Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 4.Sınıf 2019

4.Sınıf 2.Dönem Din Kültürü 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2019

4.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, din kültürü 4.sınıf 2 dönem 1 yazılı soruları indir, 4.sınıf din kültürü yazılı soruları

 

…….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

 

1) Hz.Muhammed’in Kabe’nin onarımı sırasında Hacerülesvet’in yerine konulmasında hakem olarak seçilmesi ve kararın itirazsız kabul edilmesi onun, yaşadığı toplumda nasıl bir kişi olduğunu gösterir?
A) Güvenilir
B) Cesur
C) Hoşgörülü
D) Çalışkan

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

2) Besmelenin doğru yazılışı hangi seçenekte verilmiştir?
A) Allahu ekber
B) Esselamünaleyküm
C) Bismillahirrahmanirrahim
D) Euzübillah inşallah maaşallah

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

3) Hz. Muhammed annesi ………… ölünce , dedesi …….….’ in yanında kalmıştır.
Dedesi ölünce amcası …………’in   yanında evleninceye kadar kalmıştır.” cümlelerindeki
boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir?

A) Amine – Abdulmuttalip – Hamza
B) Amine – Abdulmuttalip – Ebu Talip
C) Halime – Abdulmuttalip- Ebu Talib
D) Amine – Abdullah – Ebu Talib

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

4) Peygamberimize inen ilk ayetler hangi surededir?
a) Fatiha
b) Bakara
c) Alak
d) Nas

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

5) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. 
( )Kur’an’ın iç düzeni ayet, sure ve cüz olmak üzere üç öğeden oluşur.
( )Kur’an-ı Kerim’de tüm sureler besmele ile başlar.
( )Hz. Muhammed Medine’ de doğmuştur.
( )Kur’an-ı Kerim 30 cüzden oluşmuştur.
( )Hz.Muhammed doğmadan önce babası vefat etmiştir
( )Kur’an-ı Kerim ayetlerini Mikail adlı melek indirmiştir
( )Hz.Muhammed 25 yaşında, Hz.Aişe ile evlenmiştir.
( )Hz. Muhammed en son peygamberdir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

6) Aşağıdaki boşluklara uygun kelime veya kelime grupla rını yazarak cümleleri tamamlayınız

Hz. Osman
hatim
114 / 6666
Halime
Hz. Ebu Bekir
hanif
Fatiha
Bakara/Kevser

* Kuran-ı Kerim’ in baştan sona okunmasına …………… denir.
* Kuran-ı Kerim ………………… zamanında kitap haline dönüştürülmüştür.
* Hz.Muhammedin ‘in süt annesinin adı …………’dir.
* Kur’an-ı Kerim ………………… zamanında çoğaltıldı.
* Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi………………, en kısa suresi ……………………dir.
* Peygamberimiz doğduğunda o bölgede Allah inancına sahip kişilere ………… denilir.
* Kur’an-ı Kerim de ………………… sure, ………………. ayet vardır.
* Kuran-ı Kerim’in ilk suresi………….. süresidir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

 

7) Ayetlerin yazıldığı yerleri yazınız.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Mekke ve Medine” ][/bg_collapse]

 

8) Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir?
A) Tevrat
B) Zebur
C) İncil
D) Kuran-ı Kerim

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

9) Kuranıkerim’in baştan sona kadar okunmasına ne denir?
a)Meal
b) Hatim
c) Fıkıh
d) Mushaf

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

10) Hz. Muhammed’e dedesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi?
A) Ömer
B) Hamza
C) Ebu bekir
D) Ebu Talib

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

11) Kevser Suresi’nin okunuşunu aşağıya doğru olarak yazınız.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”1- İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 3- İnne şâni’eke huve’l-ebter” ][/bg_collapse]

 

12) I-Kur’an-ı Kerim’in tamamın ezberleyenlere……denir.
II- Kuran’ı Kerim’in baştan sona okunmasına….denir.
Boşluğa sırasıyla hangileri yerleştirilmelidir ?

