9.sınıf kimya 2.dönem 1.yazılı soruları

Aşağıdaki soruları doğru ve yanlış olarak sınıflandırınız?

  • _____ bohr atom modeline göre, elektronlar atom çekirdeği etrafında belirli küresel yörüngelerde bulunabilir.
  • _____ yörüngelere enerji düzeyi ya da enerji katmanı da denir.
  • ______ enerjisi en düşük enerji katmanı L’dir.
  • ______ çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi azalır.
  • ______ elektronların en düşük enerji gerektiren seviyede bulunduğu hale , teme hal denir.
  • ______ atomlar, ısıtıldığında enerji absorplar.
  • _____ uyarılmış bir atomun temel hale dönerken oluşturduğu çizgi spekrumuna ,soğurma spektrumu denir.
  • _____ elementlerin çizgi spektrumları insanların parmak izi gibidir.
  • _______ bohr atom modeli, çok elektronlu atomları açıklamada yetersizdir.

Aşağıdaki soruları çözünüz?

1)X2Y bileşiğinin kütlece birleşme oranı 7/4 ‘tür.X’in atom kütlesi 14 olduğuna göre, Y’nin atom kütlesi kaçtır?

2) XY3 bileşiğinin kütlece 2/5’ X’tir.15’er gram X ve Y’ nin tepkimesinden en çok kaç gram XY2 bileşiği elde edilir?

3) MgS bileşiğinin kütlece birleşme oranı Mg/S = 3/4 ‘tür.12 gram Mg ile 20 gram S’nin tepkimesinden en çok kaç gram bileşik oluşur?

4) 2NA (g) + O 2 (g) 2NA → 2 (g)

Tepkimesine göre 60 litre NO ve 30 litre O2 gazlarının artansız  tepkimesinden aynı koşullarda kaç litre NO2 gazı oluşur?

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız?

1)Periyodik sistemin 3. Periyodundaki toprak alkali metalinin atom numarası kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 11 D) 12 E) 20

2)Periyodik sistemdeki hangi B grubu 3 gruptan oluşur?

A) 3B B) 5B C) 7B D) 8B E) 2B

3)Aşağıdaki elementlerden hangisi ametal değildir?

A) 8 O B) 3 Li C) 7 N D) 1 H E) 6 C

4)Aşağıdaki elementlerden hangisi yarı metal değildir?

A)Antimon             B) Silisyum                     C) Arsenik                            D) Helyum                        E) Bor

5)Aşağıdaki elementlerden hangisi metal değildir?

A) 11 Na B) 20 Ca C) 13 Al D) 4 Be E) 7 K

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.