9.sınıf din kültürü 1.dönem 2.yazılı soruları

….. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2.ORTAK SINAV SORULARI

1. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumsal hayat göçebe ve yerleşik olarak ikiye ayrılırdı. B) Tek Tanrı inancı en yaygın inanış şekliydi.
C) Kan davaları nedeniyle savaşlar yapılırdı.
D) Kabilecilik anlayışı çok yaygındı.
E) İnsanlar putlara tapıyorlardı.

2. Peygamberimizin doğduğu dönemdeki Arap Yarımadası’nda kötü alışkanlık ve davranışlar yaygın olduğu için bu döneme—- denilmektedir. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saadet asrı B) Tevhit dönemi C) Fetret dönemi
D) Cahiliye dönemi E) Medine dönemi

13. “İnsanların bizzat işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.Belki dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırıyor.” (Rum suresi, 41. ayet) Bu ayette vurgulanan temizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manevi B) Çevre C) Beden D) Elbise E) Kalp

4. Abdestin alınışı ile ilgili verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı bir hükmü ifade eder.
A) Yüzü yıkamak
B) Başı meshetmek
C) Ağza ve burna su vermek
D) Dirseklere kadar kolları yıkamak
E) Ayakları topuklara kadar yıkamak

5. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılma nedenlerinden biri değildir?
A) Dünyada makam sahibi olmak
B) Cenneti girmeyi haketmek
C) Allah’ın rızasını kazanmak
D) Kulluk vazifesini yerine getirmek
E) Verilen sayısız nimetlere şükretmek

6. Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü olarak diğerlerinden farklıdır?
A) Elleri yıkamak
B) Bedenimizi temiz tutmak
C) Kötü sözden uzak durmak
D) Çevremizi temiz tutmak
E) Elbisemizi temiz tutmak

7. Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Ahlakı güzelleştirmesi
B) Günah işlemekten alıkoyması
C) Allah’a olan inancı artırması
D) Kötü duyguları ve düşünceleri yok etmesi
E) Örf ve adetleri pekiştirmek

8. “Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet) Bu ayette ibadetle ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysel olması
B) Zorunlu olması
C) İçtenlikle yapılması
D) Zamanının belirli olması
E) Allah için yapılması

9. “(Mü’minler’den) Tövbe edenler , ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rüku edenler, secde edenler, iyiliği emredip, kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlar yok mu? İşte o mü’minleri müjdele!” (Tevbe suresi, 112. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan ibadetlerden biri değildir?
A) Namaz kılmak B) Zekat vermek C) Tövbe etmek
D) Oruç tutmak E) İyiliği emretmek

10. “Yeryüzündeki yaşam şüphesiz ki birçok temel koşula bağlıdır. Bu koşulların herhangi bir yerde, herhangi bir zaman süreci içinde ve sadece rastlantı sonucu olarak birbirine önemli bağlarla bağlı bulunmaları matematiksel olarak imkansızdır.” (Cressy Morrisson) Bu metinde eleştirilen inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahudilik
B) İslamiyet
C) Politeizm
D) Ateizm
E) Monoteizm

11. Peygamberimizin Arafat’ta yüzbinden fazla Müslümana hitaben yaptığı konuşmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıdvan Biatı B) Cuma Hutbesi C) Veda Hutbesi
D) Akabe Biatı E) Medine Vesikası

12. Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesinin evrensel niteliğinin göstergelerinden biri değildir?
A Yüzbinden fazla kişiye hitap etmesi
B) İnsanın maddi ve manevi varlığının korunmasına yönelik uyarılarda bulunulması
C) Hutbede, “Ey insanlar!” nidası ile bütün insanlara seslenilmesi
D) İnsanlık için geçerli olan ahlaki ilkeler konusunda uyarılarda bulunulması
E) Kadınların haklarının korunması konusunda insanlara uyarılarda bulunulması

13. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de oluşan barış ve huzur ortamında bir çok yere elçiler eşliğinde İslam’a davet mektupları göndermiştir. Peygamber efendimizin ülke liderlerine gönderdiği mektupların asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komşu devletlerle siyasi ilişkiler kurmak
B) Müslümanların varlığından herkesi haberdar etmek
C) Ülkelerdeki karışıklıkları önlemek
D) Ülkelerle ticari anlaşma yapmayı kolaylaştırmak
E) İslamı yaymaya çalışmak

14. Peygamberimizin Yemen bölgesine İslam’ı öğretmek için gönderdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeyd bin Sabit B) Zeyd bin Harise C) Hz. Ali D) Muaz bin Cebel E) Hz. Ebu Beki

15. Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sonuçlarından biri değildir?
A) İslam dininin yayılması hız kazandı.
B) Müslümanların bütün sorunları sona erdi.
C) Müslümanlar siyasi olarak güçlendi.
D) Peygamberliğin Medine dönemi başladı.
E) Hicri takvimin başlangıcı olarak hicret esas alındı.

16. Aşağıdakilerden hangisi Medine sözleşmesinin amaçlarından biri değildir?
A) Müşriklerle eşit şartlarda ticaret yapabilmek
B) Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı Medine’yi birlikte savunmak
C) Barış ve güvene dayalı bir ortam oluşturmak
D) Herkesin özgür olacağı bir düzeni Medine’de hayata geçirmek
E) Bütün inanç sahiplerinin huzur içinde yaşamasını sağlamak

17. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Hira mağarasında yalnız kalarak düşünmesine neden olan durumlardan biri değildir?
A) İslam’ı anlatırken yaşadığı zorluklar.
B) Toplumda yaygın olan adaletsizlikler
C) Bireysel ve toplumsal ahlaki çöküntü
D) İnsanların elleriyle yaptıkları putlara tapması
E) Toplumda yaygın olan haksızlıklar

18. Aşağıdakilerin hangisinde ilk Müslümanlar bir arada verilmiştir?
A) Hatice – Ömer – Ali – Hamza
B) Ebu Bekir – Ömer – Osman – Ali
C) Zeyd – Ali – Ebu Bekir – Hatice
D) Hatice – Ebu Bekir – Osman – Ali
E) Ebu Bekir – Ali – Hamza – Ömer

19. Hz Muhammed’in “Allah’a yemin ederim ki sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar ben yine de yolumdan dönmem” sözünü söylemesine sebep olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hicret etmek zorunda olması
B) Mekke’den çıkarılmak istenmesi
C) Haksız bir ticari teklif yapılması
D) İslamı yaymaktan vazgeçmesinin istenmesi
E) Bedir savaşını yapmak zorunda olması

20. Hz. Muhammed (sav.)’in gençlik yıllarında katıldığı Erdemliler Cemiyeti’nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticari hayatı düzenlemek
B) Askeri bir yapı oluşturmak
C) Muhtaç kimselere yardım eli uzatmak
D) Eğitimde yeni bir atılım yapmak
E) Haksızlığa uğrayanları korumak

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

78 + = 84

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.