8.sınıf kuranı kerim 1.dönem 2.yazılı soruları

1. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş’ın Rabb’i olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.” (Enbiya Suresi, 22.ayet)
Yukarıdaki ayette hangi inanç esası açıklanmıştır?
A) Tevhit inancı C) Ahiret inancı
B) Risalet inancı D) Kader inancı

2. Aşağıdaki örneklerden hangisi şirk değildir?
A) Yahudilerin, “Üzeyir(a.s.) Allah’ın oğludur” demeleri
B) Hristiyanların, “İsa Mesih Allah’ın oğludur” demeleri
C) Müşriklerin “Melekler Allah’ın kızlarıdır” demeleri
D) Müslümanların “Allah birdir, eşi-benzeri yoktur” demeleri

3. İslam dinindeki risalet inancı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberler örnek, dürüst ve güvenilir insanlardır.
B) Peygamberler olağanüstü güçleri olan kişilerdir.
C) Peygamberler aldıkları vahiyleri insanlara bildirmişlerdir.
D) Peygamberler Allah tarafından görevlendirilmişlerdir.

4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberler bilerek ve isteyerek kötülük yapmamışlardır.
B) Peygamberler akıllı ve zeki kimselerdir.
C) Peygamberler, elçi olabilmek için çok çalışmışlardır.
D) Peygamberler kendi kavimlerinin diliyle konuşmuşlardır.

5. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?
A) Berzah: Dünyaya gelmeden önce ruhlarımızın bulunduğu yerdir.
B) Mahşer: Yeniden dirilen insanların bir araya toplandıkları yerdir.
C) Mizan: İyilik ve kötülüklerin tartıldığı ilahi adalet terazisidir.
D) Kıyamet: Sur’a üfürülünce evrende bulunan her şeyin yok olması

6. Ahiret inancına sahip birinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlış bir davranış olur?
A) Kötülüklerden uzak durup iyilikler yapmaya çalışması
B) Dünya işlerini bırakıp kendini ibadete adaması
C) Allah’a karşı sorumluluk duygusu ile hareket etmesi
D) Çok çalışıp helal kazanması ve insanlara yardım etmesi

7. Hz. Yakup(a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İshak(a.s.)’ın oğlu, İbrahim(a.s.)’in torunudur.
B) Evlat ihaneti ve evlat sevgisiyle sınanmıştır.
C) On üç çocuğu vardır.
D) Soyundan pek çok peygamber gönderilmiştir.

8. İslam inancına göre, aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisi, doğru bilginin kaynağı olarak kabul edilemez?
A) Kuran’ı Kerim B) Hadis-i Şerifler
C) Akıl ve bilim D) Rüyalar

9. Hz. Yusuf(a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Kanlı gömleği; çocukluğu dönemindeki mağduriyetini ve mazlum halini temsil eder.
B) Arkadan yırtılan gömleği; delikanlılık dönemindeki masumiyetini ve terbiyesini temsil eder.
C) Yusuf kokulu gömleği; olgunluk ve iktidar dönemindeki kararlılığını ve doğruluğunu temsil eder.
D) Medrese-i Yusufiye; vezirin yanında eğitim gördüğü dönemi ve elde ettiği başarıyı temsil eder.

10. “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” (Hucurat Suresi, 12. ayet)
Yukarıdaki ayette, aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmamıştır?
A) İnsanların özel hayatlarını araştırmak
B) Dedikodu yapmak
C) Tövbe etmek
D) İnsanlar hakkında kötü düşünmek

11. “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” (Hucurat Suresi, 10-11. ayetler)
Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıdaki ayetlerden çıkarılamaz?
A) Müslümanlar kardeştir; aralarının iyi olması için çalışmalıyız.
B) İnsanlara karşı merhametli ve hoşgörülü olmalıyız.
C) İnsanlara karşı saygılı ve özverili olmalıyız.
D) İnsanları karalamak ve kötülemek çok büyük kötülüktür.

12. “Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Rahmetinle, beni iyi kullarının arasına kat!”
(Neml Suresi, 19.ayet)
Yukarıdaki dua hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Allah izin vermedikçe insan istese de doğru yolu bulamaz.
B) Dua ederken iyi ve güzel dileklerde bulunulmalıdır.
C) Allah’ın iradesi her şeyi kuşatmıştır.
D) Dua etmeye başlarken önce şükredilmelidir.

13. Peygamberimizin yanına bir adam gelip “Bana İslam’ın ne olduğunu söyle?” diye sormuştur.
Peygamberimizin bu soruya verdiği cevapta, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Namazı dosdoğru kılmak
B) Ramazan orucunu tutmak
C) Zekât vermek
D) Kurban kesmek

Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkarak,
O’nun emirlerini yerine getirip,
yasakladığı kötülükleri terk etmektir.
Barış, kardeşlik, huzur ve
toplumsal düzenin sağlanması
Hz. Adem(as)’den Hz. Muhammed(sav)’e kadar gelen bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adıdır.
Zorlukların, sıkıntıların karşısında
yılgınlık göstermemek ve karamsarlığa düşmemektir.
14.

Yukarıda tanımları verilen kavramlar hangi şıkta doğru sıralanmıştır?
A) İslam– sabır – takva– sulh
B) takva – sulh –İslam – sabır
C) takva –İslam – sulh –sabır
D) İslam – takva – sabır – sulh

15. Doğru okunuşunu işaretleyiniz.

A) ehese
B) emese
C) ehese
D) lemese

16. Doğru okunuşunu işaretleyiniz.

A) gabime
B) ğanime
C) anime
D) habime

17. Doğru okunuşunu işaretleyiniz.

A) yümile
B) yühile
C) kümile
D) kühile

18. Doğru okunuşunu işaretleyiniz.

A) mümeddiku
B) müsaddiku
C) müsaddaka
D) müsaddika

19. Doğru okunuşunu işaretleyiniz.

A) fessaltiküm
B) femmaltiküm
C) fessaltüküm
D) feddaltüküm

20. Doğru okunuşunu işaretleyiniz.

a) üıddet
b) eiddeb
c) eizzet
d) eiddes

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

75 + = 79

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.