Açık Uçlu 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Kuran- Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Kuran-ı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Kuranı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 8. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 11. Sınıf Kimya Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 7. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 8. Sınıf İnkılap Tarihi Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2.Yazılı Soruları MEB Deneme

din kültürü 1.dönem 2.yazılı soruları 8.sınıf

…. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL …. ORTAOKULU 8. SINIF 1. DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

1-Toplumda yardımlaşma ve paylaşma arttıkça………………….………azalır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olmaz
A)Fakirlik B)Cömertlik C)Cimrilik D)Bencillik

2-‘Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde olanlar)bollukta da , darlıkta da, Allah için harcarlar(infak ederler).Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah’da güzel davranışlarda bulunanları sever.(Al-i İmran Suresi 134)
Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz.
A)Paylaşmak ve yardımlaşmak için zengin olmak gerekmez
B)Takva sahibi olanlar insanları affedebilen insanlardır.
C)İnfak edenleri ve insanları affedenleri Yüce Allah sever
D)Yüce Allah insanların tövbe etmesini ister

3-Kuran’da ve hadislerde emredilen temel ibadetlerden bir de zekattır.Zekat; belli bir zenginliğe ulaşan müslümanların kazandığı mal yada paranın bir kısmını ihtiyaç sahibi ve yoksul insanlara vermesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin asıl amaçlarından değildir
A)Kişinin gurura, kibre kapılmasını engeller
B)İnsanın zamanı verimli kullanmasına yardımcı olur
C)Cömertlik davranışının yerleşmesini sağlar
D)İnsanlar arasında eşitliği sağlar

4-“Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
a) Şavt – Sa’y – Vakfe b) Şavt – Tavaf – Sa’y
c) Şavt – Vakfe – Tavaf d) Vakfe–Tavaf–Şavt

I-‘Kardeşlerini güler yüzle karşılaman sadakadır.’
II-‘Güzel söz söylemek sadakadır’
III-‘Dargınları barıştırmak da sadakadır.’
IV-‘Yoksul bir kimseye para vermek de bir sadakadır.’
5-Yukarıda belirtilen sadaka çeşitlerinde hangisi yapılışıyla diğerlerinden farklıdır.
A)Yalnız III B) I-III C) Yalnız I D)Yalnız IV

6- Kurban eti üçe bölünür.Bunun bir bölümü yoksullara verilir,bir bölümü ev halkı için ayrılır, bir bölümü de gelen misafire ikram edilir.
Aşağıdakilerden hangisi kurban etinin ev halkı dışında yoksullara ve misafirlere ayrılmasındaki esas amaçtır?
A)Kurbanlık hayvan sayısının az olmasının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak
B)Zenginlerin kurban keserek sevap kazanması sağlamak
C)Kurban etinin israf olmasının ününe geçmek
D)Toplumda paylaşma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek.

7-Hac ibadetini yerine getirmek aşağıdaki durumların hangisindefarz değildir.
A)Ekonomik durumları iyi olanlara
B)Sağlığı elverişli olanlara
C)Özgürlüğünü kısıtlayacak bir durum olanlara
D)Yol güvenliği tehlikede olmayanlara

8-Hac ibadetinin farzı 3 tür: 1-İhrama girmek, 2-Tavaf , 3-Vakfe
Yukarıda belirtilen ve haccın farzlarından biri olan ‘VAKFE’ aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılır?
A)Uhud dağında B)Kabe’nin etrafında
C)Arafat dağında D)Safa tepesinde

9-“De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusuancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür.”
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkarılamaz?
A) Doğruyu bulmak için aklı kullanmalıyız.
B) Dini, aklımız olmasa da öğrenebiliriz.
C) Dinimiz aklı kullanmayı emreder.
D) Bilen ile bilmeyen bir olmaz.

10-Zekat veren bir Müslüman zekat verirken aşağıdakilerden hangisine öncelik zekat vermelidir.
A)Başka ülkelerdeki yoksullara B)Anne babaya
C)Akraba ve komşulara D)Dedemize

11-Zekât verecek olan kişi aşağıdaki maddî durumu kötü olan akrabalarından hangisine zekâtını veremez?
a) Dayısına b) Halasına
c) Teyzesine d) Torununa

12-Paylaşma ve yardımlaşmanın olmadığı toplumlarda…………………………………….daha fazla görülür?
Verilen bilgilerden boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse yanlış olur?
A)Dostluklar B)Kin ve nefret
C)Kıskaçlıklar D)Cimrilik

13-Aşağıdakilerden hangisi insanın paylaşma ve yardımlaşmaya olan ihtiyacı ileilişkilendirilebilecek sözlerden biridir
A)Komşu komşunun külüne muhtaçtır
B)Ayağını yorganına göre uzat
C)Akıl yaşta değil baştadır
D)İşleyen demir pas tutmaz

14-Aşağıdaki ürünlerle ilgili zekat oranlarından hangisi yanlış verilmiştir?
A)Altın, gümüş: 1/40
B)Toprak ürünleri: 1/25
C)Sığır,manda: 1/30
D)Para: 1/40

15-Bir insanın kendi isteğiyle, yalnız Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için yaptığı her türlü yardım ve iyilikaşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
A)Tevekkül B)Zekat C)Fidye D)Sadak

16-Dinimiz insanları paylaşma ve yardımlaşma konusunda özverili olmaya çağırır.Kur’an da bu konuyla ilgili şöyle buyrulur:’Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.’
Aşağıdakilerden hangisi dinimizin paylaşma ve yardımlaşamaya önem vermesinindoğrudan nedenlerinden değildir?
A)Toplumsal birliğe ve dayanışmaya katkı sağlaması
B)Toplumda acıma,merhamet gibi güzel duyguların gelişmesine katkı sağlaması
C)Toplumsal sevgi ve barışa zemin hazırlaması
D)Toplumun bilgi ve eğitim düzeyinin yükselmesini sağlaması

