8.sınıf kuran-ı kerim 1.dönem 2.yazılı soruları

KUR’AN-I KERİM DERSİ
8-B SINIFI I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

“Ey iman edenler! Size bir fasık (günahkâr kişi), bir haber getirecek olursa haberin doğruluğunu araştırın…” (Hucurat 6)
1- Allah bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?
A) Günahkar insanlardan uzak durmamız gerekir.
B) Aldığımız haberlere inanmamak lazımdır.
C) Bir haberin doğruluğunu aklımızı kullanarak anlarız.
D) Günahkar insanların getirdiği haberlere hemen inanmamak gerekir.

Bir kişinin arkasından onun hoşuna gitmeyecek -gerçek- şeyler söylemeye …………………. , suçsuz bir insana yapmadığı bir suçu yüklemeye de …………….. denir.
2- Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?
A) gıybet – dedikodu B) iftira – gıybet
C) gıybet – iftira D) İftira – dedikodu

3- İnsanın aracısız bir şekilde Allah ile konuşması ve derdini sıkıntısını Allah’a iletmesine ne denir?
A) Sabır B) Dua
C) Takva D) İman

‘’ Ey Rabbim! Beni , gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle , beni iyi kullarının arasına kat.’’ (Neml 19)
4- Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?
A) İnsan şükredebilmek için Allah’tan yardım istemelidir.
B) İnsan sadece kendine verilen nimetlere değil, ana-babasına verilen nimete de şükretmelidir.
C) İyi kullardan olabilmek için Allah’tan yardım istenmelidir.
D) Allah bu dünyada Müslümanlardan başka kimseye Rahmet (merhamet) etmez.
5- Dualarımızın kabul olması için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Ulaşmak istediğimiz sonuç için dua etmeden önce gerekli tedbirleri alıp çaba göstermeliyiz.
B) Duamız kabul olmazsa tekrar dua etmeliyiz.
C) Dua etmek için Cuma günü ve kandil günlerini beklemeliyiz.
D) Yapacağımız duaları önce diğer insanlarla da paylaşmalıyız.

6- Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkarak, O’nun emirlerini yerine getirip, yasakladığı kötülükleri terk etmeye ne denir?
A) Sulh B) Sabır
C) Takva D) İman

7- Barış, kardeşlik, huzur ortamının oluşmasına ve toplumsal düzenin sağlanmasına ne denir?
A) Sulh B) Sadakat
C) İletişim D) İbadet

Allah’a teslim olmak manasına gelir. İlk peygamberden son peygambere kadar gönderilen bütün dinlerin ortak adıdır.
8- Yukarıda anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İman B) Takva
C) İslam D) İhlas

9- Zorluklar karşısında dayanmak ve karamsarlığa düşmemek anlamına gelen kavram hangisidir?
A) Cesaret B) Sabır
C) Barış D) Alçakgönüllülük

10- Peygamberlerin Allah’tan aldıkları mesajları (vahiyleri) insanlara ulaştırmalarına ne denir?
A) İsmet B) Tebliğ
C) Sıdk D) Emanet
11- Peygamberimiz bir adama İslam’ın ne olduğunu anlatırken, beş temel esasa vurgu yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin vurgu yaptığı esaslardan biri değildir?
A) Allah’tan başka ilah olmadığına inanmak
B) Namaz kılmak
C) Ramazan orucunu tutmak
D) İnsanlara iyilik etmek

“Ey Âdem’in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayın ki en güzel elbise, takva elbisesidir.” (Araf 26)
12- Yukarıdaki ayette bahsedilen takva elbisesini giymenin en geniş açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fakirlere yardım etmek ve kimsesizleri korumak
B) Öksüz ve yetimlere sahip çıkmak
C) Cesaretli ve sabırlı olmak
D) Allah’ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak

Aktif sabır: Ulaşmak istediğimiz amaca yönelik önümüze çıkan zorluklara karşı mücadele etmektir.
13- Aşağıdaki durumlardan hangisi aktif sabıra örnektir?
A) Yakını ölen bir kişinin Allah’a isyan etmemesi
B) Kazaya uğrayan birinin yaşadığı acılara katlanması
C) Sınavı kazanmak isteyen öğrencinin derslerine azim ve kararlılıkla çalışması
D) Çocuğundan ayrı kalan bir annenin sabırla kavuşacağı günü beklemesi

14- Tevhid kavramının zıt anlamlısı olan ve Allah’a ortak koşma anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İman B) Şirk
C) Küfür D) İsyan

15- Peygamberimiz: “Bir müminin, din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir.” dedikten sonra aşağıdakilerden hangisini söylemiştir?
A) Üç gün geçtikten sonra küs olanları barıştırın.
B) Üç gün geçmeden küs olanları barıştırın.
C) Üç gün geçmişse küs olan kişi diğeriyle karşılaşıp selâm versin.
D) Üçüncü günün sonunda küs olanların ikisi de cehenneme gider.

16- Başkasının sahip olduğu maddi veya manevi bir değerin onun elinden gitmesini istemeye ne denir?
A) Haset B) Tedbir
C) Kibir D) Yalan

17- Peygamberlerin güvenilir olma sıfatlarına ne denir?
A) Risalet B) Fetanet
C) Tebliğ D) Emanet

18- Peygamberlerin, inanmayan kişilere peygamber olduklarını ispatlamak için gerçekleştirdikleri olağanüstü olaylara ne denir?
A) Sürpriz B) Tesadüf
C) Mucize D) Yenilik

19- Kıyametin kopuşunu ve yeniden dirilme zamanını ilan etmek için ‘Sur’ denen alete üflemekle görevli melek hangisidir?
A) Mikail B) İsrafil
C) Azrail D) Cebrail

20- Allah’tan başka yaratıcı olmadığına, Allah’ın eşi ve benzerinin bulunmadığına inanmaya ne denir?
A) İbadet inancı B) Ahiret inancı
C) Risalet inancı D) Tevhid inancı

Yazılı sorularını şimdi indir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.