8.sınıf kuran-ı kerim dersi 1.dönem 2.yazılı soruları

…..ORTAOKULU …. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
8. SINIF SEÇMELİ KUR’AN-I KERİM DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (10×5=50)
1- Kardeşleri tarafından kuyuya atılan sonrasında Mısır’a sultan olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Adem B) Hz İbrahim C) Hz Yusuf D) Hz İsa
2- ‘’ Ey Rabbim! Beni , gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle , beni iyi kullarının arasına kat.’’ Ayetinde vurgulanan bir konu değildir?
A) İnsanın iyiliğine vurgu yapılmıştır. B)İnsanın Rabbinden iyilik istemesi gerektiğinden bahseder.
C) İnsan iyiliği yaşamada Rabbinden destek beklemelidir. D)İnsan Allah’tan başka kimselerden yardım dileyebilir.
3- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hz Musa ya Tevrat gönderilmiştir. B)Hz. Yusuf’a İncil gönderilmiştir. C)Hz Davut’a Zebur verilmiştir. D) Hz İsa’ya İncil gönderilmiştir.
4- İnsanın aracısız olarak Allah ile konuşması, isteklerini dile getirmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Vahiy B) Dua C) Nübüvvet D) Adalet
5-Kur’an-ı Kerim gönderiliş amacını Sa’d suresi, 29. ayette şu şekilde açıklamaktadır:’ “(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
Sadece bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
A) Kur’an mübarek bir kitaptır.
B) İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır.
C) Öğüt alınması gereken bir kitaptır.
D) Kur’an son ilahi kitaptır.
6- Kıssa: Kur’an’ı Kerimde geçen geçmişte yaşamış kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında anlatılan öykülerdir.
Kuran’daki kıssaların gerçek amacı nedir?
A) Tarihi bilgiler verip geçmişe ışık tutmak
B) Onlardan ders almamızı, iyi ve güzel davranışlara devam edip kötülüklerden uzak durmamızı, sağlamak
C) Hoş vakit geçirmemizi sağlamak
D) Geçmiş milletleri tanıtmak

7- Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberlerin sıfatları bir arada verilmiştir?
A)Sıdk-Nebi-Fetanet-Vahiy-İsmet B)Mucize-Tebliğ-Emanet-Fetanet-Sıdk C)Sıdk-Emanet-Fetanet-İsmet-Tebliğ D)Sıdk-Emanet-Fetanet-Mucize-Tebliğ
8- Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatına inanmanın faydalarından biri değildir?
A) İnsan yaptıklarından hesaba çekileceğine inandığı için davranışlarına dikkat eder.
B)İnsan sorumluluk duygusuyla hareket eder.
C) İyi davranışlar sergilemeye çalışır
D) İntikam duygusuyla hareket eder.
9- Enbiya suresi 42.ayette mealen: “ Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.” denilmektedir.
Bu ayette Allah’ın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?
A) Ödüllendirici olduğuna
B) Affedici olduğuna
C) Adil olduğuna
D) Koruyup gözettiğine
10-Allah katında üstünlük ancak ……………. ile olur.
Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A)Adalet B) Zenginlik
C) Şöhret D) Takva
11-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. (15 puan)
(…..…) Tevhid Allah’ın birliğini kabul etmektir.
(…..…)Allah nezdinde hak din İslam’dır. (……..)Hz Yusuf kardeşlerinin kendisine yaptıkları zulme karşı intikam almıştır. (…..…)Mizan dünya hayatında yapılan iyiliklerin ve kötülüklerin tartıldığı ilahi terazidir. (…….)Peygamberler Allah tarafından seçilen insanlardır.
12-Aşağıdaki kelime gruplarında hangi idgam tecvidinin bulunduğunu yazınız.(15puan)
اللّٰهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ :
مِنْ مَالٍ:
لِلْمُتَّقينَ هُدًى:
نَغْفِرْ حِطَّةٌ:
مِنْ وَال:
13- Ayetel Kürsi’yi doğru şekilde alttaki kutucuklara sıralayınız. (10 puan)
1-Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi.
2- Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe
3- Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
4-Vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard.
5- Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.