8. Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

8. Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları İndir

8. Sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları,Türkçe 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı testi çöz

1) Aşağıdaki cümlelerdeki yazım bozukluklarını bulunuz ve nedenini yazınız. 
Sigaraya devam ederse ayağını kaybetme şansı artar.

Toplantıda pasta ve meyve suyu ikram edildi.

Müsabaka bir yıl boyunca devamlı çalışarak kazanıldı.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

2) Aşağıdakilerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır?
A) Güneşin ilk ışıkları pencereden süzülürken uyanır, bütün işlerini öğlen olmadan hallederdi. Güne erken başlamak önemliydi onun için.
B) Tren, yemyeşil bir ormanın içinde ilerliyordu. Uykulu gözlerle etrafına bakındı. Henüz yolun bitmediğini anlayınca uyumaya devam etti.
C) Yıllarda da şimdi olduğu gibi saatlere büyük bir düşkünlüğüm vardı. Masa saatleri, kol saatleri, kös-tekli saatler… Ulaşabildiğim ne kadar saat varsa alır, saklardım.
D) Kitap okumanın insanın ruhunu dinlendirdiğine inanır, kitaplarla yatıp kitaplarla kalkardı. Yalnızlıktan şikâyet ettiğine hiç kimse şahit olmadı çünkü onun en iyi dostu kitaplardı.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

3) Hangisinde sebep- sonuç ilişkisi vardır?
A) Kitapları, okurun duygularını dile getirdiği için seviliyor.
B) Yazar, seçtiği romanları tanıtırken iyi değerlendirmeler yapmış.
C) Bir araştırmacı, okuduğu kitaplardan not alır.
D) İrem konuşmasını bir tekerlemeyle başlattı.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

4) Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir
A) Ne var ki herkes onun haklı olduğuna inanıyor.
B) Oysa şiir yazmak gerçekten zor bir iş.
C) Böylece eserin değerini daha iyi anlayabiliriz.
D) Kimse şairin ne zorluklarla yazdığını düşünmez.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

5) “İnsan dışındaki varlıklar özne olduklarında, yük­lem tekil olur.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktankaynaklanan bir anlatım bozuk­luğu vardır?

A) İşler bir türlü iyi gitmiyor.
B) Balıklar, kirlilikten dolayı kıyıya vurmuşlar.
C) Havanın ağarmasıyla güller açmaya başlar.
D) Böcekler doğayı temizler.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

6) Anıtlarıyla büyüleyen tarihî semtlerdeki geçmiş zaman havası, insanın ruhunu fazlasıyla dolduruyor. Fakat pek çoğunda tekrara dayanan modern mimari, şimdiden hâkim olmaya başladı. Eski eserler bu topraklara hâkim oluşumuzun kanıtıdır. Bu sebeple en küçük tarihî eser bile kaybolmamalıdır.
Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarihî değeri olan eserler korunmalıdır.
B) Modern mimari genişlik ve aydınlık getirir.
C) Bugün bize değerli görünen bir şey yarın anlamsız gelir.
D) Yıpranmış binaların bulunduğu semtlerin çehresi değişmelidir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

7) I. Bu nedenle de uzun süre arazide çalışmak gereke- biliyor.
II. Jeoloji, jeomorfoloji, hidrojeoloji, kozmoloji bunlardan bazıları.
III. Jeofizik mühendislerinin yani yer altı gezginlerinin aynı anda birden fazla bilim dalını bilmeleri gerekiyor.
IV. Ayrıca jeofizik mühendisliği doğayla iç içe bir meslek.
V. Bu bilim dallarıyla ilgili bilgi edinmek için sürekli okumaları ve araştırmaları gerekiyor.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? 

A) II – I – V – IV – III
B) II – V – IV – I – III
C) III – II – V – IV – I
D) IV – I – III – II – V

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Bana bakan gözler hep seninkiler olsun.
B) Olur olmaz sevdalara düşer başım.
C) Kitap okuma alışkanlığını o kazandırdı bana.
D) Dedem bana hep kavurma ve dondurma alır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

9) “Anlayabildik” birleşik fiilinde, aşağıdaki anlamların hangisi vardır?
A) Yaklaşma
B) Tezlik
C) Yeterlik
D) Sürerlik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin belirttiği işi yapan kişi belli değildir?
A) Annemin ikazı üzerine oyuncaklar güzelce toplandı.
B) Sabahleyin markete gidip süt ve yumurta aldı.
C) Polis küçük öğrencileri okula kadar götürdü.
D) Hafta sonunda evin karşısındaki tepede uçurtma uçurduk.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” sözcüğünün türü diğerlerinden farklıdır?
A) Ona, ne yaptınız da bu hâle geldi?
B) Bu ne kıyafet böyle, anlayamadım.
C) Eğitim konusunda ne öneri getirdiniz?
D) Ne gün geleceklerini henüz söylemediler.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