17-‘Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın (lutfu) geniştir.(O) bilendir.’(Bakara 261)
Yukarıdaki ayette, zekat ve sadakanın özellikle hangi yönü anlatılmaktadır?
A)Zekat ve sadakanın toplumu kaynaştırdığı
B)Zekat ve sadakanın farz olduğu
C)Zekat ve sadakanın malı bereketlendirdiği
D)Zekat ve sadakanın gizli verilmesinin önemi

18-Öğretmen: Çocuklar! Sadaka-i cariye; herkesin yararlanacağı hayır kurumları yaptırmak veya bu kurumların yapımına katkıda bulunmaktır. Bu tür sadakaların sevapları kişi ölse de devam eder. Şimdi buna örnek verelim:
Aşağıdaki öğrencilerin verdiği örneklerin hangisi, öğretmenin açıklamasına uygundur?
A) Elif: Bir yoksulun giyecek ihtiyacını karşılamak
B) Maide: Bayramda huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etmek
C) Ceylan: Hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etmek
D) Can: Yoksul ve kimsesiz çocukların barınacağı yurtlar yapmak

19-. “Umre _________ , Hac ise ____________“ Yukarıdaki boşluğa hangileri gelmelidir?
A) Vacib – Farz C) Vacip – Sünnet
C) Sünnet – Farz D) Sünnet – Vacib

20-Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumu değildir?
A) Yeşilay B) Kızılay
C) Milli Eğitim Vakfı D) Aşevi

ALLAH RIZASI İÇİN OKU
IŞID yada DEAŞ (adı her neyse) ÇIKMA NEDENİ

Bu örgütün Avrupalılar tarafından ‘’MÜRTED’’ konusu üzerinden çıkarılma, eğitilme, silahlandırılma ve kullanılma nedenini iyi okuyunuz.
Kur’an-ı Kerim de Mürted olanların (dinden dönenlerin) cezası ile ilgili asla bir ayet yoktur. Yani bir hüküm yoktur.
Böyle bir hüküm olmadığına göre Peygamber efendimize (atfen) : ‘’Dinden dönenleri öldürünüz’’ diye (Adeta peygember efendimiz e iftira atarak) söylenen bu söz: ‘’Kesinlikle uydurmadır’’ Çünkü peygamber efendimiz asla:’’Kur’an-ın dışına çıkamaz’’, asla: ‘’Hüküm uyduramaz, ekleyemez, kendi başına karar veremez’’
Bir de şu yönüyle düşünün: Putperest müşrikler Müslüman olduktan sonra bile içki içmeye devam ediyorlardı , çoğu evler şarap küpüyle doluydu. Beraber içki içip sarhoş olunca da bazen nahoş olaylara sebep oluyorlar, hatta sarhoşlukla; zaman zaman kavga ediyorlar kafaları kırılıncaya kadar ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Bu durum peygamber efendimizi ÇOK ÜZÜYORDU

hatta birisi dedi ki: ‘’ Ey ALLAH’ın rasulü görüyorsun, içki içmek nelere sebep oluyor, İÇKİ İÇMEYİ YASAKLASANIZ?’’ dedi Bunun üzerine Peygamber efendimiz ne dedi biliyor musunuz? ‘’ Ben Allah vahiy göndermedikçe, Allah hüküm vermedikçe yasaklayamam’’ Böyle diyen peygamber, ‘’Mürted olanlar konusunda’’ ALLAH’IN ayeti yokken, hükmü yokken ‘’ÖLDÜRÜN mü diyecek? VALLAH’i bu Peygambere iftiradır, bu ALLAH’A ve ALLAH’ın ayetlerine saygısızlıktır.
Bir de şu açıdan bakın: Peygamber efendimizin en sevdiği amcası Hz Hamza (Benim de adamım) UHUD savaşında vahşi denen adam tarafından şehit edilir. Kalbi ve ciğeri çıkartılır organları kesilir ölü vücuduna olamadık işkenceler yapılır. Bunu savaş bittikten sonra gören Peygamber Efendimiz öyle bir üzülür ki, üzüntüsünden öyle bir acı çeker ki, adeta kahrolur, ama şunu demez : ‘’O VAHŞİ DENEN ACIMASIZ ADAMI ÖLÜ YA DA DİRİ BANA BULUN, ONA YAPTIKLARINI GÖSTERECEĞİM ONU PARÇA PİNÇİK EDECEĞİM’’ demez. Böyle bir acı karşısında vahşiye hüküm vermeyen Hz. Muhammed ‘’Mürted olanlar için öldürün mü diyecek? Güldürmeyin beni, blah, blah , blah.blah
Mürted Olma Gibi Önemli Bir Konuda Hüküm Vermeyen , Söz Söylemeyen Allah’ın sözünün üzerine Peygamber Ne Cüretle Söz Söyleyecek, Ne Cüretle Kendi Başına Hüküm Verecek?
Merak Etmeyin ALLAH Herkesin Hesabını Görmesini Bilir.
Bu din merhamet dinidir, bu din akıl dinidir, bu din saygı dinidir, bu din adalet dinidir, bu din ilk emri ‘’OKU’’ olan, araştırma, deney, icat ,okuma ve cahillikle mücadele etme dinidir. VE PEYGAMBER ayette dendiği üzerine ‘’Alemlere rahmet ve merhamet olarak gönderilen peygamberdir’’ ‘’ Resulüm! Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik.’’ ENBİYA-107
Allah Bizlere Kur’an Müslümanı Olmayı Nasip Etsin. (Amin)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 + 3 =

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.