fen bilimleri 1.dönem 3.yazılı soruları 4.sınıf

……. İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
4/A SINIFI 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz.
1- ( ………. ) Kalp, damarlar yoluyla kanın içindeki oksijen ve besinleri vücudun her tarafına pompalar.
2- ( ………… ) Demir,nikel ve kobalt mıknatıs tarafından çekilir.
3- ( ………… ) Tahtadan yapılmış bir kaşık cisimdir.
4- ( ………. ) Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan varlıklara madde denir.
5- ( ………… ) Nefes alıp verirken kullandığımız hava bir gazdır.
6- ( …………..) Plastik tabak suda yüzer.
7- ( …………. ) Süt, katı maddelere örnek gösterilebilir.
8- ( ………… ) Katı, sıvı ve gaz maddenin üç halidir.
9- ( ………… ) Un, tuz, şeker, kum gibi küçük taneli katılar da sıvılar gibi bulunduğu kabın şeklini alır.
10-( ……….. ) Hareket sistemi organlarımızı korumak için düzenli beslenmeli ve spor yapmalıyız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların uygun seçeneklerini işaretleyiniz.
1.Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki bir maddeye örnek verilebilir?
A. Denizdeki sular B. Bardaktaki zeytinyağı C. Dağlardaki karlar D. Havadaki bulut

2. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A. Hava B. Sıcaklık
C. Su D. Toprak

3. Sıvı maddelerin hacimlerini en doğru şekilde nasıl ölçebiliriz?
A. Bardakla B. Kovayla
C. Fincanla D. Dereceli kaplarla

4.Gevşeyen bir vidayı sıkıştırmak için kuvvetin hangi etkisinde yararlanırız?
A. Hızlandırma B. Yavaşlatma
C. Döndürme D. Sallanma

5.
1. şekil 2.şekil
1.Şekilde 300 ml su bulunmaktadır.2.şekilde içine taş atıldığında suyun hacmi 500 ml olmaktadır. Buna göre taşın hacmi kaç ml’dir? ( 4 puan)
A. 200 ml B. 820 ml
C.140 ml D.240 ml
6.”Maddenin şekil almış haline cisim denir.” Buna göre hangisi cisim değildir?
A. Masa B.Ağaç
C. Cam bardak D.Küpe

7.İskeletin hangi bölümü kalbimizi korumakla görevlidir?
A) Eklem B) Göğüs kafesi
C) Omurga D) Kafatası
1 2

ÇEKER
8.Yukarıdaki mıknatıslarda 1 ve 2 nolu kutuplara hangileri gelmelidir?
A. 1 noluya N, 2 noluya N gelmelidir.
B. 1 noluya S, 2 noluya N gelmelidir.
C. 1noluya S, 2 noluya S gelmelidir.
D. 1noluya N, 2 noluya S gelmelidir.
9.Kütleyi aşağıda verilenlerin hangisi ile ölçeriz?
A) Metre B) Cetvel C) Mikroskop D) Terazi

10.Aşağıda verilen maddelerden hangisi katı maddelere örnektir?
A) Kola B) Kolonya C) Süt D) Buz

11. Aşağıdaki şıklarda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Katı maddelerin belirli bir şekli vardır.
B. Sıvı maddeler akışkandır.
C. Gazlar bulundukları ortamda yayılabilir.
D. Katılar sıkıştırılabilirler.

12. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir?
A. İç organları korur.
B. Dolaşıma yardım eder.
C. Vücudumuza destek olur.
D. Hareket etmemizi sağlar.

13.Kalemtıraşla kalem açarken kalemin yaptığı hareket hangisidir?
A) dönme B) hızlanma C) yavaşlama D) itme

14. Yukarıda verilen özellik ve maddeleri eşleştirdiğimizde hangisi doğru olur? ( 4 puan)
A. B.

C. D.

15. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerinden biridir?
A. Tadı B. Şekli
C. Kütlesi D. Rengi

16.
Yukarıdaki dereceli silindire 200 ml su koyup, içine bir taş parçası bıraktığımızda, kaptaki suyun seviyesi 600 ml ’ye yükseliyor.
Buna göre, taşın hacmi kaç ml’ dir? ( 4 puan)
A) 400 ml B) 8 ml
C) 20 ml D) 200 ml

17.Aşağıdaki maddelerin hangisi suda yüzmez?
A) Poşet B) Çelik bilye C) Tahta parçası D) Plastik şişe

18.Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?
A) Tahta kaşık B) Demir çivi
C) Plastik top D) Plastik vida
19. Tartım yapacağımız maddenin içerisinde bulunduğu boş kabın ağırlığına ne ad verilir?
A) Brüt kütle B)Net kütle
C)Tam kütle D)Dara

20. Verilen seçenekte hangisinde kütle birimleri çevrimi yanlıştır? ( 4 puan)
A) 4 kg = 4000 g B) 5 kg = 500 g
C) 2000 g = 2 kg D) 1000 g = 1 kg

21. Resimdeki incir dolu kasa elektronik kantara konulduğunda,kantar 25 kg gösteriyor. Boş kasanın ağırlığı(darası) 3 kg dır. Buna göre sadece kasadaki incirin kütlesi kaç kg’dır? ( 4 puan)

A) 20 kg B) 21 kg C)22 kg D)23 kg

22. 20 gramlık bir bardak kullanılarak tartılan sütün kütlesi 250 gram gelmiştir.
Buna göre sütün net kütlesi kaç gramdır?(4 puan)
A) 270 g B) 230 g C) 210 g D) 190 g

23. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kâğıt, mıknatıs tarafından çekilir. B) Temizlik bezi, suyu çeker. C) Naylon poşet, suyu geçirmez. D) Madeni para, suda batar.
24. Eşit kollu terazinin bir tarafında 1 kg demir, diğer tarafında 1 kg pamuk bulunmaktadır. Bu durumla ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur? ( 4 puan)
A) Demirin kütlesi pamuğun kütlesinden ağırdır.
B) Demirin kütlesi pamuğun kütlesinden hafiftir.
C) Demirin ve pamuğun kütleleri eşittir.
D) Demirin ve pamuğun hacimleri eşittir.

25. Bir sporcunun koşarken;
I. Kalp atışı hızlanır.
II. Nabız sayısı artar
III. Nabız sayısı azalır.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I-II D) I-III
26. 17-Kütlesi 4000 g olan bir çuval patates kaç kg gelir? ( 4 puan)
A) 400 kg B) 4 kg C) 40 kg D) 4000 kg
27.Bir kap boş iken tartıldığında( darası) 400 gram, içi pekmez ile dolu iken tartıldığında 4.000 gram gelmektedir. Buna göre bu kabın içindeki pekmezin net kütlesi kaç gramdır? ( 4 puan)
A) 4400 g B) 4200 g C) 3800 g D) 3600 g

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.