Din kültürü 8.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

1.Ramazan ayında bir kişinin günlük gıda gereksinimini karşılayacak kadar verdiğimiz sadakaya ne ad verilir?
A) Zekât B) Fitre C) Bağış D) Yardım

2. Zekat verilirken nelere dikkat edilmelidir?
A) Birey yaptığı yardımı zekat olarak verdiğinin bilincinde olmalıdır
B) Zekatı verdikten sonra bu, herkese söylenmeli ,haberdar edilmelidir.
C) Zekat verirken, yoksul ve muhtaçların onuru zedelenmemelidir
D) Zekat verilen kimse minnet altında bırakılmamalıdır

3.Aşağıdakilerden hangisinin zekâtı verilmez?
A) Para B) Ticaret Malları
C) Evde kullanılan eşyalar D) Altın

4. Kabe kimler tarafından inşa edilmiştir?
A) Hz. İbrahim – Hz. İsmail B) Hz. Musa – Hz. Harun
C) Hz. Yakup – Hz. Yusuf D) Hz. Muhammed – Ebu Talib

5. “ Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”(3/97)
Ayette “o ev” ifadesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kabe B)Mekke
C) Mescid-i Nebevi D) Mescid-i Aksa

Erdem : Fakir kardeşime zekat verebilirim.
Kübra : Zekat farz olan bir ibadettir.
Feyza : Zekat Ramazan ayında verilmelidir.
Emre : Dinen zengin sayılan kişiler verir.

6. Zekâtla ilgili, yukarıda ki öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin verdiği bilgi yanlıştır?
A) Feyza ve Erdem B) Feyza ve Kübra
C) Emre ve Erdem D) Sadece Feyza

7. ”Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüzün ve gündüzü gecenin peşisıra getirmektedir. Güneşi ve ayı da buyruğu (yasası) altına almıştır. Bunların her biri belli bir süreye kadar hareketine devam eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır “ (Lokman Suresi, 2.ayet)
Yukarıdaki ayette evrende bulunan yasalardan hangisine dikkat çekilmektedir?
A) Biyolojik yasalar B) Fiziksel yasalar
C) Toplumsal yasalar D) Ahlaki yasalar

Kurban kesildikten sonra etleri üçe bölünür. Bir bölümü yoksullara, kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Böylece belki bir yıl boyunca evine et girmeyen insanlar et yeme imkânına kavuşur. Bu sırada zengin insanlar da fakirlerin durumunu görerek daha çok yardım etme ihtiyacı hissederler.

8. Yukarıdaki bilgilerde kurban kesmenin yararlarından hangisi üzerinde durulmuştur?

A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırması
B) Zengin insanların Allah’a daha çok ibadet etmesi
C) Kurban kesmenin insanı Allah’a yaklaştırması
D) Bayramlarda akraba ziyaretinin artması

Zekâtı farz kıldı Allah,
Zengin kullar versin diye.
Yoksulların yüzü gülsün,
Mutluluğa ersin diye.
Üzeyir GÜNDÜZ

9. Yukarıdaki şiirde zekâtın hangi yönü üzerinde durulmamıştır?
A) Zekât, farz olan bir ibadettir.
B) Zekât, fakirlerin yüzünü güldürür.
C) Zekât, yılda bir defa verilir.
D) Zekâtı zenginler verir.

10. Aşağıdakilerden hangisi hacda olan ama umrede olmayan kavramdır?
A) Tavaf B) VakfeC) İhram D) Sa’y

11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, evrende fiziksel yasalarınolduğuna örnek verilebilir?

A) O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler

B) Bu (Kur’ân), insanlar için bir açıklama, Allah’tan
gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir
öğüttür.

C) Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.

D)İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya
toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

12. Bir kimsenin dinen zengin olup olmadığına karar vermek için belirlenen sınıra ne ad verilir?
A) Hesap B) Kesap C) Fitre D) Nisap

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.