9. sınıf kimya 2. dönem 1. yazılı

….ANADOLU LİSESİ
…… ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 9. SINIF KİMYA 1.YAZILI SORULARI

1)Elektron sayısı 18 olan X+2 iyonunun proton sayısı nötron sayısına eşit olduğuna göre X elementinin kütle numarası kaçtır?

 

2)Aşağıda verilen elementlerin katman dağılımını yaparak periyodik tablodaki yerlerini bulunuz.

·        7N

 

·        10Ne

 

·        13Al

 

·        16S

 

·        20Ca

 

3)3Li,4Be,5B,11Na elementlerinin ;

a)Atom yarıçaplarını büyükten küçüğe sıralayınız.

 

b)1.iyonlaşma enerjilerini büyükten küçüğe sıralayınız.

4)İyonik bağ nedir?İyonik bağın oluşumunu bir örnek üzerinden açıklayınız.

 

5)1H ve 8O atomları arasında oluşacak kovalent  H2O molekülünün lewis elektron nokta gösterilimini yaparak oluşumunu kısaca açıklayınız.

 

6)Aşağıda verilen bileşiklerin karşılarına molekül içi ve moleküller arası bağların türlerini yazınız.

Molekül içi bağlar                      moleküller arası bağlar

·        HCl

 

·        H2S

 

·        CH4

 

·        CO2

 

·        NH3

 

7)Atom,molekül,iyon nedir?Atoma 2,molekül ve iyona 1’er tane örnek veriniz.

 

8)Fiziksel ve kimyasal değişimleri tanımlayarak her birine 2’şer tane örnek veriniz.

 

FİZİKSEL ETKİLEŞİM ELEKTRONEGATİFLİK ATOM

YARIÇAPI

HİDROJEN BAĞLARI LONDON ETKİLEŞİMİ

9)Yukarıda verilen kavramları aşağıda verilen ifadelerde uygun yerlere yerleştiriniz.

·        Atomun çekirdeğindeki merkezden son yörüngesine olan uzaklığa  ………………………… denir.

·        Atomların bağ elektronlarını kendine çekebilme kabiliyetine       ………………………… denir.

·        Zayıf etkileşimler olarak da bilinen etkileşim türlerine       …………………………..     denir.

·        Apolar moleküllerde moleküller arası etkileşim türlerine      …………………………    denir.

·        Moleküller arasında hidrojen atomunun elektronegatifliği fazla olan flor,oksijen,azot atomlarından biriyle yaptığı etkileşimlere  ………………………………  denir.

10)Aşağıda verilen ifaderden doğru olanlarına(D)/yanlış olanlarına (Y) şeklinde belirtiniz.

·        Periyodik tabloda 1A gruplarına halojenler denir.(    )

·        Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildiğinde metalik özellik artar.(   )

·        Periyodik tabloda 7 tane periyot bulunur.(    )

·        Periyodik tabloda A gruplarına geçiş elementleri denir.(     )

·        Ametaller mat görünüşlü ,elektrik akımını iletmeyen elementlerdir.(     )

 

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.