Hz. Muhammed’in hayatı 1.dönem 1.yazılı soruları 10.sınıf

2016-2017  ÖĞRETİM YILI …ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  10-A-B-C  SINIFLARI SİYER DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMASIDIR

1) İslamiyet öncesi Arabistan’da dini inanışlar hakkında bilgi veriniz.

2) Peygamberimizin ailesi, doğumu ve ilk çocukluk yılları hakkında bilgi veriniz.

3) Fil olayı hakkında kısaca bilgi veriniz.

4) Peygamber Efendimiz(sav)’in hayatını öğrenmek bizim için neden önemlidir?

5) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Eski Araplarda Çölde yaşayan, su- otlak ve yiyecek peşinde dolaşan insan topluluklarına ne ad verilirdi?……………………………………………….

b) Eskiden araplarda kişiler gittikleri yerde bölgenin idarecilerinden dokunulmazlık belgesi alırlardı. Buna ne ad verilir?…………………………………………………………………..

c) Kabeyi Hz İbrahim, oğlu İsmail ve birisiyle beraber temellerini yükseltmişlerdir. Bu kişi kimdir? İsmini yazınız. …………………………………………………………….

d) Panayırların, arap yarımadasının ekonomisinde önemli bir etkisi vardır. Arap yarımadasında Taif ile Nahle arasında kurulan en önemli panayır yeri neresidir?……………………………………………………………………………………..

e) Kabe ziyaretçilerinin ve özellikle de fakir hacıların yiyeceklerini karşılama görevinin adı nedir?………………….

f) Müşriklerin inandığı en büyük putlardan üçünü yazınız………………………………………………..

g) Peygamberimizin peygamberliğinden önce Allah’a ortak koşmadan, puta tapmadan, Hz İbrahim’in getirdiği din olan, Allah’ın birliğini esas alan dine ne ad verilir?…………………………………………………………………………………..

h) Peygamber Efendimiz’in annesi Amine’nin babası kimdir?…………………………………………………………………….

I) Annesinin vefatı üzerine Peygamber Efendimiz’i Mekke’ye getiren bakıcısının ismi nedir? ……………….

j) Araplara göre kendisinde savaş yapılması yasaklanan haram aylar nelerdir?…………………………………………….

k) Kabenin ilk binasında tavan, eşik, pencere ve kapı yoktu. Bunlar kim zamanında yapılmıştır?……………………………………………………….

l) İslam öncesi Arap toplumunda dinî ve ticarî panayırlarda düzenlenen şiir yarışmalarında en beğenilen yedi şiir Kâbe’nin duvarına asılıyordu . Bu yedi şiire arap edebiyatında ne deniyor?……………………………………………………

m) İslamın ilk yıllarında müşriklerin İslam’ın aleyhine kararlar aldıkları ve toplandıkları yere verilen ad………………………………………

n) Eski Araplarda bulunan sosyal sınıflar nelerdir?…………………………………………………………………………………..

o) Duygu ve düşünceleri yazılı olarak değil de sözlü olarak ifade etmek nasıl bir kültür olarak adlandırılır?……………………………………………….

p) Önceleri noktasız ve harekesiz olan Arap yazısı kim tarafından harekelenmiştir?…………………………………………

r) Önceleri noktasız ve harekesiz olan Arap yazısı kim tarafından noktalanmıştır?………………………………………….

s) İslam öncesi Araplarda kabileler arasında geçen savaşları anlatan sözlü bilgilere verilen ad…………………..

t) Mekke, Kuran-ı Kerim’de hangi kavramla ifade ediliyor?………………………………………………………………………….

u) İlk siyer eseri hangisidir? Yazarı ve kitabın ismi?……………………………………………………………………………………..

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.