fen teknoloji 1.dönem 3.yazılı soruları 7.sınıf

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

1.Kulağın dengemizi sağlamada görevli kısmı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A)salyangoz B) Östaki Borusu
C)Yarım daire kanalları C) Kulak zarı
2.Dilimizin ucu hangi tadı daha yoğun algılar?
A) Tatlı B) Tuzlu C) Ekşi D) Acı

3.Aynı ağırlıktaki K, L, M kamyonlarının tekerlek
sayıları sırasıyla 4, 6, 8 dir.
Buna göre kamyonların yere yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki nasıldır?
A) K > L >M B) L > K > M
C) K = L = M D) M > L > K

4. .I .Ağırlık
II . Sürat
III . Yükseklik
Bir cismin çekim potansiyel enerjisi yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I B) I ve III
C) II ve III D) I ve II

5. Aynı sıvı ile tamamen doldurulmuş kaplardaki sıvıların tabana yaptıkları sıvı basınçları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

A) K > M >L > N B) N > K >M >L C) K = L >M = N D) K = N >L > M

6.

Kütlesi 2 kg olan cisim şekilde görüldüğü gibi eğik düzlemde hareket ederse aşağıdakilerden hangisinde azalma olur?
A ) Kinetik enerji B ) Kütle
C ) Potansiyel enerji D ) Sürat

7. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır?
A ) Duran araba B ) Dalda duran elma
C ) Uçan kuş D ) Hareketli araba

8. Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi edilemez?
A) Renk körlüğü B) Miyop C)Katarakt D)Astigmat

9.Ağırlık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) birimi kilogramdır
B) yönü daima yerin merkezine doğrudur
C) dinamometre ile ölçülür
D) kütleye ve dünyanın çekim gücüne bağlıdır

10.
I. Tankların tekerleklerinin palet şeklinde olması.
II. Bıçağın bir yüzünün keskin olması.
III. Karda daha rahat yürümek için kar ayakkabısı kullanılması.
IV. Rayların şeklinin bozulmaması için vagonlardakitekerleklerin sayısının fazla olması.
Günlük yaşamımızda yukarıda verilen bilgilerden
kaç tanesi basıncı azaltmak için yapılmıştır?
A)1 B) 2 C) 3 D) 4

11.
Bir öğrenci dünya üzerindeki farklı noktalarda kendisine etki eden yerçekimi kuvvet¬lerini ölçerek kaydediyor.
Buna göre öğrenciye etki eden yerçekimi kuvvetle¬rinin doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
A) A = B = C B) A > C > B
C) B > C > A D) B > A > C
12.Yayların sıkıştırılması veya esnetilmesiyle meydana gelen enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A-)Esneklik potansiyel enerjisi
B-) Kinetik enerjisi
C-) Çekim potansiyel enerjisi
D-) Isı enerjisi
13.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi enerji için yanlıştır?
A)Enerji iş yapabilme yeteneğidir
B) Cismin kütlesi ve sürati artarsa kinetik enerjisi artar.
C) Hareketsiz cisimler kinetik enerjiye sahiptir
D) Enerjinin birimi jouledür.

14.- Aynı süratle hareket eden aşağıdaki araçlardan hangisinin kinetik enerjisi en küçüktür?

15.
Kütle ve Ağırlık kavramları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ağırlık hiçbir yerde değişmez.
B) Kütlenin birimi newtondur.
C) Ağırlık dinamometre ile ölçülür.
D) Kütle değişkendir.
16.Bir cismin potansiyel enerjisini artırmak için;
I. Yükseğe çıkarmak
II. Kütlesini arttırmak
III. Süratini arttırmak
işlemlerinden hangilerini yapmak gerekir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I, II ve III D) I ve II
17.Bir atomun çekirdeğinde aşağıdaki parçacıklardan hangileri bulunur?
A) proton B)nötron C)elektron D)Hepsi

18.Bir atomun kütlesi hesaplanırken aşağıdaki parçacıklarından hangileri hesaba katılır?
A) proton, nötron B) nötron, elektron
C)elektron, nötron D) sadece proton
19. Bir atomun hangi parçacığı pozitif(+) yüklüdür?
A) elektron B) nötron C)proton D)hepsi

20.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.