Hz.Muhammed’in hayatı 1.dönem 1.yazılı soruları 5.sınıf

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 5.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

ADI-SOYADI:
SINIFI-NO:

A- Aşağıda verilen boşluklar uygun kelimelerle doldurunuz. (10×2=20)
(El-Emin, Adalet, Ticaret, Abdullah, Erdemliler Topluluğu, Cahiliye Dönemi, Kâbe Hakemliği, Miraç, Sümeyye, Kuba, Gazve, Zülfikar, Yasir, Muhacir, Ensar, Medine sözleşmesi)
1- Peygamberimiz gençlik yıllarında ………………………………………………………………… ile uğraşmıştır.
2- Güvenilir kişiliğinden dolayı Peygamberimize ……………………………………………………… ismi verilmişti.
3- Haksızlıklarla mücadele için …………………………………………………………………………… denilen gruba üye olmuştur.
4- Peygamberimizin babasının adı ……………………………………………………………………… ‘tır.
5- İslam’dan önceki döneme……………………………………………………denir.
6- Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlara …………………………… denir.
7- İslam’ın ilk şehitleri ……………………………. ve ………………………………… ‘dir.
8- İslam tarihindeki ilk mescid ………………………………..’dir.
9- Peygamber efendimizin bir gece Cebrail ile beraber göğe Allah katına yükselmesine ………………….. denir.
10- Hz. Ali’nin kılıcının adı ……………………………….’dır.
B- Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara da Y koyunuz. (10×2=20)
1- (………) Peygamberimiz henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetmiştir.
2- (………) Peygamberimizin Annesi Amine ebvada vefat etmiştir.
3- (………) Peygamberimiz 6-8 yaşları arasında dedesinin yanında kalmıştır.
4- (………) Peygamberimizin annesinin adı Halime’dir.
5- (………) Peygamberimiz gençlik yıllarını amcasının yanında geçirmiştir.
6- (………) Ebu leheb onu en çok koruyan amcasıdır.
7- (………) En yakın arkadaşı ve dostu Hz. Ebu Bekir’dir.
8- (……….) İlk hicret Medine’ye yapılmıştır.
9- (……….) Hz. Hamza bedir savaşında Vahşi tarafından şehit edilmiştir.
10- (……….) Peygamber efendimiz 632 yılında Medine’de vefat etmiştir.

C- Aşağıdaki soruları verilen boşluklara cevaplayınız (2×10=20)

1- Peygamberimizin Hz. Hatice ile olan evliliğinden olan çocuklarının isimlerini yazınız. 2- İslam dinini kabul eden ilk dört kişiyi (İlk Müslümanları) yazınız.

D- Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız (10×4=40p)

1- Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin doğduğu çevre ile ilgili doğru bir bilgidir?
A. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.
B. Kız çocuklarına çok değer veriliyordu
C. İslam dinine inanılıyordu
D. Dürüstçe ve alın teri ile kazanç sağlanıyordu.

2- Peygamberimizin doğmasından yaklaşık olarak iki ay önce gerçekleşmiştir. Kâbe’yi yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe, kuşlar tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir?
A) Fil olayı B) Kâbe Olayı
C) Ebabil Olayı D) Hakem Olayı

3- Aşağıdaki davranışlardan hangisi Peygamberimizin gençlik yıllarında ön plana çıkan davranışlarından değildir?
A. Dürüstlük B. Adaletlilik
C. Güvenilirlik D. Kin tutma

4- İslam’ın ilk öğretmeni kimdir?
A. Hz. Mus’ab b. Umeyr B. Hz. Ebu Bekir
C. Hz. Ömer D. Hz. Ali

5- ilk vahyin gelişinden sonra bir süre vahiy gelmemiştir. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme ne ad verilir?
A) Dar’ul Erkam B) Hılf’ül Fudul
C) Hüzün Yılı D) Fetret’ül Vahiy

6- Peygamberimize ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir?
A) Safa Tepesi / 13 Ramazan 571
B) Hira Mağarası / 27 Ramazan 610
C) Sevr Mağarası / 10 Muharrem 1955
D) Kabe / 20 Nisan 571

7- Hz. Hatice ve Ebu Talib’in peş peşe vefat ettikleri yıla ne denir?
A. Ölüm Yılı B. Yas yılı C. Hüzün yılı D. Hicret yılı

8- Peygamber efendimiz Medine de kimin evinde kalmıştır?
A. Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas B. Hz. Bilal-i Habeşi
C. Hz. Ebu Eyyüb El Ensari D. Hz. Enes b. Nadir

9- Hendek savaşına ismini veren Medine’nin etrafına “Hendek” kazma fikrini hangi sahabe vermiştir?
A. Hz. Ali B. Selman’ı Farisi C. Hz. Osman D. Abdullah b. Cahş

10- Peygamber efendimiz’in kendisinden sonra vefat eden tek çocuğu kimdir?
A. Kasım B. Hz Ümmü Gülsüm
C. Hz. Fatıma D. İbrahim

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.