Fizik 10. sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları

2016-2017 ….. 10-B SINIFI FİZİK DERSİ
2.DÖNEM 1.YAZILI

Adı-Soyadı:…………………………………………………………No:………..

SORULAR
1-a) Mıknatıs nedir? Tanımlayınız.

b) Paramanyetik madde ne demektir? Örnekler veriniz.

2) Elektromıknatıs nedir? Şekil çizerek açıklayınız.

3) Mekanik dalga ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız.

4-a) Frekans nedir? Birim ve sembol belirterek açıklayınız.

b) Frekansı 3 olan bir dalganın periyodu kaç saniyedir?

5) Rezonans nedir? Olumsuz etkilerine örnekler veriniz.

6) Bir ip üzerinde ilerlerken hareketli uca gelen tepe şeklindeki atmayı ve yansıyan atmayı şekil çizerek gösteriniz.

7)

Yukarıdaki şekilde, odak noktasından çıkan dairesel su dalgalarının çukur engele gidişi görülmektedir.Engelden yansıyan dalgaları çizerek gösteriniz.

8) Sığ Derin

Normal

Yukardaki şekilde sığ ortamda ilerleyen doğrusal su dalgaları görülmektedir.Dalgaların derin ortama geçtikten sonraki durumunu şekli tamamlayarak açıklayınız.
Açıklama:

9-a) Oluşum şekillerine göre deprem türlerini yazınız.

b) Ülkemizde en sık görülen deprem türünü açıklayınız.

10) Üç dalga tepesi arası 30cm olan bir su dalgasının periyodu 3saniyedir.Bu dalganın yayılma hızı kaç m/s’dir?

BENZER YAZILAR