Bilim Uygulamaları 7. Sınıf 2. dönem 1. Yazılı

…-… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………………….
BİLİM UYGULAMALARI 7.SINIF 2.DÖNEM 1.SINAVI
AD: SOYAD: OKUL NO:
1. Aşağıda verilen prizmadan çıkan ışınları sırası ile yazınız.(5 PUAN)

Aşağıda sembolleri verilen elementlerin adlarını, adları verilen elementlerin-bileşiklerin de sembollerini-formüllerini yazınız. (10PUAN)
a) Fe: b) Mg: c) (CO3)2- :
c) Ca: e) PO4-3 f) TUZ:
ı) Klor: j) Civa k) İyot:
l)Kalay:
2. Aşağıda atom numaraları verilen elementlerin elektron dizilimini yaparak, verilen soruları cevaplandırınız. (20 Puan)
Element Elektron Dizilimi
H (1)
O (8)
Al (13)
Ar (18)
Ca (20)
*Elektron vermeye yatkın olanlar/Verdikleri elektron sayıları ………….. ………………………………………………………………….
*Elektron almaya yatkın olanlar/Aldıkları elektron sayıları ……………. ………….
*Kararlı yapıda olanlar………………….
* Aralarında iyonik bağ olanlar……………………….
* Aralarında kovalent bağ olanlar……………………….

3. A) Yandaki devrenin eş değer direnci kaç Ω olur?
(10 puan )

B) Ana koldaki akım I, kaç A dir?

4. Tabloya göre soruları cevaplayınız.
(10 puan )

Hangileri iyondur :
Hangileri anyondur :
Hangileri katyondur :
Hangileri tek atomlu iyondur:
Hangileri çok atomlu iyondur:

5.Soruları şekillere göre cevaplayınız.(8 Puan)

1.Devre 2. Devre

SORULAR Cevap
1)Hangi devredeki ampuller daha parlak ışık verir?

2) Hangi devredeki ampullerden biri bozulursa diğeri ışık vermez?
3) Hangi devrede pil çabuk biter?
4)Hangi devrenin eşdeğer direnci daha küçüktür?

Çeşitli renklerdeki cisimlerin renkli ışıklar altında nasıl göründüklerini aşağıdaki çizelgeye kaydediniz?(12PUAN)
12TİŞÖRTLER KIRMIZI IŞIK ALTINDA YEŞİL IŞIK ALTINDA MAVİ IŞIK ALTINDA
KIRMIZI
MAVİ
YEŞİL

* Aşağıda verilen çözeltileri elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler olarak sınıflandırınız.(5 PUAN)
Yağmur suyu-deniz suyu-saf su-yüzey suları-şekerli su-tuzlu su

* Güneş enerjisinden yararlanma yollarına 3 tane örnek veriniz.(6 PUAN)

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(Her soru 2 puandır)

* Şekilde gösterildiği gibi kırmızı ve yeşil renkte iki filtrenin arkasında duran bir çocuk,kendisine gönderilen beyaz ışığı hangi renkte görür?
A) Beyaz B) Siyah C) Sarı D) Mavi

* Şekildeki elektrik devresinde L anahtarı kapatıldığında hangi lamba ya da lambalar ışık verir ?
A) 2 ve 4 B) Yalnız 4
C) 1 ve 4 D) 1,2,3 ve 4 ** Gökyüzünün mavi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Güneş ışığının atmosferde bulunan toz parçacıklarına çarparak kırılması.
B)Mavi ışığın atmosfer tarafından soğurulması.
C)Denizlerin mavi renkte olması.
D)Güneş ışığının denizden yansıyıp gözümüze mavi olarak görünmesi.

.** I. Mat yüzeyler,üzerine düşen ışığın tamamını yansıtır.
II. Işık da ısı gibi bir enerji türüdür.
III. Işık ışınları aynı ortamda doğrusal yolla yayılır.
IV.Işık maddelerde sıcaklık artışına sebep olur.
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğru bilgi içerir?
A)Yalnız I B) Yalnız II C)II,III,IV D)II ve IV
**Çayı çok şekerli olan Yusuf çayını içebilmesi için şekerli çay çözeltisini seyreltmesi lazım. Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

A) Çaya şeker eklemek B) Çayın yarısını boşaltmak
C) Çayı ısıtmak D) Çaya su eklemek

Mahmut Öğretmen şekerli su çözeltisi hazırlamak için, özdeş kaplara eşit miktarda su koyduktan sonra kaplara şekildeki miktarlarda şeker atıyor. Daha sonra kapları karıştırarak şekerli su çözeltisini hazırlıyor.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) I. kaptaki çözelti II. kaptaki çözeltiden derişiktir.
B) III. kaptaki çözelti II. kaptaki çözeltiden seyreltiktir.
C) II. kaptaki çözelti diğerlerinden derişiktir.
D) III. kaptaki çözelti I. kaptaki çözeltiden derişiktir.

Yukarıdaki şiirde kendisini anlatan element aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11Na B) 3Li C) 9F D)10Ne

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.