8.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

8.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Kur’an-ı Kerim DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:

 No:

1) “Allah’ın en sevdiği ibadet, az da olsa sürekli olanıdır.” Hz. Muhammed (Buhari, İman.32)
Yukarıdaki hadis-i şerifte vurgulanmak istenen düşünce nedir?

a) Fazladan ibadet etmemiz gerektiği
b) İbadetlerimizi düzenli yapmamız gerektiği
c) Gösterişten uzak bir şekilde olmamız gerektiği
d) Allah’ın rızasını kazanmamız gerektiği

Cevap: B

 

2) İslam inancına göre, aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisi, doğru bilginin kaynağı olarak kabul edilemez?
A) Kuran’ı Kerim
B) Hadis-i Şerifler
C) Akıl ve bilim
D) Rüyalar

Cevap: D

 

3) Peygamberlerin özelliklerini yazınız ve kısaca açıklayınız.
1.

2.

3.

4.

5.

Cevap:

 

4) Aşağıdaki boşluklara Hucurat Suresi ile ilgili bilgileri doldurunuz.
Hucurat Suresi üç bölümde ele alınır ve işlenilen konular şu şekildedir:
1. Bölüm’de:

2. Bölüm’de:

3.Bölüm’de:

Cevap:

 

5) Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberlerin sıfatları bir arada verilmiştir? 
A)Sıdk-Nebi-Fetanet-Vahiy-İsmet B)Mucize-Tebliğ-Emanet-Fetanet-Sıdk C)Sıdk-Emanet-Fetanet-İsmet-Tebliğ D)Sıdk-Emanet-Fetanet-Mucize-Tebliğ

Cevap:

 

6) Aşağıdaki kelime gruplarında hangi idgam tecvidinin bulunduğunu yazınız.
لِلْمُتَّقينَ هُدًى:

نَغْفِرْ حِطَّةٌ:

مِنْ وَال

Cevap:

 

7) Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatına inanmanın faydalarından biri değildir?
A) İnsan yaptıklarından hesaba çekileceğine inandığı için davranışlarına dikkat eder.
B)İnsan sorumluluk duygusuyla hareket eder.
C) İyi davranışlar sergilemeye çalışır
D) İntikam duygusuyla hareket eder.

Cevap: D

 

8) ……………… salihati ve tevasav bil haggı ve tevasav-bis ……………… {
Yukarıdaki sureye gelecek doğru kelimeler hangi şıkta sırasıyla

a) husr – amilüs –asr – sabr
b) asr – husr – amilüs – sabr
c) asr – amilüs – husr – sabr
d) sabr – asr – amilüs – husr

Cevap:

 

9) Asr Suresine göre ziyanda sayılmayan guruplar arasında hangisi yoktur?
a) İman eden kişiler
b) Birbirine sabrı tavsiye edenler
c) Salih (faydalı) amel işleyenler
d) Hakszlığa ses çıkarmayanlar

Cevap:

 

10) Aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz
Yusuf
Hz.İsa
Sulh
Hz.Yakup
İsmet

Kuyuya atılan peygamber
Barış,kardeşlik,huzur
Peygamberlerin günahsız olma özelliği
İncil’in gönderildiği peygamber
Yusuf Peygamberin babası

Cevap:

 

11) Ayetel Kürsi’yi doğru şekilde alttaki kutucuklara sıralayınız.
1-Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi.
2- Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe
3- Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
4-Vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard.
5- Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.

Cevap:

 

12) Allah katında üstünlük ancak ……………. ile olur.
Boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A)Adalet
B) Zenginlik
C) Şöhret
D) Takva

Cevap: D

 

13) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberler bilerek ve isteyerek kötülük yapmamışlardır.
B) Peygamberler akıllı ve zeki kimselerdir.
C) Peygamberler, elçi olabilmek için çok çalışmışlardır.
D) Peygamberler kendi kavimlerinin diliyle konuşmuşlardır.

Cevap: C

 

14) Evlat acısı ve evlat ihaneti ile imtihan edilen peygamber kimdir?
a) Hz. Yusuf
b) Hz. İsmail
c) Hz. Yakup
d) Hz. İshak

Cevap: C

 

15) Aşağıdaki boşluklara Hucurat Suresi ile ilgili bilgileri doldurunuz.
Ayet Sayısı
Kur’an’daki Yeri
İniş Zamanı

Cevap:

 

16) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş’ın Rabb’i olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.” (Enbiya Suresi, 22.ayet)
Yukarıdaki ayette hangi inanç esası açıklanmıştır?

A) Tevhit inancı
B) Risalet inancı
C) Ahiret inancı
D) Kader inancı

Cevap: A

 

17) Aşağıdaki kelime gruplarında hangi idgam tecvidinin bulunduğunu yazınız.
اللّٰهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ :

مِنْ مَالٍ:

Cevap:

 

18) Hz. Yakup(a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İshak(a.s.)’ın oğlu, İbrahim(a.s.)’in torunudur.
B) Evlat ihaneti ve evlat sevgisiyle sınanmıştır.
C) On üç çocuğu vardır.
D) Soyundan pek çok peygamber gönderilmiştir.

Cevap:

 

19) Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?
A) Berzah: Dünyaya gelmeden önce ruhlarımızın bulunduğu yerdir.
B) Mahşer: Yeniden dirilen insanların bir araya toplandıkları yerdir.
C) Mizan: İyilik ve kötülüklerin tartıldığı ilahi adalet terazisidir.
D) Kıyamet: Sur’a üfürülünce evrende bulunan her şeyin yok olması

Cevap: A

 

20) Ahiret inancına sahip birinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlış bir davranış olur?
A) Kötülüklerden uzak durup iyilikler yapmaya çalışması
B) Dünya işlerini bırakıp kendini ibadete adaması
C) Allah’a karşı sorumluluk duygusu ile hareket etmesi
D) Çok çalışıp helal kazanması ve insanlara yardım etmesi

Cevap: B

 

 

Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

İNDİR
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 2 = 5

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.