İki Nokta (:) ve Tırnak işareti ”..” Test soruları Konu Tekrar Testi

İki Nokta (:) ve Tırnak işareti ”..” test soruları konu tekrar testi   1-Aşağıdakilerin hangisinde...