8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

… İMAM HATİP ORTAOKULU ….TEMEL DİNİ BİLGİLER 8.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI

1)Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmekle yükümlü kişilerin şartlarından değildir?
a) Akıllı olmak
b) Mukim Olmak
c) Erkek olmak
d) Bulüğ çağına ermiş olmak

2) Çocuk sahibi olan anne ve babanın Allah’a şükranlarını ifade etmek amacıyla kestikleri kurban hangisidir?
a) Akika Kurbanı b) Şükür Kurbanı
c) Adak Kurbanı d) Hedy Kurbanı

3) Hangi kurban çeşidinde, kurbanın etinden, onu kesen ve ailesi yiyemez?
a) Akika Kurbanı b) Şükür Kurbanı
c) Adak Kurbanı d) Hedy Kurbanı

4) “Sizi sürekli gözetleyen ve Allah katında çok değerli olan yazıcılar vardır; yaptığınız her şeyi onlar bilir. ” ayetinde söz konusu edilen melekler grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Azrail b) Münker-Nekir
c) Mikail d) Kiramen Katibin

5) Kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşmaz; fakat Allah’ın emirlerine bağlılığınız ona ulaşır….” (Hac suresi 37. Ayet)Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
a) Kurban Allah’ın rızasını kazanmak için kesilir.
b) Kurban Allah’a bağlılığın ifadesidir.
c) Kurban kesmenin temel amacı yardımlaşmadır.
D) Kurban kesmekle Allah’a kulluk bilinci güçlenir.

6) “Kim en küçük bir hayır yapmış ise onun karşılığını görür, Kim de en küçük bir kötülük işlemiş ise onun karşılığını görür.”ayeti, Allah’ın hangi özelliğiyle doğrudan ilişkilidir?
a) Bilgisinin sonsuz olması b) Yaratıcı olması
c) Merhametli olması d) Adaletli olması

7)1.Koyun bir yaşını doldurmuş olmalı
2.Sığır üç yaşını doldurmuş olmalı
3.Deve 1-5 kişi arasında kesilebilir
4.Doğuştan kulağının olmaması kurbana engeldir.
5.Her hayvan kurban edilemez.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a) 1-3-5 b) 1-2-3-5
c) 2-4-5 d) 1-4-5

8)Kurban Bayramında kesilen kurbanın hükmü ………… ve Kurban ibadeti geleneği …………Peygambere dayanmaktadır.Boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
a)Vacip –Hz. İsmail (as)
b)Farz – Hz.İbrahim (as)
c) Farz – Hz.Muhammed (as)
d) Vacip – Hz. İbrahim (as)

AD: SINIF:

SOYAD: NUMARA:

9) Ahirete inanmanın gerekliliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ahiretin mahiyeti, duyularımızı aşan gayba ait konulardır.
b) Allah inancının gerekçelerden biri de fıtrattır.
c) İnsandaki sonsuzluk duygusu başıboş yaratıldığının kanıtıdır.
d) ‘Boynuzsuz keçinin boynuzlu keçiden hakkını alabileceği’ o gün ahirettir.

10) ”Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minun Süresi, 115.ayet)
Bu ayet kapsamında aşağıdakilerden hangisi değerlendirilemez?
a) İnsan, dünyada yaptıklarından sorumludur.
b) Yaratılışımız amaçsız değildir.
c) İnsanı yoktan yaratan Allah, yeniden de diriltecektir.
d) Dünyadaki kötülükler burada kalacaktır.

11) Kabir hayatı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ömür sona erdiğinde ölüm ile başlamaktadır.
b) Kabirde insanı sorgulayan iki melek; Kiramen Katibin vardır.
c) Kabir; ahiret duraklarının ilkidir.
d) Berzah adıyla da anılmıştır.

12)Aşağıdakilerden hangisi kıyametin büyük alametlerindendir?
a)Duhanın ortaya çıkması
b) Depremlerin çoğalması
c) Gece ile gündüzün eşit olması
d) Fitnelerin zuhur etmesi

13)Evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zaman ………….. , İsrafilin sur’a ikinci kez üflemesiyle insanların yeniden diriltilmeleri ……………., hesaba çekilmek için bir araya toplanması ……………. Olarak adlandırılır. Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
a)Ahiret-Diriltme-Mahşer
b)Kıyamet-Ba’s-Mahşer
c)Ahiret-Kıyamet-Haşir
d)Kıyamet-Ba’s-Haşir

14)Vâkıa, hâkka, gaşiye ve et−tâmmetü’l−kübrâ aşağıdaki kavramlardan hangisinin diğer adıdır?
a) Ahiret b) Cennet
c) Kıyamet d) Cehennem

15)”Sana kıyametin, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır.” (Araf Suresi/ 14)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayet kapsamında söylenemez?
a)Kıyametin kopması büyük bir hakikattır.
b)Onun Bilgisi Sadece Peygamberlere iletilmiştir.
c)Ne zaman gerçekleşeceği bilinmemektir.
d)Alametler zamanının yaklaştığının belirtisini verebilir.

16) Allah ”Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım.” Diyerek neyi tanımlamıştır?
a)Lütuf
b)Kevser
c)Cennet
d)Sırat

17) Aşağıdakilerden hangisi Ahirete İnanmanın sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Ahiret inancı, insanları doğruya yöneltir.
b) Haksızlığa uğrayan kişinin, hakkını alabileceği bir gündür.
c) İnsanın dünyada istediği gibi yaşamasını sağlar.
d)Yakınını kaybeden biri, ahirette onlara kavuşacağını düşünerek teselli olur.

18)”Mahşer yerinden itibaren cehennemin üzerinden cennete kadar uzanan ve insanların dünyada yapmış oldukları davranışlar ve imanlarına göre üzerinden geçecekleri veya geçemeyecekleri köprü” şeklinde tanımlanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sırat
b)Haşir
c)Ba’s
d)Araf

19) Hangisi kıyametin yaklaşmasını ifade eden büyük alametlerden değildir?
a)Güneşin batıdan doğması
b)Deccal’in ortaya çıkması
c) Gece ile gündüzün eşitlenmesi
d)Duhanın ortaya çıkması

20)Kabir Azabına Sebeb Olan Ameller:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Kabir Azabını Kaldıran Ameller:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

21)Yarın öleceğinizi bilseniz, son gününüzü nasıl geçirirsiniz?

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.