4. Sınıf İYEP Türkçe Karga İle Koyun Metin Değerlendirme Soruları

                  KARGA İLE KOYUN        Kartal süzülüp koyun sürüsüne dalmış. Bir koyunu kapıp havalanmış. Bu...