8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

2018-2019 8 Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları,İnkılap Tarihi 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı testi çöz , 2019 İnkılap Tarihi 8.sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları dokümanları 

…… OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

1) . * Kurulan ilk siyasi partidir
* Ekonomide Devletçiliği savunur.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki siyasi partilerden hangisine aittir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B)Demokratik Parti
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Cumhuriyet Halk Fırkası

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

2) “ Manda ve himaye kabul edilemez” ifadesi ilk kez nerede kullanılmıştır?
A)Erzurum kongresi
B)Amasya genelgesi
C)Sivas kongresi
D)Havza genelgesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

3) TBMM açıldıktan sonra egemenlik hakkının kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu kabul etmiştir. Buna rağmen millet egemenliği ile bağdaşmayan saltanata dokunulmamış; Milli Mücadelenin sonuna kadar saltanat varlığını devam ettirmiştir.
M.Kemal’in saltanatın varlığına bir süre karşı çıkmamasının nedeni ne olabilir?

A) Halifelikle saltanatın ayrılamayacağına inanması
B) İşgalci güçlerle mücadele ederken iç sorunlar çıkarmak istemeyişi
C) Milli egemenlikle uyuşması
D) Milli ekonominin gerçekleştirilmek istenmesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

4) 1927 yılında “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarıldı. Özel teşebbüslerin sanayi alnında yatırım yapması için bu kanunla birçok kolaylıklar sağlandı. Fakat yinede istenilen yatırımları özel sektör tarafından gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine devlet sanayi alnındaki yatırımları “devletçilik” ilkesi çerçevesinde kendisi gerçekleştirdi.
Yukarıda verilen bilgilere göre Özel sektöre birçok kolaylık sağlandığı halde neden başarılı olunamamıştır?

A) Bankaların kredi vermemesi
B) Özel sektörün yatırım yapacak ekonomik gücünün olamaması
C) Devletin sanayi alanındaki yatırımları kendisinin yapması
D) Ekonominin yabancıların elinde olması.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

5) 1923–1939 yılları arasında Türkiye’yi dış politika alanında uğraştıran sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yabancı okullar sorunu
B) Türkiye-Irak sınır sorunu
C) Hatay sorunu
D) Türkiye-Ermenistan sınırı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

6) 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne çiftçi, tüccar, sanayici, işçi temsilcileri katılmıştır.
Kongreye farklı alanlardan temsilcilerin katılması aşağıdaki-lerden hangisinin göstergesi sayılabilir?

A) Sivil savunma örgütlenmesinin iyi yapıldığının
B) Ekonominin tarıma dayandırıldığının
C) Ekonomik kalkınmamın her alanda amaçlandığının
D) Herkesin yönetime alınmak istendiğinin

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

7) Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılâpların amaçları arasında yer almaz?
A) Tek partili yönetim sistemini kurmak
B) Ülkeyi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak.
C) Ulusal egemenliği sağlamak
D) Türk ulusunun refah seviyesini yükseltmek

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

8) Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması
Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
Saat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

9) Gümrü Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

10) Soğuk Savaş ne demektir? Açıklayınız.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlarımızdan değildir?
A) İsmet İnönü
B) Turgut Özal
C) Rauf Denktaş
D) Abdullah Gül

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

12) “Soğuk Savaş” hangi iki ülke arasında yaşanmıştır?
A. ABD-Japonya
B. ABD-Fransa
C. ABD-Almanya
D. ABD-SSCB

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

13) Türkiye’nin II. Dünya Savaşında izlediği politikadır?
A) Denge Siyaseti
B) Orta Siyaseti
C) Tek Taraf Siyaseti
D) Tarafsız Politika

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

14) 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan; Devletin adı, Devletin rejimi, Devlet başkanlığı gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?
A) Ankara’nı başkent olmasıyla
B) Halifeliğin kaldırılmasıyla
C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

15) 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan; Devletin adı, Devletin rejimi, Devlet başkanlığı
gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir?

A) Ankara’nı başkent olmasıyla
B) Halifeliğin kaldırılmasıyla
C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıdakilerden hangisi MİHVER devletlerden değildir?
A.Almanya
B.Japonya
C.Türkiye
D.İtalya

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

17) Atatürk Türk toplumunun çağdaşlaşması ve demokrasinin yerleşmesi için çalışıyordu. Özellikle TBMM’ de sorunlara çözüm bulunması, hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.
Atatürk’ün bu amaçla yaptığı ancak başarılı olamadığı en önemli çalışma hangisidir?

A) Devletçilik
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Çok partili hayat denemeleri
D) Türk Tarih kurumunun kurulması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

18) “Din herkesin vicdanına kalmış bir şeydir. hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne din ne de mezhep kabulüne zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman siyasete alet edilemez.”   Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Laiklik
B) İnkılâpçılık
C) Devletçilik
D) Halkçılık

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

19) “Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor vb. kısacası bütün vatandaşların hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiğine kanıttır?
A) Akılcılık
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Ulusal Bağımsızlık

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
a) Almanya, İtalya ve Japonya sömürgelerini kaybetti
b) Almanya ikiye ayrıldı, rejim değişikliği oldu.
c) Yahudiler’e Filistin’de “İsrail Devleti” kuruldu.
d) Dünya barışını sağlamak için “Cemiyeti Akvam( Milletler Cemiyeti)” kuruldu.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

Bu yazılı kağıdı 8. Sınıf İnkılap Tarihi yazılı soruları ana kategorisinin 8. Sınıf İnkılap Tarihi  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

42 + = 46

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.