Fen Bilimleri 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

…………………………………………………………..Ortaokulu Fen bilimleri dersi 2.dönem 1.yazılı soruları

( )Üreme dört çeşittir
( )Her madde taneciklerden oluşmuştur
( )Ses boşlukta yayılır. Işık yayılamaz
( )Ses yalıtımı için strafor köpük kullanılmaz
( )Maddenin en düzenli hali sıvıdır
( )Kağıdın yanması fiziksel değişimdir
( )Gelen açı yansıyan açıya eşittir
( )Ses ile engel arasında en az 17 m varsa yankı oluşur
( )Çiçeklerde erkek organ üç kısımdan oluşur
( )Canlıların kendine benzer yeni canlı oluşturmasına üreme denir

Bölünerek-Enerji-yanması-erimesi-tomurcuklanarak-denizyıldızı-vejatatif-büyüklük-bronş-sentrozom –kloroplast

Ses bir ……………………………türüdür
Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunan organel………………….Dır
Eşeysiz üreme çeşitleri rejenerasyonla,……………………, ……………………., ………………………… tır
Buzun ………………..olayı fiziksel değişime örnektir
…………………..vejatatif ürer
Ses telleri ……………………bulunur
Kuvvetin ölçülmesi için …………….Yada ihtiyaç vardır
…………………organeli yalnızca bitkilerde bulunur

,

1-Erkek organ ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Başçık ve sapçık olmak üzere iki çeşittir
B)Üç kısımdan oluşmaktadır
C)Başçık ta polen bulunur
D)İki kısımdan oluşur
2- Yukarıda ki resimlere göre hangisi doğrudur
A)I=katı II=SIVI ııı=Gaz
B)I=sıvı II=Katı III= gaz
C)I=gaz II=SIVI III=katı
D)I=Katı II=gaz III=sıvı
3
Boşluklara ne gelebilir?
A)genleşmez-yapmaz-Yoktur
B)genlerşie-yapar-vardır
C)genleşir-yapmaz-vardır
D)genleşmez-yaoar-yoktur

4-) I. Ses maddesel ortamlarda yayılamaz.
II. Ses bir titreşim sonucudur.
III. Ses bir enerji çeşididir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır
A) I – II B) I
C) II D) – III
5-aşağıdakilersen hangisibitkilersegörüleneşeysizüremetürüdür?
A)Yenilenerek B)Tomurcuklanarak
C)Vejatatif D)Bölünerek
6-Aşağıdakilerden hangisi ses ve ışık için aynı özelliklerdendir
A)yayıldıkları ortamlar B)Yayılma şekilleri
C)Kuralları D)Enerji olup olmamaları
7)Fotosentez de görevli organelnedir?
A)Kloroplast B)Sentrozom C)Lökoplast
8-9-10- aşağıdaki organellerin adını yazınız

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.