din kültürü 1.dönem 2.yazılı soruları 5.sınıf

1.“…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.” (Zümer Suresi, 9. ayet.)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İnsanlara adaletle muamele edilmelidir.
B) Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.
C) Sağlığı korumaya özen gösterilmelidir.
D) Çalışmak teşvik edilmelidir.

2. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aklını kullanabilmesi
B) Beslenebilmesi
C) Canlı olması
D) Üreyebilmesi

3.“Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı, hepsi ayrı bir tarafa çeker, sınıfımızın düzeni bozulurdu. Aynı şekilde evrende birden çok yaratıcı olsaydı,
…………………….”
Bu metnin anlam bütünlüğüne uygun olarak aşağıdakilerden hangisi ile bitirilmesi uygundur?
A) insanlar daha mutlu bir hayat yaşardı.
B) düzen daha mükemmel olurdu.
C) evrendeki düzen bozulurdu.
D) insanların yaşamı kolaylaşırdı.

4. Çevremizde Allah’ın yarattığı varlıklara baktığımızda, hepsinin çeşit çeşit ve mükemmel olduğunu görürüz. Sanki harikalar diyarı gibidir ve aralarında kusursuz bir uyum vardır.
Bu metne göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Evren, güçlü ve irade sahibi bir varlık tarafından yaratılmıştır.
B) Çevre, bazılarını düşünmeye sevk etmektedir.
C) Evrendeki düzen ve işleyiş tesadüflerin sonucudur.
D) Allah’ın yaratmasında düzensizlik görülmez.

5. Aşağıdakilerden hangisi İhlas Suresi’nin anlamında yer almaz?
A) De ki: Allah birdir.
B) Allah doğmamış ve doğurmamıştır.
C) Hiçbir şey Allah’a denk ve benzer değildir.
D) Âlemlerin Rabbi, Allah’tır.
6. Kâğıt kalem kullanarak canlı resimleri çizebiliriz. Bazı maddeler kullanarak heykeller yapabiliriz. Ancak yaptığımız heykellere can veremeyiz. Rabbimiz ise yarattığı varlıklara can verebilir.
Buna göre “yoktan var edip can veren” kimdir?
A) Anne ve babalar C) Melekler
B) Bilim adamların D) Allah

7. Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın ve üretmenin sonuçlarından biri olamaz?
A) İhtiyaçlar giderilmiş olur.
B) Başkalarına bağımlılık artar.
C) İnsanın kendine olan güveni artar.
D) Çalışan kişi kendisini daha dinç ve sağlıklı hisseder.

8. “Sakın oturduğunuz yerde, ’Allah’ım rızkımı ver.’ deyip durmayın. Biliyorsunuz ki gökten ne altın iner ne gümüş.”
Hz. Ömer bu sözü ile aşağıdakilerin hangisinden kaçınılmasını istemiştir?
A) Tembellik C) Dua etmek
B) Çalışmak D) Allaha güvenmek

9. Peygamberimizin yaptığı ve bizden de yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne denir?
A) Farz
B) Vacip
C) Sünnet
D) Hadis

10. Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet kapsamında değerlendirilemez?
A) Ailesinin geçimi için çalışmak
B) Allah’ın emirlerini yerine getirmek
C) Adaletsizlikten kaçınmak
D) Kul hakkı yemek

11. Bazı Müslümanların yerine getirmesi ile diğerlerinden sorumluluğun kalktığı ibadetlere farz-ı kifaye adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “farz-ı kifaye”ye örnek verilebilir?
A) Cenaze namazı kılmak
B) Beş vakit namaz kılmak
C) Zekât vermek
D) Oruç tutmak
12. • “Zengin olanların sahip oldukları mal ve paranın belirli bir miktarını (1/40) ihtiyacı olan kimselere vermesidir.”
• “Gerekli şartları taşıyan her Müslümanın ömründe bir kez belli bir zamanda belli mekânı ziyaret etmesidir.”
Yukarıda tanımları yapılan ibadetler sırasıyla hangileridir?
A) Zekât – Sadaka B) Sadaka – Umre
C) Fitre – Hac D) Zekât – Hac

13. Camide namaz kıldırmakla görevli kişiye ne ad verilir?
A) İmam
B) Müezzin
C) Müftü
D) Vaiz

14. Cuma ve bayram günleri imamın üzerinde hutbe okuduğu resimde görülen cami bölümüne ne ad verilir?

A) Mihrap
B) Minare
C) Minber
D) Kürsü

15. Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Belirli mekânlarda ve belirli şekilde yapılmalıdır.
B) Maddi ve manevi tüm istekleri kapsar.
C) İnsanın gönülden Allah’a yönelmesidir.
D) Allah’a yakınlaşmanın ifadesidir.

16. Bir işte başarılı olmak için önce ………….., sonra da Allah’a dua etmek gerekir.
Cümledeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) sabretmek
B) şükretmek
C) çalışmak
D) ibadet etmek

17. Aşağıdakilerden hangisi duaların kabulünü etkileyen sebeplerden biri değildir?
A) Yapabileceklerini yapıp sonrası için dua etmek
B) Olabildiği kadar yüksek sesle dua etmek
C) Kabul olunacağı inancı ile dua etmek
D) Helal ve güzel işler için dua etmek

18. “Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, karşılık vereyim…” (Mü’min suresi, 60. ayet.)
“Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin…’’
(Bakara Suresi, 45. ayet.)
Bu ayetlerde bahsedilen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duada sabırlı olunmalıdır.
B) Dua, Allah’tan karşılığını görür.
C) Dua çeşitli şekilde yapılabilir.
D) Dua Allah’a yapılmalıdır.

19. İnsanın, Allah’ın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir?
A) Yardımlaşma
B) Salih amel
C) Sadaka
D) Dua

20. İbadetler insanın davranış ve tutumlarını etkiler.
Buna göre zekât ibadetinin aşağıdakilerden hangisini daha çok geliştirdiği söylenebilir?
A) Sabır ve cesaret
B) Cömertlik ve yardımseverlik
C) Hoşgörü ve bağışlama
D) Dürüstlük ve güvenilirlik

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güvenlik 38 − = 28

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.