2023-2024 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 8. Sınıf Görgü Kuralları 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 6. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 12. Sınıf Matematik 1. Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu 6. Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 5.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu (Açık Uçlu) 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 5. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1.Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Hukuk ve Adalet 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2019

hz muhammedin hayatı 8.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, 8.sınıf peygamberimizin hayatı 2.dönem 1.yazılı soruları indir

….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

1) Haram Aylar kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir ?
A) İslam öncesi Arapların birbirleri ile savaştıkları aylardır
B) İslam’dan önceki Arapların hiçbir işle uğraşmayıp dinlendikleri aylardır
C) Oruç tutmanın çok sevap olduğu ayardır
D) İslam öncesi Arapların birbirleri ile savaşmayı yasakladıkları aylardır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

2) Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez?
a)Haksızlıklar çok yaygındı.
b)İnsanların çoğu putperestti.
c)Kabileler halinde yaşarlardı.
d)Kadınlara çok değer verilirdi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

3) Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir?
a)Ebu Talip-Abdulmuttalip
b)Ebu Leheb-Ebu Talip
c)Abbas-Abdulmuttalip
d)Ebu Talip-Vehb

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

4) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D’ yanlış olanların başına ‘Y’ harfi koyunuz. 
( ) İslam da işlenen suçun cezası kişiye göre değişiklik gösterir.

( ) Allah (cc.), Kur’an-ı Kerim de adil insanlardan övgüyle söz etmektedir.
( ) Müslümanlar yararına yapılan haksızlıklar İsşam da hoş görülür.

( ) İnancı ve düşüncesi ne olursa olsun her insan Allah (cc.) katında değerlidir.

( ) Cahiliye döneminin belirgin özelliği insanların birbirinden üstünlüğünün olmamasıydı.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

5) Aşağıdaki önermelerin doğru olanlarına (D) yanlış olanlarını ise (Y) şeklinde belirtiniz?
( ) Peygamberimizin (sav.) çocuklara selam vermesi Onların halini hatırını sorması Onları sevip Onlar için dua etmesi yarının büyükleri olan çocuklara verdiği değeri gösterir.
( ) Peygamberimiz (sav.) çocuklara karşı öyle şefkatliydi ki; Onlara kıyamadığı için Onların hatalarını görmezden gelir, yanlışlıklarını düzeltmez ve Onlara doğru davranış şeklini öğütlemezdi.
( ) Elindeki çakıyla otobüs koltuğunun arkasına resim yapan bir kişi kamu malına yani toplumun ortak malına zarar vermiş olur. Belediyenin şehri güzelleştirmek için diktiği gülleri götürüp kendi bahçesine diken kamu malını haksız yere kendine geçirmiş ve kullanmış olur ve bu kişiler bütün bir toplumun hakkına zarar vermiş olurlar.
( ) Bazen eşitliğin olması tek başına adaletin sağlanmasına yetmeyebilir, dolayısıyla adalet eşitliği de içine alan daha üstün bir kavramdır.
( ) Anne babamız davranışlarıyla bize karşı kötü örnek oluyorlarsa Bizler de anne babamız bize kötü örnek oldukları için aynı yanlış davranışları yapmaya devam etmeliyiz.
( ) Allah insanları farklı farklı yaratırken, farklılıklarını birbirlerine üstünlük veya düşmanlık sebebi olarak saysınlar diye değil, bu farklılıklarını birlikte güzel işler için kullansınlar diye yaratmıştır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

6) Aşağıdaki her boşluk tamamlayınız
Peygamberimizin Hz. Hatice ile 25 yıl süren çok mutlu bir evliliği olmuş ve bu evlilikten ……………….. tanesi kız, ………. tanesi erkek olmak üzere altı çocuğu dünyaya gelmiştir. Çocuklarının isimleri …………..………., .…..….. , ……………….……. , …………………….. , ………….. ve ……………. ’tır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

7) Aşağıdakilerden hangisi hicretin İslam tarihindeki sonuçlarından değildir?
a)Peygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş Medine dönemi başlamıştır.
b)İslam dini hızla yayılmaya başladı
c)Kabe putlardan temizlendi
d)Müslümanlar Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtuldular.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin veda hutbesinde uyarılarda bulunduğu konulardan biri değildir?
A) Mal ve can dokunulmazlığı
B) Kadın hakları
C) Köleliğin yaygınlaştırılması
D) İnsanlar arası eşitlik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

9) I- Hüzün Yılı
II- Medine’ye Hicret
III- Uhud Savaşı
IV- Veda Haccı
V- İsra ve Miraç Olayı

Yukarıda verilen olayların kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – IV – V – III
B) II – III – IV – V – I
C) V – I – II – III – IV
D) I – V – II – III – IV

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

10) A şağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A)Peygamberimiz (s.a.v.) hayatının her döneminde haksızlıklara karşı çıkmıştır.
B)Her insan Allah cc. Katında değerlidir gereken aygı gösterilmelidir.
c)Yapılan haksızlıkların cezasını kendimizde verebiliriz
D)Adaletin olmadığı yerde şiddet ve çatışmalar artar.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıda verilen hadislerdeki boşlukları tablodan seçtiğiniz doğru kelimelerle doldurunuz
HAKİR -TAMAMLAMAK – TAKVA – KENDİSİ – KÖTÜLÜĞE – ALDATAN –

A)“Bizi…………….bizden değildir.”

