Fen bilimleri 1.dönem 1.yazılı soruları 7.sınıf 2016-2017

adsiz

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi koyunuz. (Her bir soru 2 puandır)

 1. ( ) DNA molekülünde dört çeşit organik baz bulunur.
 2. ( ) DNA molekülünün karşılıklı zincirlerinde Adenin ile Sitozin ve Timin ile Guanin birleşir.
 3. ( ) Her nükleotid bir fosfat, bir şeker ve bir organik baz bulundurur.
 4. ( ) Mitoz bölünme sırasında ilk olarak çekirdek bölünmesi daha sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
 5. ( ) Mitoz bölünme sonucunda 4 yeni hücre oluşur.
 6. ( ) Kromozom sayısının canlının büyüklüğü ve gelişmişliği ile hiçbir ilgisi yoktur.
 7. ( ) Parça değişimi sadece mitoz bölünmede görülür.
 8. ( ) Mayoz bölünme kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlar.
 9. ( ) Spermler yumurtalıkta üretilir.
 10.    (      ) Sperm ve yumurtanın

Aşağıda verilen kavramları, cümlelerdeki boşluklara doğru olarak yerleştiriniz. (Her bir soru 3 puandır)

Boğumlanma, Mitoz, Zigot, Mayoz, Parça değişimi,  Ara lamel, Yumurta kanalı, Derinliğine, Döl yatağı, Üreme,  Nükleotid,  Üreme ana, Kalıtsal çeşitlilik, İnterfaz, Telofaz, 

 1. DNA’nın temel yapı birimine ……………………. denir.
 2. Bitki hücresinde sitoplazma bölünmesi ………………… ile gerçekleşir.
 3. Sperm ve yumurta hücreleri ……………… bölünme sayesinde oluşur.
 4. Kromozomların birbirleri üzerine sarılarak genetik şifre değişimi yaptıkları olaya ……………………….. denir.
 5. Döllenme olayı dişi üreme sistemindeki ………………… denilen yapıda gerçekleşir.
 6. Döllenme sonucu oluşan yapıya ……………… denir.
 7. Embriyonun büyüyüp gelişmesi ……………………. bölünme sayesinde olur.
 8. Mayoz bölünme ………………….. hücrelerinde gerçekleşir.
 9. Parça değişimi ile ……………………. artar.
 10. Hücre bölünürken DNA kendisini ……………….. evresinde eşler.

YAZILIYI ŞİMDİ İNDİR

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.