8 Sınıf Temel Dini Bilgiler 2 Dönem 1 Yazılı Soruları 2018-2019

Ortaokul Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 2019

8.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, temel dini bilgiler 8.sınıf 2 dönem 1 yazılı soruları indir

… OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

1) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler yazarak doldurunuz. 
Ahiret konusunda tek bilgi kaynağı ……………………………. dir.
………………………………………………………………………………….. kıyametin küçük alametlerinden birisidir.
İnsanların hesaba çekileceği ilk ibadet……………………….. dır.
K. Kerim’de bilgi edinme yollarından birisi de ……………………. .
İnsanların yaptıkları her türlü davranışlarını ………………………………… denilen melekler kaydederler.
”… Artık kim ……………… ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir..”( Zilzal S. 7.ayet )
Kıyametten sonra İsrafil’in sura II. kez üflemesiyle insanların Allah tarafından yeniden diriltilmelerine
………………………..denir.
Dünya hayatında iman etmeyenlerin sürekli olarak; iman ettiği halde salih amel işlemeyen kimselerin
de günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları ceza ve azap yerine……………………….. denir.
Kıyamet, dört büyük melekten ……………………………… sura üflemesiyle başlayacaktır.
……………………………………………………………………………. kıyametin büyük alametlerinden birisidir.

2) Hangisi haccın vaciplerinden değildir?
a.Müzdelife vakfesi
b.Kurban kesme
c.Arafat vakfesi
d.Şeytan taşlama

3) Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız
( ) Dünya hayatındaki söz, davranış ve eylemlerden oluşan amellerinin sonuçlarının alınmasına ba’s denir.

( ) Cenazelerin gömüldüğü yere kabir denir.

( ) Allah, hayrın yanı sıra şerrin de yaratıcısıdır. Allah’ın şerrin yaratıcısı olması O’nun şerre razı olduğu anlamına gelmez.

( ) Her canlının bir eceli vardır .

( ) Ahiret günü Allah’ın adalet sıfatının bir gereğidir.

( ) Ahiret ve ahiret hayatının mahiyeti pozitif bilimlerle ve akılla açıklanır.

( ) Sevapları ve günahları eşit olan araftaki insanlar Allah’ın dilediği bir zamana kadar burada kalacak, daha sonra Allah’ın affına mazhar olarak cennete gireceklerdir.

( ) Müminler, ihlastan ödün vermeden, ibadetlerini çoğaltarak, kötülüklerden uzak durarak bir bakıma ahiretteki sıratlarını kendileri inşa etmiş olurlar.

( ) İslam dinine göre kıyametin ne zaman kopacağını bilmek mümkündür.
( ) Kıyamet, İsrafil’in Allah’ın emriyle kıyametin kopması için sura ilk defa üflemesiyle başlayacak olan dehşetverici olaydır

4) Evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zaman ………….. , İsrafilin sur’a ikinci kez üflemesiyle insanların yeniden diriltilmeleri ……………., hesaba çekilmek için bir araya toplanması ……………. Olarak adlandırılır. Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
a)Ahiret-Diriltme-Mahşer
b)Kıyamet-Ba’s-Mahşer
c)Ahiret-Kıyamet-Haşir
d)Kıyamet-Ba’s-Haşir

5) Vâkıa, hâkka, gaşiye ve et−tâmmetü’l−kübrâ aşağıdaki kavramlardan hangisinin diğer adıdır?
a) Ahiret
b) Cennet
c) Kıyamet
d) Cehennem

6) Aşağıdakilerden hangisi kıyametin büyük alametlerindendir?
a)Duhanın ortaya çıkması
b) Depremlerin çoğalması
c) Gece ile gündüzün eşit olması
d) Fitnelerin zuhur etmesi

7) Kabenin diğer adı nedir?
a.Ubeydullah
b.Seyfullah
c.Abdullah
d.Beytullah

8) Ahirete inanmanın gerekliliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Ahiretin mahiyeti, duyularımızı aşan gayba ait konulardır.
b) Allah inancının gerekçelerden biri de fıtrattır.
c) İnsandaki sonsuzluk duygusu başıboş yaratıldığının kanıtıdır.
d) ‘Boynuzsuz keçinin boynuzlu keçiden hakkını alabileceği’ o gün ahirettir.

9) Allah ”Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım.” Diyerek neyi tanımlamıştır
a)Lütuf
b)Kevser
c)Cennet
d)Sırat

10) Kabir hayatının diğer adı nedir?
a.Ahiret
b.Cehennem
b.Berzah
d.Kıyamet

11) Aşağıdakilerden hangisi Ahirete İnanmanın sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Ahiret inancı, insanları doğruya yöneltir.
b) Haksızlığa uğrayan kişinin, hakkını alabileceği bir gündür.
c) İnsanın dünyada istediği gibi yaşamasını sağlar.
d)Yakınını kaybeden biri, ahirette onlara kavuşacağını düşünerek teselli olur.

12) Hangisi kıyametin yaklaşmasını ifade eden büyük alametlerden değildir?
a)Güneşin batıdan doğması
b)Deccal’in ortaya çıkması
c) Gece ile gündüzün eşitlenmesi
d)Duhanın ortaya çıkması

13) Kabir Azabını Kaldıran Ameller:
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

14) Çocuk sahibi olan anne ve babanın Allah’a şükranlarını ifade etmek amacıyla kestikleri kurban hangisidir?
a) Akika Kurbanı
b) Şükür Kurbanı
c) Adak Kurbanı
d) Hedy Kurbanı

15) Sorgu ve hesap sırasında insan 5 şeyin hesabını vermeden oradan ayrılamayacaktır bu beş şey nedir?

16) Kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşmaz; fakat Allah’ın emirlerine bağlılığınız ona ulaşır….” (Hac suresi 37. Ayet) Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
a) Kurban Allah’ın rızasını kazanmak için kesilir.
b) Kurban Allah’a bağlılığın ifadesidir.
c) Kurban kesmenin temel amacı yardımlaşmadır.
D) Kurban kesmekle Allah’a kulluk bilinci güçlenir.

17) Ba’s ne demektir?Açıklayınız

18) Sırat ne demektir darlığı ve genişliği neye göre olacaktır?

19) ”Mahşer yerinden itibaren cehennemin üzerinden cennete kadar uzanan ve insanların dünyada yapmış oldukları davranışlar ve imanlarına göre üzerinden geçecekleri veya geçemeyecekleri köprü” şeklinde tanımlanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sırat
b)Haşir
c)Ba’s
d)Araf

20) Cennetin diğer isimlerinden 5 ini yazınız

Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[su_note note_color=”#287dce” text_color=”#f1eeee”]Aşağıdaki bağlantıdan yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.[/su_note]
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/03/8_sinif-Temel-Dinî-Bilgiler2_donem-1.sinav_-3.docx” download=”all” viewer=”google”]
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.