din kültürü 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları

…… EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
…… ANADOLU LİSESİ 9.SINIF
DİN KÜL.VE AH.BİLGİSİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

S.1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(30 Puan)
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen kişilere…………..…… denir.

Ayetlerden oluşan ve besmelelerle birbirinden ayrılan bölüme ………………… denir. Kur’an-ı
Kerim’in bölünmüş olduğu otuz parçadan her birine ……………denir.

Kuranıkerim’de sûreleri meydana getiren uzun veya kısa ifadelere …………….. denir.

Kur’an-ı Kerim’i ezbere ya da yüzünden,baştan sona kadar okumaya veya dinlemeye …………………… denilmiştir.

Kur’an’ı bir kimsenin yüksek sesle okuyup diğerlerinin onu takip etmesi yöntemine…………………………..denir.
Kuran-ı Kerim’i Arapçadan herhangi bir dile tercüme etmeye ………………………………………………. denir.

Kur’an sahifelerinin toplanılarak iki kapak arasında bir araya getirilmiş haline ………………………………….. denir.

Mekke’de indirilen sureler ……………………… Medine’de indirilen sureler ise …………………….. olarak isimlendirilmişlerdir.
S.2. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(20 Puan)

( )Kur’an-ı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan kişiye “muhaddis” denir.

( )Kur’an-ı Kerim’in indirilen ilk suresi Fâtiha suresidir.

( ) İlk müfessir Zeyd bin Sabit’tir.

( )Kur’an-ı Kerim’in en önemli konusu Allah’ın varlığını ve birliğini ifade eden tevhittir.

( ) Kur’an-ı Kerim 3 yılda indirilmiştir.

( ) İlk indirilen sure Kadir süresidir.

( ) Mushaf, Kur’an’ın kitap haline gelmiş şekline denir.

( ) Hz. Peygamberimiz , Kur’an’ı uygulamalı olarak da açıklamıştır.

( ) Kur’an-ı Kerim H.z. Ömer zamanında çoğaltılmıştır.

( ) Kur’ân-ı Kerim Hz. Ebu Bekir döneminde bir kitap haline getirilmiştir.

S.3.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.(10 Puan)
Kur’ân-ı Kerim ‘de………….. ayet vardır.

Kur’ân-ı Kerim ‘de …………….. sure vardır.

Kur’ân-ı Kerim ‘de ……………….. cüz vardır.

Kur’ân-ı Kerim ‘in …………… sayfasında birine hizb denir

S.4.Mekki ve Medeni surelerin özelliklerini yazınız.(10Puan)
S.5. Kur’ân-ı Kerim ‘in tedrici (parça,parça ) olarak indirilmesinin sebeplerini yazınız. (10 Puan)
S.6.İlahi kitapları yazıp, hangi peygamberlere gönderildiğini yazınız.(10 Puan)
S.7. Kur’ân-ı Kerim nerede, kaç yılında,hangi gecede indirilmiştir ve ilk inen ayetler hangisidir? Yazınız. (10Puan)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.