fen teknoloji 1.dönem 2.yazılı soruları 4.sınıf

…. DERS YıLI 4. SINIF 1.DÖNEM 2. FEN BİLİMLERİ SINAVI

1. Yukarıdaki kutuya Veli bir kuvvet uyguluyor. Kutu ok yönünde hareket ediyor. Veli’nin uyguladığı kuvvet cinsi aşağıdakilerden hangisine benziyor.
A) El arabasını itme
B) Buzdolabının kapağını açma
C) balonu sıkma
D) Teli bükme

2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet, hareketli cisimleri durdurabilir.
B) Kuvvet, duran cisimleri hareket ettirebilir.
C) Kuvvet, cisimlerin yalnızca şeklini değiştirir.
D) Kuvvet itme ve çekme şeklinde uygulanabilir.

3. Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvet sıkma şeklinde uygulandığında maddenin şekli değişebilir?
A) cam B) hamur
C) tahta D) demir çubuk

4. Kuvvet, cisimlere itme veya çekme olarak uygulanabilir. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin uygulanma şekli diğerlerinden farklıdır?
A) Bozulan arabayı çekici ile çekmek.
B) Sepete konan poşeti iple yukarıya doğru çekmek.
C) İple kuyudan su çekmek.
D) Tahtanın üzerine çivi çakmak

5. Kuvvet hareket halindeki bir cismi durdurur.
Bu bilgiye aşağıdakilerden hangisi bir örnektir?
A) Bir çocuğun el arabasını sürmesi
B) Bir adamın üzerine gelen topu durdurması
C) Bir kadının süngeri sıkması
D) Bir çocuğun teli bükmesi

6. Aşağıdaki hareketlilerden hangisi dönme hareketi yapmaktadır?
A) Düz yolda ilerleyen araba
B) Okuldan eve giden öğrenci
C) Araba direksiyonunun çevrilmesi
D) Masanın itilmesi

7. Aşağıda verilen durumların hangisinde kuvvet ortadan kaldırıldığında cisim eski haline döner?
A) Bakır telin bükülmesi
B) Lastiğin gerilmesi
C) Kutu kolanın sıkıştırılması
D) Kağıdın buruşturulması

8.“ Kuvvet, uygulanan cisimlerin ……… değişir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?
A) hız B) şekil C) yön D) kütle

Birbirini çekiyor

N S 1 2
A mıknatısı B mıknatısı
9. Şekilde görüldüğü gibi iki mıknatıs birbirini çektiğine göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) 1 N, 2 S
B) 1 S, 2 S
C) 1 N, 2 N
D) 1 S, 2 N

10. Bir çocuk masa üzerinde duran toplu iğneye, çiviye, tahta parçasına ve demir çubuğa sırayla mıknatıs yaklaştırıyor. Mıknatıs bu cisimlerden hangisini çekmez?
a)toplu iğne b)çivi
c) tahta parçası d) demir çubuk

11. Ali masa üzerinde duran toplu iğneyi, çiviyi, tahta parçasını ve demir çubuğu sırayla içi su dolu bir kovanın içine bırakıyor. Bu cisimlerden hangisi suyun üstünde yüzer?
a)toplu iğne b)çivi
c) tahta parçası d) demir çubuk

12. Şekildeki terazi dengededir ( = 2kg) olduğuna göre şekildeki top kaç kilogramdır?
a)3kg b)6kg c)2kg d)4kg
13. Ayşe, bir su bardağına şeker doldurdu. Sonra şekerin sıvı maddeler gibi konulduğu kabın şeklini aldığını gördü. Ayşe bunu nasıl açıklar?
a) Şeker sıvılaşmıştır.
b) Tanecikli yapılı katılar sıvılar gibi davranır.
c) Kaba konan şeker sıvılaşır.
d) Şeker aslında bir sıvı maddedir.

14. Maddelerin sıvıları çekmeme özelliğinden günlük hayatta nasıl yararlanırız. Bir örnek yazınız.
…………………………………………………………………
……………………………………………………………….

15. Günlük hayatta mıknatıslardan nasıl yararlanırız. Aşağıya yazınız.
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
16. Doğada havanın varlığını kanıtlayan bir deney modeli çiziniz ve gerekli açıklamasını yazınız.

17 Bir dereceli silindire 300 mL su koyup içine bir taş parçası bırakıldığında kaptaki suyun seviyesi 500 mL ’ye yükseliyor. Buna göre taşın hacmi kaç ml ’dir? Şekil çizerek çözünüz.

18. Bir futbol topunun ağırlığı 50 g gelmektedir. Top patlayınca ağırlığı 20 g’ a düşüyor. Top kaç g hava kaybetmiştir?
Şekil çizerek çözünüz.

17, ve 18. Sorular 10 puan, diğer sorular 5 puandır

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 6 = 13

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.