fen teknoloji 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları

….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …. ….. 5. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
1) Erime olayında madde hangi halden hangi hale geçer?
A. Katıdan gaza B. Sıvıdan katıya
C. Gazdan sıvıya D. Katıdan sıvıya

2)Donma olayında madde hangi halden hangi hale geçer? (5 P)
A. Katıdan gaza B. Sıvıdan katıya
C. Gazdan sıvıya D. Katıdan sıvıya

3)Bir maddeye ısı verince aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?( 5 P)

A)Erime B) Yoğuşma
C) Buharlaşma D) Kaynama

4)Aşağıdaki olaylardan hangisinde madde dışarıya ısı verir? ( 5 P)

A) İlkbaharda dağlardaki karların erimesi
B) Buzun suya dönüşmesi
C) Kışın göllerin buz tutması
D) Yere dökülen suyun zamanla kuruması

5-

6-

8-Aşağıdaki maddelerin hangileri arasında ısı alışverişi gerçekleşmez?

30° C 25° C 25° C 15°C

A)X – T B)T-Y C)X-Y D)Y-Z

9- Şekildeki cismin üzerine 1,2,3 ve 4 konumlarından gelen güneş ışınlarının oluşturduğu gölge boyları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)1>2>3>4
B)2>3>4>1
C)3>2>1>4
D)4>3>2>1

10- Sesin yayılma hızları ile ilgili hangi öğrencinin cevabı doğrudur?
Elif : Katı > sıvı > gaz
Hasan: katı > gaz > sıvı
Yasin: sıvı > gaz > katı
Büşra: sıvı > katı > gaz

A)Elif B)Yasin
C)Hasan D)Büşra

11) Sesin boşlukta yayılmadığını kanıtlayan örnekler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Denizde yaşayan balinanın sesi
B) Havası tamamen boşaltılmış fanustaki çalar saatin sesi
C) Rüzgarın uğultusunun sesi
D) Şelaleden dökülen suyun sesi

.K .L

.M

.N
12- Yandaki düzenekte bulunan ampul, hangi noktayı tam olarak aydınlatamaz?

A)K B)L
C)M D)N

13- *Hava *Tahta * Kitap *Su *Cam
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi saydam maddedir?

A)2 B)3 C)4 D)5

14-

Güneş DDünya Ay Güneş Ay Dünya
1.Konum 2. konum

Yukarıda Güneş, Dünya ve Ay’ın iki değişik konumu verilmiştir.Bu konumlar hangi seçenekte doğru adlandırılmıştır?

A) 1. konum Ay tutulması- 2. Konum Güneş tutulması
B) 1. Konum Güneş tutulması 2. konum Ay tutulması
C) 1. konum Ay tutulması- 2. Konum Dünya tutulması
D) 1. Konum Güneş tutulması 2. konum Dünya tutulması

15– Nimet, eline geçirdiği bir demir çubukla aşağıdaki cisimlere vurarak çıkan sesleri dinliyor.Buna göre Nimet, bu etkinlik sonucunda hangi sonuca ulaşır?

A) Ses katılarda sıvılara göre daha hızlıdır.
B)Ses boşlukta yayılmaz.
C) Faklı ses kaynaklarından farklı sesler çıkar.
D)Farklı ses kaynakları aynı sesi çıkarır.

16- Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının oluşturduğu temel canlı sınıfında yer almaz?

A)mikroskobik canlılar
B) hayvanlar
C) mantarlar
D) böcekler

17- I. Saydam maddeler ışığı geçirmez.
II. Opak maddelerin gölgesi oluşur.
III. Kalınlığı artan camın, ışığı geçirme özelliği azalır.
Yukarıdaki ifadelerde yer alan bilgilerin hangisi veya hangileri doğrudur?

A. Yalnız I B. Yalnız II
C. I ve II D. II ve III

18-) Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi, geçmişte kullanılan bir araçtır?
A) Meşale B) Ampul
C) Floresan D) Masa lambası

19-) Ses hangi duyu organı ile algılanır?
A) Göz B) Kulak
C) El D) Beyin

20-Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkidir?

A)At kuyruğu B)Eğrelti otu
C)Ciğer otu D) Kibrit otu

BAŞARILAR….

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

21 + = 25

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.