8 Sınıf İnkılap Tarihi 2 Dönem 2 Yazılı Soruları ve Cevapları 2018 2019

2018 2019 8 Sınıf İnkılap Tarihi 2 Dönem 2 Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları,İnkılap Tarihi 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı testi çöz , 2019 İnkılap Tarihi 8.sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları dokümanları 

…….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

1) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri arasında gösterilemez? 
A) Birbirini tamamlayan bir yapıda olması
B) Bilimi ve aklı temel alması
C) Tamamının Avrupa’dan örnek alınması
D) Türk halkının ihtiyaçlarından doğması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

2) Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumunun kurulması hangi Atatürk ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) Milliyetçilik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

3) Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A- Türk Dil Kurumu
B- Türk Tarih Vakfı
C- İstanbul Üniversitesi
D- Türk Tarik Kurumu

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

4) Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?
A)   Devletçilik
B)   Laiklik
C)   İnkılâpçılık
D)Cumhuriyetçilik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

5) İstanbul Hükümeti temsilcisinin Amasya’ya giderek Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi ve protokol imzalaması Milli Mücadele açısından ne anlama gelmektedir?

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

6) Atatürk, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.”
sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere sahip olmasını istemiştir? 

A) Çağdaş ve millî
B) Karma ve eşitlikçi
C) Parasız ve zorunlu
D) Geleneksel ve demokratik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

7) Asağıdakilerden hangisi Lozan Barıs Antlasması’nın sonuçları arasında yer almaz?
A) Kurtulus Savası’na kesin olarak son verildi.
B) Yeni Türk Devleti’nin varlığı tüm dünyaya kanıtlandı.
C) Geçerliliğini günümüze kadar sürdüren bir antlasmadır.
D) Musul sorunu çözüldü.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdaki gelişmelerden hangilerinin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesiyle doğrudan ilişkili olduğu söylene-bilir?
I. Saltanatın kaldırılması
II. Cumhuriyetin İlanı
III. Hıyanet-i Vataniye Yasası’nın çıkarılması

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

9) Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?
A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
B) Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
C) Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
D)Dış borç alımına gidilmesi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

10) İstanbul Hükümeti aşağıdakilerin hangisiyle Ankara’daki temsil Heyetinin Hukuki varlığını kabul etmiştir?
A)Amasya Genelgesi
B)Misak-ı Milli
C)Sivas Kongresi
D)Amasya Görüşmeleri

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

11) “Din herkesin vicdanına kalmış bir şeydir. hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne din ne de mezhep kabulüne zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman siyasete alet edilemez.”   Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Laiklik
B) İnkılâpçılık
C) Devletçilik
D) Halkçılık

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

12) Sevgili öğrenciler; 1 Kasım 1928’de Yeni Türk Harfleri Kabul ve Tatbiki Hakkında kanun TBMM’de kabul edildi. Ancak Türk halkı Harf İnkılabını kolay olarak benimsemiştir.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi yeni harflerin öğrenilmesiyle ilgilidir?

A- Okuma –yazma seferberliği
B- Türk Medeni Kanunu
C- Tevhidi Tedrisat Kanunu
D- İstanbul Üniversitesinin açılması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Partinin (DP) kurucularından değildir?
A) Fuat Köprülü
B) Celal Bayar
C) Adnan Menderes
D) Süleyman Demirel

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

14) Atatürk karşılaştığı sorunların hepsine birden el atmayıp bunları öncelik sırasına koyardı.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)İleri görüşlülüğü
B)Mantıklılığı
C)Planlı olması
D)Vatanseverliği

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

15) TBMM’ye karşı birçok ayaklanmalar çıkmıştır.
Bu ayaklanmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A- TBMM’nin siyasi varlığına son vermek istenmesi
B- Damat Ferit’in halkı Mustafa Kemal’e karşı kışkırtması
C- Egemenliğin ulusa ait olduğunun savunulması
D-Anadolu’da güvenliğin olmamasından dolayı düzensizlik yaşanması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

16) Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye – Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında etkili oldular.
Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı’nı İngiltere’nin desteklemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye’de yeniliklerin yapılmasını engellemek
B) Müslüman ülkelerle Türkiye’nin arasında gerginlik çıkarmak
C) Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemek
D) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliğini engellememek

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

17) Kurtuluş savaşından sonra başlatılan inkılâplar toplumun büyük bölümü tarafından hemen kabullenmiştir. Buna rağmen inkılâpları anlayamayan ya da çıkarları elden giden bazı grup ve kişiler inkılâpları kabullenemeyerek tepki göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biri olamaz?

A) Şeyh Sait İsyanı
B) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi
C) Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişimi
D) Menemen Olayı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

18) TC devleti boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır?
A)  Lozan Barış antlaşması
B)  Montrö Boğazlar Sözleşmesi
C)  Mudanya Barış Antlaşması
D)  İstanbul Antlaşması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

19) Türkiye, Nato’ya kaç yılında üye olmuştur?
A) 1953
B) 1954
C) 1950
D)1952

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

20) CHP’den ayrılan Adnan Menderes, Prof. Dr. Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafından kurulan ve 1950, 1953 ve 1957 seçimlerini kazanan siyasi parti hangisidir?
A.Millet Partisi
B.Milli Kalkınma Partisi
C.Demokrat Parti
D.Adalet Partisi

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

Bu yazılı kağıdı 8. Sınıf İnkılap Tarihi yazılı soruları ana kategorisinin 8. Sınıf İnkılap Tarihi  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/04/8_sinif-T.C.-İnkılâp-Tarihi-ve-Atatürkçülük2_donem-2.sinav_-2.docx” download=”all” viewer=”google”]

 

BENZER YAZILAR

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

84 + = 92

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul EtMetni Oku