Altyazı mı Alt yazı mı? Alt yazı nasıl yazılır bitişik mi ayrı mı?

Altyazı nasıl yazılır TDK En çok yazım hatası yapılan sözcüklerden biri olan “alt yazı” nasıl...