12) (1) Türkiye; Tarih, kültür ve olağanüstü doğal güzelliklerin iç içe yaşandığı bir ülkedir. (2) Dört mevsimin tüm güzellikleri her zaman yaşanabilir.
(3) Yaz turizminin en yoğun olduğu bölgeler Ege ve Akdeniz`dir.(4) Temiz denizleri, kumsalları, kaplıcaları, konuksever insanları sayesinde her zaman tercih edilir.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) 1`inci cümle öznel yargılıdır.
B) 2`nci cümle olasılık anlamı taşımaktadır.
C) 3`üncü cümle karşılaştırma cümlesidir.
D) 4`üncü cümlede kişileştirme yapılmıştır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

13) Evimiz, uzaktan bakınca büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Etrafı buram buram iğde kokusu sarmıştı. Avludan da gümüş söğütler altındaki derenin şırıltısı duyuluyordu.
Bu parçada, aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

A) İşitme
B) Görme
C) Koklama
D) Dokunma

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

14) İlk denizaltıyı Osmanlıların yaptığını çoğunuz bilmi-yorsunuz belki de.
Bu cümlenin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öneri
B) İhtimal
C) Tanımlama
D) Onaylama

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

15) Şiir öğrenilebilir mi? Öncelikle şiirin ne olduğunda anlaşmak gerekir. Şiir için bugüne kadar sayısız açıklama yapılmıştır. Herkes meseleye kendine göre bir bakış açısı getirmiştir. Hemen hepsinde doğruluk payı vardır ama bana göre hiçbiri şiiri bütünüyle ortaya koyacak güçte değildir. Bu da doğaldır. Çünkü şiir diğer sanat eserlerinden daha fazla özneldir.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme
B) Biyografi
C) Makale
D) Anı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

16) 1. en / 2. Kitaplarıdır / 3. renkli
4. dünyanın / 5. Kitapları / 6. coğrafya
Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?

A) 1 – 3 – 4 – 2 – 6 – 5
B) 3 – 5 – 6 – 1 – 4 – 2
C) 4 – 1 – 3 – 2 – 6 – 5
D) 6 – 5 – 4 – 1 – 3 – 2

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Yorgun ve sinirli araba kullanmak tehlikelidir.
B) Köy halkı, konukları karşılamak için meydanda toplandı.
C) Ülkemizin her alanda çalışkan insana ihtiyacı vardır.
D) Kemal Tahir, Türk romanının ustalarındandır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

18) Aşağıdaki cümlelerden, hangisinin yüklemi, sürerlik birleşik fiilidir?
A) Şunları bana uzatıverin.
B) Otobüsün arkasından bakadursun.
C) Sen de biraz konuşmayıver.
D) İsterse herkes doğru ve güzel yazabilir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

19) Kino’nun iki ipi vardı. Biri ağır bir taşa, öteki sepete bağlıydı. Kino, gömleğini ve pantolonunu çıkardı, şapkasıyla beraber kayığın dibine yerleştirdi. Deniz çarşaf gibiydi. Sepeti bir eline, taşı öteki eline aldı. Ayaklarını denize uzattı, denizin dibine doğru kayıverdi. Arkasından suyun yüzüne kabarcıklar yükseldi.”
Bir romandan alınmış bu parçayı okuyan Gizem , aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?

A) Parçada anlatılan olayın nerede olduğuna
B) Olayın ne zaman geçtiğine
C) Olayın nerede geçtiğine
D) Olayın kahramanının kim olduğuna

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

20) Bu oyun, 19. yüzyıl başlarında ortaya çıktı. Özellikle okul çağındaki çocuklar arasında takımlar kurularak oynandı ve kısa sürede çok sevildi. Fakat her takımın kendi kuralları vardı. Bu sebeple takımlar birbirleriyle oynadıklarında karşılaşmalar tartışmayla noktalanıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu metinde belirtilen “sorun”a uygun bir çözümdür?

A) Oyun süresinin kısaltılması
B) Standart kurallar belirlenmesi
C) Güvenlik önlemlerinin arttırılması
D) Belirli bir yaş sınırı getirilmesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

Bu yazılı kağıdı 8. Sınıf Türkçe yazılı soruları ana kategorisinin 8. Sınıf Türkçe 2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 8. Sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 8. Sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/04/8_sinif-Türkçe2_donem-2.sinav_.docx” download=”all” viewer=”google”]
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.