Örneklendirme Nedir?

Örneklendirme Nedir? Cümlede ya da paragrafta verilen düşünceyi daha anlaşılır hale getirmek, somutlaştırmak, açıklamak için...