Bursluluk Sınavı Kılavuzu Yayınlandı (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları)

e-Kılavuzda; İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. 5, 6,...