Hikaye (Öykü) Unsurları Hikayede Yer, Zaman, Kişi Unsurları

Hikaye Unsurları Hikaye (Öykü): Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların sözlü veya yazılı olarak kısaca anlatıl-masıdır. Bir...