindarlık

Cevap: B

 

14) Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır?
a)Hz.Ebubekir-Hz.Hatice
b)Ebu Talip-Hz.Hatice
c)Abdulmuttalip-Ebu Talip
d)Ebu Talip-Hz.Ömer

Cevap: B

 

15) Peygamberimiz(sav.) bir gün kızı Hz. Fatıma’nın evinde kaldı o gece bir ara torunlarından Hz.Hasan Peygamberimizden (sav.) su istedi bunun üzerine yerinden kalkıp su getiren peygamberimizin elinden diğer torunu Hüseyin suyu almak istedi fakat Peygamberimiz (sav.) suyu önce Hz. Hasan’a verdi Bunun üzerine Babacığım Hasan’ı daha çok mu seviyorsun diye soran kızı Fatıma annemize suyu önce Hasan istedi buyurdular. Bu hadis Peygamberimizin (sav.) bize en çok hangi özelliği hakkında bir örnek sayılabilir? 
A) Adalet
B) Yardımseverlik
C) Cömertlik
D) Doğruluk

Cevap: A

 

16) Hz. Muhammed Veda Hutbesi’nde müminlere kendi sünnetiyle, uygulamalarıyla birlikte muhafaza etmemiz gerektiğini bildirdiği emanetten söz etmiştir.
Aşağıda verilen Veda Hutbesi’nin ilgili bölümünü tamamlayınız.

Mü’minler!
Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet ……………….…’dır.

 

17) Aşağıdakilerden hangisi bayram günleri adetlerinden biri değildir?
A) Bayram için güzel elbiseler giymek
B) Önce yakınlarımızdan başlayarak dostlarımızı ziyaret etmek
C) Maddi olanaklarımızı zorlayarak bayram kıyafetleri satın almak
D) Bayram namazlarını camide kılmak

Cevap: C

 

18) Hiçbir kimseye haksızlık yapılmamasına ve haksızlığa yardım edilmesine yönelik olarak kurulan Peygamberimizin de üye olduğu topluluğun adı neydi?
a)Yardımseverler Kulubü
b)Gönüllüler Topluluğu
c)Erdemliler Birliği
d)Mekkeliler Kulübü

Cevap: C

 

19) Aağıdakilerden hangisi hayırlı bir dua örneği değildir?
a)Allah’ım ! Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik ver
b)Allah’ım ! Sınıfta sadece ben cok başarılı olayım.
c)Allah’ım! Yoksulluktan cimrilikten sana sığınırım
d)Allah’ım !İmtihanım da başarılı olmayı nasip et.

Cevap: B

 

20) Bir başkası canımıza, malımıza veya ırzımıza bir zarar verdiğinde adaleti kendimiz sağlamaya çalışırsak yani; suçluyu kendimiz cezalandırmaya çalışıp, devletin yetkili birimlerine şikâyette bulunmazsak bu tutumumuzdan dolayı ne gibi sonuçlar doğabilir? Bu sonuçlara iki tane örnek yazınız.

Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[su_note note_color=”#287dce” text_color=”#f1eeee”]Aşağıdaki bağlantıdan yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.[/su_note]
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

92 − 85 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.