Fen Bilimleri 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1,Aşağıda verilen kelimelerle, bu kelimelerin karşılığı olan cümleleri doğru eşleştiriniz A,Karışımlar,element ve bileşikler gibi ……………………………………………………………. değildir. B,Sıvı-sıvı karışımları …………………………………………………………….. kullanılarak birbirinden ayrılabilir. C, Elementler ………………………………………………… ile gösterilir. D, ……………………………………….atomun parçacıkları arasında en hızlı ve küçük olanıdır. E,Sembolü S olan element ……………………………………………. dur.
2Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi koyunuz. 1- ( ) Çukur aynaya paralel gelen ışık ışınları odak noktasında da toplanır. 2-( ) Magnezyum elementinin sembolü Mg dir. 3-( ) Demir atomunun sembolü Fe dir. 4-( ) Tümsek aynalar güvenlik amaçlı mağazalarda kullanılır. 5-( ) Bir element atomu elektron verirse iyon durumuna geçerek katyon olur. 6-( ) Tahtaya bastırılan raptiyenin sivri ucu diğer ucuna göre daha büyük basınç oluşturur. 7-( ) Bileşikler en az iki farklı elementten oluşur. 8-( ) Dalton atom modelini üzümlü keke benzetmiştir 9-( ) Birden fazla atomun biraraya gelmesiyle oluşan atom kümelerine ne molekül denir. 10-( ) Heterojen karışımlara çözelti denir.
3. Aşağıdaki sembollerin karşısına elementleri, elementlerin karşısına da uygun sembolleri yazınız.
Elementin adı / Sembolü Elementin sembolü / Adı
Bor……….. Kalsiyum……….. F …………………….
Hidrojen ……Potasyum……… P …………………….
Azot..…Altın…………. S …………………….
Flor ……..Civa………. Li …………………….
4. Verilen atom modelinde boş pencerelere gelecek kavramları yazınız

5. Aşağıdaki atom modelleri üzerinde verilen elementlerin elektron dizilimlerini gösteriniz.

6.

7. 50 ml su içeren A , B ve C özdeş üç kabın içerisine sırasıyla 10 g, 270 g ve 50 g tuz atılıyor. Çözeltileri en derişikten seyreltiğe doğru sıralayınız?
a) A-B-C b) A-C-B c) B-C-A d) C-B-A

8.

9.

11. Elektrolit çözeltiler elektrik akımını iletirler.. Çözelti iyon açısından ne kadar derişik olursa elektrik iletkenliği de o kadar yüksek olur.Buna göre, aşağıda belirtilen miktarlarda su ve tuz ile oluşturulan çözeltilerden hangisinin elektrik iletkenliği en fazladır?
A)20 gram Yemek Tuzu+100mL su
B) 40 gram Yemek Tuzu+200mL su
C) 40 gram Yemek Tuzu+100mL su
D) 35 gram Yemek Tuzu+150mL
12. Şekilde atom modeli verilen X taneciğinin elekt¬rik yükü ( değerlik)aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2- B) 1-
C) 1+ D) 2+
13.

14.

15.
16. Aşağıda elementlerle ilgili bulmaca verilmiştir. Verilen sorulara göre bulmacayı yapınız.

1. Sembolü P olan elementin adıdır.
2. Atom numarası 9 olan elementin adıdır.
3. Sodyumun sembolüdür.
4. Sembolü Be olan elementin adıdır.
5. Atom numarası 5 olan elementin adıdır
6. Sembolü Pb olan elementin adıdır.
7. Atom numarası 20 olan elementin adıdır.
8. Atom numarası 19 olan elementin adıdır.
9. Sembolü Hg olan elementin adıdır.
10. Demir elementinin sembolüdür.
11.Bakır elementinin sembolüdür.
12. Atom numarası 12 olan elementin sembolüdür.
13. Sembolü Ag olan elementin adıdır.
14. Sembolü O olan elementin adıdır.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

34 + = 42

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.