8.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

8.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Kur’an-ı Kerim DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:

No:

1) Hucurat Suresi’nin 15. Ayetine göre iyi bir müminde bulunması gereken üç özelliği yazınız.
1-

2-

3-

Cevap:

 

2) “İlk insan ve ilk peygamber ……………… bu yana inananların ortak sözü ise, (Allah’tan başka ilah yoktur! Anlamına gelen) şöyledir: …………………………………………………………………….
Boşluklara sırasıyla hangileri getirilmelidir?

a) Hz. Nuh – Bismillah-u Allah-û ekber
b) Hz. Âdem – Lâ ilahe illallah
c) Hz. Nuh – Lâ ilahe illallah
d) Hz. Adem – Bismillah-u Allah-û ekber

Cevap: B

 

3) “Kardeşleri, “Vallâhi, Allah seni bizden üstün kıldı. Doğrusu biz suç işlemiştik!” dediler.” (12/91) – Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı Meali
“Zâlimlere bir gün dedirir kudret-i Mevlâ
Tallâhi lekad âserekellâhü aleynâ”
(Allah’ın gücü kudreti zalimlere bir gün “Allah’a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış” dedirir.) – Ziya Paşa
Ayet-i kerimede anlatılan ve Ziya Paşa’nın mısralarında vurguladığı kişi kimdir?

Cevap:

 

4) “Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Rahmetinle, beni iyi kullarının arasına kat!”
(Neml Suresi, 19.ayet)
Yukarıdaki dua hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah izin vermedikçe insan istese de doğru yolu bulamaz.
B) Dua ederken iyi ve güzel dileklerde bulunulmalıdır.
C) Allah’ın iradesi her şeyi kuşatmıştır.
D) Dua etmeye başlarken önce şükredilmelidir.

Cevap: A

 

5) İslam dinindeki risalet inancı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberler örnek, dürüst ve güvenilir insanlardır.
B) Peygamberler olağanüstü güçleri olan kişilerdir.
C) Peygamberler aldıkları vahiyleri insanlara bildirmişlerdir.
D) Peygamberler Allah tarafından görevlendirilmişlerdir.

Cevap: B

 

6) Sabır nedir?Açıklayınız.

Cevap:

 

7) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” (Hucurat Suresi, 10-11. ayetler)
Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıdaki ayetlerden çıkarılamaz? 

A) Müslümanlar kardeştir; aralarının iyi olması için çalışmalıyız.
B) İnsanlara karşı merhametli ve hoşgörülü olmalıyız.
C) İnsanlara karşı saygılı ve özverili olmalıyız.
D) İnsanları karalamak ve kötülemek çok büyük kötülüktür.

Cevap: A

 

8) “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” (Hucurat Suresi, 12. ayet)
Yukarıdaki ayette, aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmamıştır?

A) İnsanların özel hayatlarını araştırmak
B) Dedikodu yapmak
C) Tövbe etmek
D) İnsanlar hakkında kötü düşünmek

Cevap: C

 

9) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Hz Musa ya Tevrat gönderilmiştir.
B)Hz. Yusuf’a İncil gönderilmiştir.
C)Hz Davut’a Zebur verilmiştir.
D) Hz İsa’ya İncil gönderilmiştir.

Cevap: B

 

10) Hz. Yusuf (as) kıssasını anlatınız.

Cevap:

 

11) Nebe Suresi’nin ilk 5 ayetinin Türkçe okunuşunu yazınız.

Cevap:

 

12) -Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
(…..…) Tevhid Allah’ın birliğini kabul etmektir.
(…..…)Allah nezdinde hak din İslam’dır. (……..)Hz Yusuf kardeşlerinin kendisine yaptıkları zulme karşı intikam almıştır. (…..…)Mizan dünya hayatında yapılan iyiliklerin ve kötülüklerin tartıldığı ilahi terazidir. (…….)Peygamberler Allah tarafından seçilen insanlardır.

Cevap:

 

13) Peygamberimizin sahabelere gıybet etmekle ilgili bir konuşması olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu konuşmadan çıkarılacak bir sonuç değildir? 
a) Gıybet etmek ayıpları ortaya çıkarır ve dolayısıyla konuşulan kişiyi küçük düşürebilir.
b) Gıybet edilen kişi eğer konuşulan şeyi yapmadıysa aynı zamanda iftiraya da girer.
c) Gıybet, mümin kardeşin duyduğunda hoşlanmayacağı şekilde arkasından anmaktır.
d) Gıybet edilen kişi eğer konuşulan şeyi yaptıysa onu az söylemek söyleyeni günaha sokmaz.

Cevap: D

 

14) İnsanın aracısız olarak Allah ile konuşması, isteklerini dile getirmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vahiy
B) Dua
C) Nübüvvet
D) Adalet

Cevap: B

 

15) “Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kullarının arasına kat.”

Hangisi ayette vurgulanan bir konu değildir? 
a) İnsanın iyiliğine vurgu yapılmıştır.
b) İnsan Allah’tan başka kimselerden yardım dileyebilir.
c) İnsan iyiliği yaşamada Rabbinden destek beklemelidir.
d) İnsanın Rabbinden iyilik istemesi gerektiğinden bahseder.

Cevap: B

 

16) Kur’an-ı Kerim gönderiliş amacını Sa’d suresi, 29. ayette şu şekilde açıklamaktadır:’ “(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
Sadece bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A) Kur’an mübarek bir kitaptır.
B) İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır.
C) Öğüt alınması gereken bir kitaptır.
D) Kur’an son ilahi kitaptır.

Cevap: D

 

17) ‘’ Ey Rabbim! Beni , gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle , beni iyi kullarının arasına kat.’’ Ayetinde vurgulanan bir konu değildir? 
A) İnsanın iyiliğine vurgu yapılmıştır.
B)İnsanın Rabbinden iyilik istemesi gerektiğinden bahseder.
C) İnsan iyiliği yaşamada Rabbinden destek beklemelidir. D)İnsan Allah’tan başka kimselerden yardım dileyebilir.

Cevap: D

 

18) Aşağıdaki boşluklara Hucurat Suresi ile ilgili bilgileri doldurunuz.
Hucurat Suresi ismini, 4. Ayette geçen ve ‘……………………’ anlamına gelen “hucurat” kelimesinden alır. Sure hicretin …………………… yılında nazil olmuştur.

Cevap:

 

19) Enbiya suresi 42.ayette mealen: “ Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.” denilmektedir.
Bu ayette Allah’ın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A) Ödüllendirici olduğuna
B) Affedici olduğuna
C) Adil olduğuna
D) Koruyup gözettiğine

Cevap: C

 

20) Aşağıdaki örneklerden hangisi şirk değildir?
A) Yahudilerin, “Üzeyir(a.s.) Allah’ın oğludur” demeleri
B) Hristiyanların, “İsa Mesih Allah’ın oğludur” demeleri
C) Müşriklerin “Melekler Allah’ın kızlarıdır” demeleri
D) Müslümanların “Allah birdir, eşi-benzeri yoktur” demeleri

Cevap: D

 

 

Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/8.-Sınıf-Kuran-ı-kerim-1.-Dönem-2.Yazılı-Soruları-2018-2019-1.docx” download=”all” viewer=”google” text=”8.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.