8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2019

8.sınıf inkılap tarihi 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, inkılap tarihi 8.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları indir

….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI 

AD-SOYAD:

NO:

 

1) İzmir İktisat Kongresinde aşağıdaki gruplardan hangisi bulunmamıştır?
A) Tüccar Grubu
B) İşçi Grubu
C) Memur Grubu
D) Çiftçi Grubu

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

2) Osmanlı devletinin ve TBMM’nin arasındaki ikiliği ortadan kaldırmak için TBMM tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A) Halifelik kaldırılmıştır.
B) Teşkilatı Esasiye kanunu çıkarılmıştır.
C) Saltanat kaldırılmıştır.
D) Maarif teşkilatı kurulmuştur.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

3) “Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme eyleminin çökertilişini anlatan bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri bulunmayan bir siyasi zaferin eseridir.”

Yukarıdaki sözüyle Atatürk hangi antlaşmayı belirtmiştir?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Mudanya Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Moskova Antlaşması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

4)
I. İsmet paşa
II. Doktor Rıza Bey
III. Hasan Bey
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Lozan barış antlaşmasına TBMM tarafından gönderilen heyet içerisindedir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

5) Lozan barış antlaşmasına giden heyet için TBMM tarafından üç konuda kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu üç taviz arasında değildir?

A) Misakımilli sınırlarının korunması
B) Cumhuriyet kurulması
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmaması.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

6) 17 Kasım 1922’de İngilizlerin Malaya Zırhlısı ile İstanbul’dan ayrılan Vahdettin’den sonra yerine halife seçilen Osmanlı hanedanın en yaşlısı hangisidir?
A) Abdulmecit
B) Abdulmüttalip
C) İsmet paşa
D) Kazım paşa

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

7) Türkiye Lozan’da savaş tazminatı olarak aşağıdakilerden hangisini almıştır?
A) Bitlis
B) Karaman
C) Karaağaç
D) Batum

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

8) Lozan antlaşmasında gündeme gelen azınlıklarla ilgi varılan sonuçta aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye’deki azınlıklara ayrıcalık tanınmayacak.
B) Nüfus Mübadelesi yapılacak.
C) Bozcaada ve Gökçeda’daki Rumlar nüfus mübadelesinden muhaf tutulacak.
D) Doğu Trakya’daki Türkler hariç tutulacak.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

9) Lozan Antlaşmasında kapitülasyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kapitülasyonlar devam etmiştir.
B) Sadece Fransa’ya verilen kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
C) Sadece İngiltere’ye verilen kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
D) Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Lozan antlaşmasında çözülmemiş sorunlardan biridir?
A) Kapitülasyonlar
B) Sınırlar
C) Musul sorunu
D) Azınlıklar

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

11) Lozan konferansında aşağıdaki dillerden hangisi konferans dili olarak kullanılmamıştır?
A) Türkçe
B) İngilizce
C) Fransızca
D) Almanca

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

12) İzmir İktisadi Kongresinde aşağıdaki kararlardan hangisi alınmamıştır?
A) Çiftçinin eğitimi ve ziraat okulları açılacak.
B) Ormanların korunması ve çoğaltılması için önlemler alınacak.
C) Bir ticaret bankası kurulacak.
D) Kapitülasyonlar kaldırılacak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap D” ][/bg_collapse]

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Lozan’dan sonra değişen sınırlarımız arasında değildir?
A) Yunanistan
B) İran
C) Suriye
D) Bulgaristan

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap B” ][/bg_collapse]

 

14) Lozan antlaşmasından sonra Yunanistan ile sınırımızla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Meriç Nehri sınır olmuştur.
B) Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verildi.
C) Batı Trakya Türkiye’ye bırakıldı.
D) Doğu Trakya Türkiye’ye bırakıldı.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap C” ][/bg_collapse]

 

15) Lozan Antlaşması gereği On İki Ada aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?
A) İtalya
B) Yunanistan
C) Almanya
D) Fransa

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Cevap Ne?” collapse_text=”Cevap A” ][/bg_collapse]

 

 

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/03/8_sinif-T.C.-İnkılâp-Tarihi-ve-Atatürkçülük2_donem-1.sinav_.docx” download=”all” viewer=”google”]
BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

28 + = 35

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.