Katıların Hacmi Nasıl Ölçülür?

Katıların Hacmi Nasıl Ölçülür? Katıların hacmi nasıl ölçülür, belli bir şekli olmayan katıların hacmi nasıl...