Doğal Çevreye Olumlu ve Olumsuz Etkilerimiz (3. Sınıf Hayat Bilgisi)

İlkokul 3. sınıf hayat bilgisi dersi doğal çevre nedir, doğal çevreye insanların olumsuz ve olumlu etkileri nelerdir konu özetini okuyabilirsiniz.

DOĞAL ÇEVREYE ETKİLERİMİZ

Dağ, ova, orman, deniz, göl gibi kendiliğinden oluşan yerler doğal unsurlardır. İnsanların ve diğer tüm canlıların birlikte yaşadığı, doğal unsurların olduğu ortam doğal çevredir.

Canlılar için doğal ortam çok önemlidir. İnsanlar yaşamlarını sürdürürken doğal çevreye etkileri olabilir. Bu etkilerin bazıları olumludur, bazıları ise olumsuzdur.

Önce olumlu etkilerini sayalım:

  • Doğal çevrede evler, yollar, parklar, köprüler yapılarak bir takım ihtiyaçlarımız karşılanıyor.
  • Atık maddeler geri dönüşüm kutularında toplanarak hem doğal çevre kirletilmemiş oluyor hem de israf önleniyor.
  • Boş araziler ağaçlandırılıyor.
  • Av yasakları konularak doğadaki hayvanlar koruma altına alınıyor.

Şimdi ise olumsuz etkilerini sayalım:

  • Artan göç nedeniyle şehirler kalabalıklaşıp düzensiz yerleşimler gerçekleşiyor.
  • Bilinçsiz tarım ilaçlamalarıyla toprak kirletiliyor.
  • Arabaların çıkardıkları egzoz gazıyla hava kirletiliyor.
  • Atık sular arıtılmadan denize, göllere, akarsulara karışarak suyu kirletiyor.
  • Ormanda yakılan ateş veya çam parçaları orman yangınlarına neden oluyor.
  • Ağaçlar kesilerek bitki örtüsü yok ediliyor.

İnsanların bir takım davranışları bazı hayvan ve bitkilerin nesillerinin tükenmesine neden oluyor.

Bunların bazıları şunlardır:

Canlıların doğal yaşam alanlarına zarar vermek Bilinçsiz ve kaçak olarak avlanmak

Hava, su ve toprak kirliliğine neden olmak Orman yangınına sebep olmak

Ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvanlardan bazıları: Akdeniz foku, Hatay dağ ceylanı, Kızıl akbabadır.

Ülkemizde nesli tükenmekte olan bitkilerden bazıları: Ankara’da yetişen Sevgi çiçeği, Konya gaşağı ve İstanbul’da yetişen narin acı çiğdemdir.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 82 = 91

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.