5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 12. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu (Açık Uçlu) 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Görgü Kuralları 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Peygamberiminiz Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 6.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 6. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 Açık Uçlu 5. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Okul Sağlığı Planı 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Sınav Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Kuranı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 7.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Fen Bilimleri Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 7. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları MEB 2023 Kasım Ayı LGS Örnek Soruları Sözel Testi İndir Açık Uçlu 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 11. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 Açık Uçlu 8. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023

8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

Ad-Soyad:

No:

 

1) Hz Peygamber (sav)’e göre babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras nedir?
a)Ev
b)Hayatını devam ettirecek kadar para
c)Düzenli bir iş imkânı
d)Ahlak

Cevap: D

 

2) ‘Kim zerre miktarı iyilik yaparsa karşılığını görür. Kim de zerre miktarı kötülük yaparsa karşılığını görür.’ (Zilzal,7-8)
Buna göre yukarıda anlamı verilen ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-) Dünya ahiretin tarlasıdır
B-) Dünya hayatında yapılanların karşılığını ahirette görürüz
C-) Allah(c.c) adaletlidir, hiçbir kimseye haksızlık yapmaz
D-) İyilikler ve kötülükler az olması halinde dikkate alınmaz.

Cevap: D

 

3) “Evlilik ve kan bağına dayanan, anne-baba, çocuklardan meydana gelen toplumsal en küçük birliktir.”
Yukarıda hangisi kavramın tanımı yapılmıştır?

A) Devlet
B) Aile
C) Okul
D) Ordu

Cevap: B

 

4) Peygamberimizin hayatında sadakat temsili olan eşi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz Aişe(RA)
b) Hz Hatice(RA)
c) Hz Safiye(RA)
d) Hz Mariye(RA)

Cevap: A

 

5) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (C.C.) zâti sıfatlarından biri değildir?
A. Vücud
B. Kıdem
C. İrade
D. Vahdaniyet

Cevap: A

 

6) İlk aileyi kim oluşturmuştur?
a)Hz. Âdem-Havva
b)Hz. Muhammed-Hatice
c)Hz. Ali-Fatıma
d)Hz. Abdullah-Âmine

Cevap: A

 

7) Aşağıdakilerden hangisi çocukların görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
A) Anne babasına saygılı olmak
B) Derslerine çalışmak
C) Kardeşleriyle iyi geçinmek
D) Ailesinin geçimini sağlamak

Cevap: D

 

8) Mekke’ye yeni girenlerin yapması sünnet olan tavaf hangisidir?
a)Ziyaret Tavafı
b)Kudüm Tavafı
c)Veda tavafı
d)Nafile Tavaf

Cevap:

 

9) Tüm canlılara rızık veren Allah, bizleri de rızıklandırır. Fakat bu dünya sebepler dünyasıdır. Bize düşen rızkın temini için emek sarf etmektir. Kuşlar, karıncalar ve arılara baktığımızda onların da rızıklarını temin için gayret ettiğini görmekteyiz
Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi dinimizin özüne aykırı bir davranıştır?

A-) Tarlasını ekip bakımını yapan bir çiftçinin dua etmesi
B-) SBS sınavı için çok çalıştıktan sonra ve dua eden öğrenci
C-) Trafik kurallarına uyup dua ederek yola çıkan sürücü
D-) Sürekli ibadet ederek rızık için Allah’a dua eden kişi

Cevap: D

 

10) La ilahe illallah” cümlesinin Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah birdir.
B) Kalıcı olan yalnız Allah’tır.
C) Her şeyi yaratan Allah’tır.
D) Allah’tan başka Tanrı yoktur

Cevap: A

 

11) Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuğuna karşı görevi değildir?
a)Her türlü ihtiyacını karşılamak
b)Çocuklardan çalışkan olana daha çok hediye almak
c)Eğitiminin devamını sağlamak
d)Güzel bir terbiye ile yetiştirmek

Cevap: B

 

12) Hacılar tavafa nereden başlarlar?
a)Hatim Duvarından
b)Makam-ı İbrahim’den
c)Hacerü’l –Esved’den
d)Safa tepesinden

Cevap:

 

13) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
a)Bir ailede duygular aile bireyleriyle paylaşılırsa iletişim kuvvetli olur.
b)Aile bireyleri ne olursa olsun birbirine doğruyu söylemelidir.
c)Eşlerden biri öfkelendiğinde diğerine şiddet uygulayabilir.
d)Aile sağlam olursa toplum sağlam olur.

Cevap: C

 

14) Aşağıdakilerden hangisi aile için geçerli değildir?
A) Aile toplumun temelidir.
B) Aile toplumun kalbidir.
C) Aile toplumun çekirdeğidir.
D) Aile son dönemlerde önem kazanmıştır.

Cevap: D

 

15) Evlilikte İslam’daki kurallardan biri de eşler arası denkliktir. Denklik meselesinde en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir?
a)İmanî denklik
b)Fizikî denklik
c)Maddî denklik
d)Eğitim açısından denklik

Cevap: A

 

16) İslam’ a göre yakın akraba ile iletişim halinde olmayı karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adab-ı muaşeret
B) Sıla-i rahim
C) İsar hasleti
D) Mehir

Cevap: B

 

17) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 
Kabe, Mekke’deki ______________ ortasında yer almaktadır.
Hz.Adem ve eşi Havva’nın buluştuğu, tevbelerinin kabul edildiği, Hz. Peygamberin(sav) Veda Hutbesini okuduğu ve hacıların Arefe günü vakfe yaptıkları yer _____________
Kişilerin duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmasına ____________ denir.
Kurban ibadeti bayramın ______________ günleri yerine getirilir.
Kurbanın etinin ____________ kadarı fakirlere verilmelidir.
Hacer-ül Esved’ten başlayarak Kâbe’nin etrafında bir tur dönmeye ____________ denir.
İlk kurban kesme ibadeti____________ ile başlar.
Haccın farzlarından olan tavaf, _____________ tavafıdır.

Cevap:

 

18) “Ben şahadet ederim ki Allah’ tan başka ilah yoktur, Ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed(ASM)
O’nun kulu ve Resülüdür.”
Yukarıda anlamı yazılan ve İslam’a giriş şartı olan cümlenin adı nedir?

A.Kelime-i Tevhid
B.Kelime-i Şehadet
C.Kelime-i Kudsiye
D.Kelime-i İhlâs

Cevap: B

 

19) Bir insan için aile çok önemlidir.Bundan hareketle ailenin önemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Aile ilk eğitimin verildiği yerdir.
b) İnsan asosyal bir varlıktır
c) Aile toplumun temelidir.
d) Aile iffeti korumanın en iyi yoludur.

Cevap: B

 

20) Aşağıdakilerden hangisi akraba ve komşularla ilgili dinimizin emirlerinden biri değildir?
a) Akrabalık bağlarını sağlam tutun
b) Misafirlere ve komşulara ikram edin
c) Akrabaya yolcuya hakkını verin
d) Komşudan yüz çevirin

Cevap: D

 

 

Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

 

İNDİR
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

62 − = 55

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.