Vaat mı Vaad mı? Vaat nasıl yazılır TDK?

Vaat TDK Nasıl Yazılır? Birçok kişinin yazım hatası yaptığı “Vaat” sözcüğü nasıl yazılır? Vaat mı...