fen bilimleri 5.sınıf 2.dönem 3.yazılı soruları

…… EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. ORTAOKULU 5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

1.Fosiller ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fosillerin bazıları canlıların vücutlarının tümünden oluşabilir.
B) Bazı canlıların sadece izleri fosil olur.
C) Bitkilerin fosilleri oluşmaz.
D) Hayvan dişleri, kabukları ve kemikleri fosil olabilir

2.

3. Fosilleri inceleyen bilim dalına ………………….denir.
Kerem’in yukarıda yaptığı tanımda yer alan boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılırsa doğru olur?
A) Arkeoloji B) Paleontoloji C) Biyoloji D) Histoloji

4.Aşağıda doğal anıtlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yer kabuğunun oluşumu sürecinde ortaya çıkan yeryüzü şekilleridir.
B) Ülkelerin başta gelen zenginlik kaynaklarıdır.
C) Bulundukları yerler halkın ve turistlerin ilgisini çeker.
D) Kısa sürede oluşur ve insanlar tarafından yapılırlar

5.Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?
A) Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanların artırılması planlanmalıdır.
B) Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
C) Orman tahribatı önlenmelidir.
D) Ağaçlandırma çalışmaları azaltılmalıdır.

6. Canlıların milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar gelen kalıntı ya da izlerine ………………. denir.
Yukarıdaki tanımda bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Maden B) Kayaç C) Fosil D) Toprak

7.Berkan, bir elektrik devresine yeni bir ampul ekleyip pil
sayısını sabit tutuyor. Berkan’ın yaptığı deneyde aşağıdaki
olaylardan hangisi gerçekleşir?
A) Ampul patlar. B) Pil bozulur.
C) Bir değişiklik olmaz. D) Ampulün parlaklığı azalır

8. Fosilleri inceleyen bilim dalına ………………. Denir.
Yukarıdaki tanımda bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Paleontoloji B)histoloji C)Arkeoloji D)Biyoloji

9. Aşağıdakilerden hangisi doğal anıtlardan biri değildir?

A) Peribacaları B) Pamukkale travertenleri

C) Manavgat şelalesi D) Truva atı

10.

11. Mantarlar için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yaprak ve çiçekleri yoktur.
B) Bitki olarak kabul edilmezler.
C) Çeşitli hastalıklara neden olan çeşitleri de vardır.
D) Kendi besinlerini kendileri üretirler.
12.

Üsteki devredeki ampullerin parlaklığını azaltmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
I. Devreye pil eklenmelidir.
II. Devreye ampul eklenmelidir.
III.Devreden bir pil çıkarılmalıdır.

A) Yalnız III B) II ve III C) I ve III D) I ve II

13. Aşağıdakilerden hangisi omurgasız bir canlıdır ?
A)Yılan B)Kurbağa C) Örümcek D)Güvercin
14. Elektrik devresinde lamba parlaklığını etkileyen iki faktör hangi seçenekte doğru verilmiştir? (4p)
A)Bağlantı kablosu-pil sayısı B)Duy-ampül sayısı
C)Pil sayısı-ampül sayısı D)Pil sayısı-duy
15.Evlerimizdeki elektrik düğmelerinin, bir devrede karşılık geldiği elemanın sembolik gösterimi
hangisidir?
A) B)
C) D)

16.

A )Pil sayısı B) Ampul parlaklığı
C)Ampul sayısı D) Kablo uzunluğu
17.

Yukarıdaki kavram haritasında A,B,C,D,E ile belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) kuşlar B) kurbağalar C) böcekler D) balıklar
18.
Yukarıda verilen örnekler sırasıyla hangi fosil çeşitlerine ait örneklerdir?
1 2
A) Tüm vücut fosili İz fosili
B) İz fosili Tüm vücut fosili
C) İz fosili İz fosili
D) Tüm vücut fosili Tüm vücut fosili

19. Sütten yoğurt elde edilmesini sağlayan canlı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parazit mantar B) Zararlı bakteri
C) Küf mantarı D) Faydalı bakteri
20. Toprakların yanlış kullanımı, ormanların yok edilmesi ve meraların tahrip edilmesi gibi üç temel nedenle su ve rüzgarın toprağı aşındırmasıdır.
Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Doğal Anıt B) Kayaç C) Erozyon D) Heyelan

21.

1.Ağaç kesimi 3.Orman yangınları
2.Çevreyi temiz tutma 4.Ağaçlandırma çalışması

Yukarıda verilen şemada insanların çevreye etkileri yanlış gruplandırılmıştır.
Kaç numaralı olaylar yer değiştirirse olumlu ve olumsuz etkiler doğru gruplandırılmış olur?

A) 1 – 4 B) 1 – 3 C) 2 – 3 D) 2 – 4
22.
Devre Elemanı Görevi
1. Ampul Devrede elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
2. Pil Devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
3. Bağlantı Kablosu Devre elemanlarını birbirine bağlar.
4. Anahtar Devrenin enerji kaynağıdır
Yukarıdaki tabloda devre elemanları ve görevleri listelenmiştir. Buna göre numaralı satırlardan hangi ikisinin yeri değişirse tablodaki hata düzeltilmiş olur?
A)1-3 B) 2-4 C) 1-4 D)2-3
23.
Yukarıdaki tabloda devre elemanlarından kaç tanesi sembolle gösterilir?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3
24.
25. Zeynep madenleri anlatan poster hazırlayacaktır. Bunun için aşağıdakilerden hangisini kullanırsa yanlış yapmış olur?
A) Çakıl taşı B) Yakut C) Zümrüt D) Elmas
Not: (Her soru 4 puandır.) Başarılar…

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 84 = 94

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.