A) Hafız-Hatim
B) Mukabele –Cüz
C) Hatim-Mukabele
D) Hafız-Mukabele

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

13) Aşağıdaki verilen bilgilerden doğru olanına (D) yanlış olanına ( Y) yazınız. 
( __ ) Kur’an’daki ayetler bir araya gelerek sureleri oluşturur.
( __ ) Kur’an-ı Kerim’deki surelerin tamamı eşit uzunluktadır.
( __ ) Kur’an-ı Kerim 30 cüzden oluşmuştur.
( __ ) Hz. Muhammed en son peygamber ve son ilahi kitap Kur’an- ı Kerim’dir.
( __ ) Zebur, Tevrat ve İncil de ilahi kitaplardır.
( ) Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de doğmuştur.
( ) Selamünaleyküm sözü selamlaşmada kullanılan dini ifadelerdendir.
( ) Kur’an- ı Kerim ilk olarak Hz. Ali tarafından çoğaltılmıştır.
( ) Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.
( ) Kur’an- ı Kerim ilk olarak Hz. Ebu Bekir tarafından toplanarak kitap haline getirilmiştir.
( ) Hz. Muhammed 25 yaşındayken peygamber olmuştur.
( ) Peygamberimiz 632 yılında vefat etmiştir.
( ) Peygamberimizin babasının ismi Abdullah’tır
( ) Kur’an-ı Kerim Hz.Muhammed (sav)’e vahiy yoluyla indirilmiştir.
( ) Kur’an-ı Kerim 6666 ayer, 114 sure, 30 cüz, yaklaşık 600 sayfadır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

14) “Annemiz ve babamız gereksinimlerimizi karşılamak için uğraş verirler.”
“Dengeli ve sağlıklı beslenebilmemiz, giyinebilmemiz, iyi bir ortamda barına bilmemiz için çalışırlar.”
“Her türlü zorluk ve sıkıntımızda yanımızda olurlar. İyi bir meslek sahibi olmamızı isterler.”
“Bizler için hiç bir özveriden kaçınmazlar.”
“Öğretmenlerimiz, yeni bilgiler öğrenmemiz ve kendimizi geliştirmemiz için çaba harcarlar.”
“Daima dürüst olmamızı; iyi, doğru ve güzel davranışlarda bulunmamızı isterler.”
Yukarıda yazılı davranışların nedeni ne olabilir?

A) Korku.
B) Menfaat.
C) Sevgi.
D) Sinirlenmek.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

15) Kur’an-ı Kerim’in yazılan ilk nüshasına ne denir?
A) Sure
B) Mushaf
C) Hadis
D) Ayet

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

16) Kur’an-ı Kerim’de sureleri oluşturan , belirli işaretlerel biribirinden ayrılmış harf, kelime, cümle ya da cümle gruplarına ne denir? 
A) Sure
B) Cüz
C) Hadis
D) Ayet

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

17) Kur’an-ı Kerim’in cüzlere ayrılması ne gibi kolaylıklar sağlar? Yazınız.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Daha kolay anlaşılmasını sağlar” ][/bg_collapse]

 

 

18) Kur’an-ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an, Cebrail aracılığı ile indirilmiştir.
B) Kur’an Hz. İbrahim’e indirilmiştir.
C) Kur’an, Ramazan ayı içinde yer alan Kadir Gecesi indirilmeye başlanmıştır.
D) Kur’an yirmi üç senede indirilmiştir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

19) Peygamberimizin adı anıldığında aşağıdakilerden hangisini söylememiz gerekir?
A) Bismillahirrahmanirrahim
B) Elhamdülillah
C) Sallallahü Aleyhi Ve Sellem
D) Allahu Ekber

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

20) Kur’an’ı Kerim peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’e hangi yıl indirilmeye başlanmıştır?
A) 611
B) 610
C) 620
D) 612

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

Aşağıdaki bağlantıdan 4.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/03/4_sinif-Din-Kültürü-ve-Ahlak-Bilgisi2_donem-1.sinav_-2.docx” download=”all” viewer=”google” text=”4.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları yazılı kağıdını Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.