Fen Teknoloji 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

ADI SOYADI:
NO: SINIFI:
….. ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 6. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangi ortamda ses yayılmaz?

A)su B)demir rayı C)hava D)boşluk

2- Halı, beton, cam, mermer zeminlerden hangisinde yürürken en az ses çıkar?

A) Halı B) Cam C) Beton D) Mermer

3- Buna göre güneşin ışınlarını kediye ulaştırabilmek için en az kaç tane ayna kullanılmalıdır?
A)5 tane B) 2 tane C) 3 tane D) 4 tane

4- Aşağıdakilerden hangisi sesin yansıma özelliğinden faydalanılarak yapılan teknolojik aletlerden değildir?
A) radar B) sonar C) periskop D) ultrason

5- I.Gelen ışın yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir.
II. Gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir.
III. Yansıyan ışınlar birbirine paralelse yüzey pürüzsüz olabilir.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A)YalnızI B)I ve II
C)I ve III D)I,II ve III

6- I. Ses maddesel ortamlarda yayılır.
II. Ses bir titreşim sonucudur.
III. Ses bir enerji çeşididir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I – II – III B) I – II
C) II – III D) I – III

7- Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk birimidir?

A) m/cm3 B) g/s C) g/cm3 D) m/s

PUAN:
8- I-dereceli silindir II- metre
III- eşit kollu terazi IV-saat
Şekli belirsiz bir cismin yoğunluğunu bulmak için hangi malzemeler gerekmektedir?
A) I-II-III B) II-III-IV
C) II ve IV D) I ve III
9-  X maddesinin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapabilirve ısıtılınca tanecikler arasındaki boşluk artar.
 Y maddesinintanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapabilmektedir.
Yukarıda oda koşullarındaki özellikleri verilen X ve Y maddeleri hangisi olabilir?
X Y
A) Buz Alkol
B) Tuzlu su Naftalin
C) Alkol Buz
D) Buz Naftalin

10- Katı halden sıvı hale geçen bir madde ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Düzensizliği artar.
B) Enerjisi artar.
C) Tanecikler arasındaki uzaklık azalır.
D) Her iki halde de, maddenin belirli bir hacmi vardır.

11- Enes bir kağıdı yırtmıştır, sonra kağdıburuşturmuştur ve sonra kağıdıyakmıştır, Buna göre, altı çizili eylemlerin kağıtta oluşturduğu değişim türü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Yırtmak YakmakBuruşturmak
A) Fiziksel Kimyasal Fiziksel
B) Fiziksel Fiziksel Kimyasal
C) Kimyasal KimyasalKimyasal
D) Fiziksel KimyasalKimyasal

12- Birbiri ile karışmayan X, Y ve Z sıvıları beherglasın içerisine konmuş ve şekildeki gibi bir görünüm almışlardır. Buna göre X, Y ve Z sıvıları arasındaki yoğunluk ilişkisi nasıldır?
A) X> Y>Z B) Y> Z> X
C) X>Z>Y D) Z>Y>X

13-Isınmak için yakılan odun parçalarının yandıktan sonraki hâli kimyasal değişime örnektir. Buna göre,
Hangisi aynı tür değişime örnek verilebilir?

A) Şekerin suda çözünmesi
B) Metalin paslanması
C) Tren raylarının yazın genleşmesi
D) Dondurmanın erimesi

14- Aşağıdakilerden hangileri ışık ve sesin ortak özelliğidir?

A) Yansıma B) Doğrusal yayılma
C) Boşlukta yayılabilme D) Yankı oluşumu

15. Ali evinden okula 5 dakikada gelmektedir.Ali’nin evi ile okul arası 300 metre ise sürati kaç m/s olur?
A)1 B) 10 C) 30 D) 100
16.Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel bir olaydır?
A) Solunum B) Sindirim C) Fotosentez D) Terleme
17. Gelen ışının yüzeye çarptığı noktaya çizilen hayali dik çizgiye ne denir?
A)Gelme açısı B)Yansıma açısı C)Yüzeyin normali D) Gelen ışın

18.Yankının duyulabilmesi için engelle ses kaynağı arasında en az kaç metre mesafe olmalıdır?
A) 12 B) 17 C) 22 D) 27

19 Hangi düzenekte saatin sesini duyamayız?

20-

K ışık ışınının ayna ile yaptığı açı 50o ‘dir. Buna göre ışının ? işareti gösterilen aynaya gelme açısı ve aynadan yansıma açısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Gelme açısı Yansıma açısı
A) 50 50
B) 40 50
C) 40 40
D) 50 40

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.