B)“Sizden biriniz……………….için istediğini din kardeşi için de istemedikçe hakkıyla iman etmiş sayılmaz.”

C) “Mü’min bir kişiye Müslüman kardeşini……………….görmesi günah olarak yeter.”

D) Ben güzel ahlakı…………………….üzere gönderildim.
E) Güzel dinimiz İslâm’a göre üstünlük ancak………………….ile yani Allah’ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak iledir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

12) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Spor müsabakalarında dereceye girenlere ödül verilmesini hoş karşılamıştır.
b)İşlerinin yoğunluğu sebebi ile spor yapma fırsatı bulamamıştır.
c)Ashabının sporla ilgilenmesini istemiştir.
d)Eşi Hz. Aişe ile koşu yarışı yapmıştır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

13) Peygamberimiz (s.a.v.) “ Bizi aldatan bizden değildir“ hadisi ile aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmiştir?
A) Güvenilirlik
B) Alçak gönüllülük
C) Kararlılık
D) Affedicilik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

14) Dua etme yöntemi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştırr?
a)Ne kadar çok dua edersek o kadar çok sevap kazanırız.
b)Dua hayatımızın her anında yer almalıdır
c)Sadece başımıza bir sıkıntı geldiğinde dua etmeliyiz.
e)Secde halinde dua etmek güzel bir tutumdur.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

15) Peygamberimizin defnedildiği kabrinin adına ne ad verilir?
a)Ravzaı Mutahhara
b)Kabei Muazzama
c)Mekketül Mükerreme
d)Medinei Münevvere

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

16) – Hicretle birlikte İslamiyet daha hızlı yayılmaya başlamıştır.
– Medine hicret sonrasında sadece Müslümanların yaşadığı bir şehirdi.
– Hudeybiye Antlaşması Uhud Savaşı öncesinde imzalanmıştır.
– Mekke’nin fethi ile birlikte Kâbe putlardan temizlenmiştir.
– Peygamberimizin Uhud’da şehit olan amcası Hz Abbas’tır.
Yukarıdaki ifadelerin doğru – yanlış diziliminin sırasıyla uygun olanı hangi şıktadır?

A) D-Y-Y-D-D
B) D-D-Y-Y-Y
C) D-Y-Y-D-Y
D) Y-Y-Y-D-D

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

17) Bedir Savaşı—– Uhud Savaşı
Mekke’nin Fethi——– Habeşistan’a Hicret

Yukarıda verilen olayları kronolojik olarak sıraladığınızda 3. Sırada hangi olay yer alır
a)Bedir Savaşı
b)Mekke’nin Fethi
c)Uhud Savaşı
d)Habeşistan’a Hicret

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

18) …. Rabbimiz ancak kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz.“ ( Fetih Suresi)
Yukarıda verilen dua örneğinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Dua etmek insanın hayatındaki başarısına katkı sağlar
B) Dua ederken sadece arapça ifadeler kullanılmalıdır.
C) Dua sedece Allah’a yapılır ve karşılığı yalnızca O’ndan beklenir.
D) Dua bir anlamda kulun yaratıcı ile iletişim kurmasıdır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri ugun kelimelerle doldurunuz
(ACELECİ – CUMA GÜNÜ – GÜNAH – HAKKI – MÜSLÜMAN – ALLAH – MAZLUMUN – DUANIZ – KORKU ve ÜMİT – DİNİN)

Deki, ………………….olmasaydı Allah(cc) katında ne ehemmiyetiniz vardı?

Dua esnasında ……………………… birlikte olmalı,candan ve yalvararak ihlas ve samimiyetle istenmelidir.

………………..’nde bir vakit vardır ki,şayet bir Müslüman, namazda iken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dilediğini verir.

Dua müminin silahıdır…………direğidir.

Peygamberimiz(sav) duanın karşılığını beklerken…………………. olmamamızı tavsiye etmiştir.

Kişinin………………… kardeşini küçük görmesi kendisine günah olarak yeter.

……………. sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. O sizin kalpleriniz ve amellerinize bakar.

Üç kişinin duası geri çevrilmez; Adaletle hükmeden hakimin,iftar edinceye kadar oruçlunun ve …………………..duası.

Yalan söylemek,iftira atmak,gıybet etmek gibi dinimizin yasakladığı davranışlar ……………………..’dır.

Cevap:

 

20) Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına ‘D’, yanlışsa ‘Y’ yazınız. 
1. (……)Bazen eşitliğin olması tek başına adaletin sağlanmasına yetmeyebilir, dolayısıyla adalet eşitliği de içine alan daha üstün bir kavramdır.
2. (……) Müslümanlar yararına yapılan haksızlıklar İslâm’da hoş görülür.
3. (……) Resulullah yarışlarda kumara izin vermiştir.
4. (……)Hz. Muhammed (s.a.v.) dua ederken kişiye Allah’ın (c.c.) rahmet kapısının açıldığını hatırlatmıştır.
5. (……) Hz. Muhammed (s.a.v.) bir yanlış gördüğü zaman topluluk içinde isim vererek o kişiyi uyarırdı.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap ” ][/bg_collapse]

 

 

Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[su_note note_color=”#287dce” text_color=”#f1eeee”]Aşağıdaki bağlantıdan yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.[/su_note]
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

33 + = 37

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.