9.sınıf biyoloji 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

…. ANADOLU LİSESİ
BİYOLOJİ DERSİ 9. SINIFLAR I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SORULARI

DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR. DOĞRU CÜMLEYE (D), YANLIŞ CÜMLEYE (Y) HARFİ KOYUNUZ.( her
soru 1puandır)
……1. Beş duyu organı ve ölçme aletleriyle yapılan gözlemlere nicel gözlem denir.
……2.Canlıların dış görünüşünü inceleyen bilim dalına Moleküler biyoloji denir.
……3. Tüm canlılar yaşamını sürdürmek için üremek zorundadır
……4. Kalsiyum vücudumuzda en çok diş ve kemiklerin yapısına katılır.
……5. Asitlerin pH değeri 7-14 arasındadır.
……6. Canlılar ihtiyaç duydukları minareleri vücutlarında üretirler.
……7. İyi hazırlanmış bir hipotez deneylere açık olmalı, tüm verileri kapsamalıdır.
….. 8. Bazların tatları acıdır.
……9.Lipitlerin yapıtaşı monosakkaritlerdir.
(….).10-mineraller enerji vermezler.

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI BOŞ KISIMLARA UYGUN KELİMEYİ YAZINIZ.(her soru 2 puan)
1). …………………yağ asitleri oda sıcaklığında sıvıdırlar.
2-Metabolizma olayları ;…………………..ve ……………………..olarak iki kısımda incelenir.
3-Organik bileşikler yapısında ……………………..elementleri bulunur.

4-Karbonhidratlarda bulunan bağ……………… , yağlarda ……………. bağı bulunur.
5-böceklerin dış iskeletini oluşturan polisakkarit…………………..’dir

-6-Bitkilere bulunan polisakkaritler……………………..ve………………………..;hayvanlarda ise ……………………dır.
7-Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılan poliskakkarit …………………….. dur.
8). ………………monosakkaritlere örnek olarak verilebilir.
9).Canlı hücrelerde gerçekleşen tüm yapım ve yıkım olaylarına……………………denir.
10).Hücre içindeki maddelerin hücre dışına atılmasına…………………..denir.
11 Canlıların yaşama ve üreme şansını arttıran .çevresel değişimlere uyum özelliğine ……………………… denir.
12 Sulu çözeltilerinde hidrojen (H+) iyonu vere bilen bileşiklere ……………………………..denir.
13 Bir deneyin sonucunu değiştiren etkenlerden birinin sabit tutulup diğerlerinin değiştirilerek yapıldığı deneylere ………………………………. deneyler denir.
14 –Canlardaki kütle ve hacim artışına………………………denir.
15- Sulu çözeltilerinde Hidroksit iyonu (OH-) verebilen bileşiklere ……………………. denir.

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR. DOĞRU CEVABI İŞARETLEYİNİZ.(her soru 5 puan)
1.Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir.

A)Boşaltım yapma. B)Solunum yapma. C)Adaptasyon. D)Metabolizma E)Işık enerjisiyle besin üretme

2. Elementlerin canlı vücundaki görevleri,
I. Kalsiyum kemiklerin yapısına katılır.
II. Demir kanın yapısına katılır.
III. Fosfor ATP ve nükleikasitlerin yapısına katılır.
İfadelerinden hangisi/hangileri doğrudur.
A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D)II-III E)I-II-III

3. Bir bilim adamı her hangi bir bilimsel problemi belirledikten sonraki aşamada ilk olarak ne yapmalıdır?
A) Teori geliştirmelidir. B)Tahminlerde bulunmalıdır. C) Hipotez hazırlamalıdır.

D)Nicel gözlemler ve kontrollü deneyler yapmalıdır. E)Kanunlar koymalıdır.

4.Aşağıdakilerden hangisi nicel bir gözlemin tanımına uygun değildir.
A) İnsan kalbi dakikada 72 kez atar. B)Kan pH değeri 7,4’tür. C)İnsan vücut ısısı 37,5 OC’dir.
D) İnsan kılcal damarları çok uzundur. E)Pankreas günde 1,2 litre sıvı salgılar.

5.Tuzlar aşağıdaki maddelerden hangi ikisinin birleşmesiyle oluşur?
a).Su-Sodyum b).Glikoz-Fruktoz c).Asit-Su d).Protein-Baz e).Asit-Baz

6. I.Deoksiriboz
II.Glikoz
III.Riboz
IV.Galaktoz
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri beş karbonlu karbonhiratlardandır?
a).Yalnız I b).I ve III c).II ve III d).I ve IV e).I,II,III ve IV

KISA CEVAPLI SORULAR. CEVABINIZI BOŞ BULDUĞUNUZ KISIMLARA YAZINIZ.(her soru 10 puan)
1.Bilimsel bir problemin çözüm basamaklarını sırasıyla yazınız?

2.Canlı vücudunda bulunan inorganik ve organik bileşikleri tablo halinde gösteriniz?

3. Canlıların ortak özelliklerinin5 (Beş) tanesini yazınız?

YAZILI SORULARINI ŞİMDİ İNDİR

Biyoloji Öğretmeni

adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.