Beşeri unsur nedir? Doğal unsur nedir? Örneklerle Özet

Doğal ve beşeri unsurlar yaşamımızda oldukça önemli bir yer tutar. Özellikle sosyal bilgiler derslerinde karşımıza çıkan bu iki kavramı hayatımızın her alanında görebiliriz. Doğal ve beşeri sözcüklerinin anlamlarını bilmek, bu kavramların da anlamamız konusunda yardımcı olacaktır.

Doğal sözcüğünün anlamına baktığımızda “kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı” olarak görmekteyiz. Beşer sözcüğü ise insan, insanoğlu anlamlarında kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün sonuna gelen -i harfi, sözcüğe “insan ile ilgili olan” anlamı katar.

Beşeri unsur nedir?

İnsanların, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğayı değiştirerek orta ya çıkardıkları ürünlere beşeri unsurlar denir. Binalar, yollar, köprüler, tarlalar, barajlar, fabrikalar, tüneller, taşıtlar gibi unsurlar beşeri unsurlardır. 

Doğal unsur nedir?

Çevremize baktığımızda evler, dağlar, yollar, ağaçlar, akarsular, taşıtlar gibi çok çeşitli varlıklar görürüz.

Çevremizde kendiliğinden var olan, insan eli değmeden oluşan varlıklara doğal unsurlar denir. Dağ, tepe, akarsu, deniz, göl, orman, şelale, toprak, ova, bitki, hayvan gibi unsurlar doğal unsurlardır.

Beşeri unsurlara örnekler

Barajlar beşeri unsurlardandır. Doğanın insanlar tarafından değiştirilmesi sonucu oluşturulmuştur.

Tüneller beşeri unsurdur çünkü doğanın insan eli ile değiştirilmesi sonucu yapılan yapılardandır.

beşeri unsurlara örnekler
beşeri unsurlara örnekler

Fabrikalar insanlar tarafından yapılan, yine insanların ihtiyaçlarını gidermesi için yapılan beşeri unsurlardır.

Yollar, bizler için olmazsa olmaz beşeri unsurlardır. İnsanlar tarafından yapılarak ulaşım ihtiyacını gidermek için yapılmışlardır.

Diğer beşeri unsurlara örnekler:

  • binalar
  • köprüler
  • tarlalar
  • arabalar
  • mobilyalar

Doğal unsurlara örnekler

Dağlar doğal unsurlardır. Dünyanın her yerinde doğada kendiliğinden var olmuşlardır.

doğal unsurlara örnekler
doğal unsurlara örnekler

Hayvanlar dünyada kendiliğinden var olan doğal unsurlardandır.

Göller tatlı ve tuzlu su kaynaklarıdır. Göller doğal yollarla oluşan unsurlardandır.

göller doğal unsurlardandır
göller doğal unsurlardandır

Diğer doğal unsurlara örnekler:

  • akarsu
  • deniz
  • orman
  • bitkiler
  • vadiler

Dikkat : 4. sınıf sosyal bilgiler ders notları kategorisinde yer alan bu ders notumuza benzer içerikleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca 4. sınıf sosyal bilgiler testleri ile bilgilerinizi sınayabilirsiniz.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.