Mikroskobik Canlı Nedir? Örnek

Mikroskobik Canlılar kısaca Çevremizde gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar vardır. Bu canlıları ancak mikroskopla görebiliriz....