8 Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

Hz. Muhammed’in Hayatı 8 Sınıf  2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları,Hz. Muhammed’in Hayatı 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı testi çöz , 2019 Hz. Muhammed’in Hayatı 8.sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları dokümanları 

……. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

1) Aşağıda verilen boşlukları doğru kelimelerle doldırunuz.
CENNET – SEVMEDİKÇE – KÜÇÜKLERİNİ – KÖTÜLÜĞE – İYİLİĞİ -ALLAH -DİLİNDEN

A)“………………………………. sevmeyen büyüklerine saygı göstermeyen……………………………….tavsiye etmeyen ve kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmayan Bizden değildir.”
B)“Müslüman elindenve……………………………….başka insanların güvende olduğu kimsedir.”
C) Müslüman’ın gönlünde……………………………….sevgisinin önüne hiçbir şey geçemez
D)“Doğruluk iyiliğe iyilik de……………………………….’e götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîkler seviyesine ulaşır.”
E) “Allah’a yemin ederim ki iman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi………………………………de iman etmiş sayılmazsınız.”

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

2) Hz. Muhammed doğmadan önce babasını, altı yaşında annesini ve sekiz yaşında da dedesini kaybetmiştir. Hz. Fatıma’nın dışındaki çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. Hiçbir zaman isyan etmemiştir. Yukarıda verilen örneğe göre Hz. Muhammed’in hangi özelliği vurgulanmaktadır? 
A) Adalet
B) Sabır
C) Güven
D) Temizlik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

3) Aşağıda kelimeleri karışık olarak verilen hadisleri ve ayetleri doğru – anlamlı bir şekilde sıralayınız.
1. ol // sonra da // de // inandım // Allah’a // dosdoğru
……………………………………………………………
……………………………………………………………
2. üzerine // ilim // her // öğrenmek // Müslümanın // farzdır
……………………………………………………………
……………………………………………………………
3. tamamlamak // gönderildim // için // ahlakı // güzel // ben
……………………………………………………………
……………………………………………………………

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

4) Aşağıdakilerden hangisi çocuğun babası üzerindeki haklarından biri değildir?
A) O’na güzel bir isim koymak.
B) O’na İslâmı öğretmek.
C) Onu zengin yapmak.
D) Evlendirmek.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

5) Mekkeliler, Hz. Muhammed’e kıymetli eşyalarını emanet ederlerdi. O, Mekke’den Medine’ye hicret edeceği gün, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere Hz. Ali’yi görevlendirmiştir. Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in özellikleri ile ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir? 
A) Hz. Muhammed güvenilirdir.
B) Hz. Muhammed hicret etmiştir.
C) Hz. Muhammed emanetlerini Hz. Ali’ye vermiştir.
D) Hz. Muhammed Hz. Ali ile akrabadır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

6) .“Peygamberimiz, Uhut savaşında Medine’de kalıp savunma yapılması görüşündeydi. Ancak arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed kendi görüşünden vazgeçmiştir.Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır? 
A) Hz. Muhammed Uhut savaşına katılmıştır.
B) Hz. Muhammed başkalarının görüşlerine değer verir.
C) Hz. Muhammed kararsızdır.
D) Hz. Muhammed meydan savaşı yapmayı sevmez.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

7) Mekkeli müşrikler, Peygamberimizin hiçbir zaman yalan söylemediğini dolayısıyla peygamberliği konusunda da yalan söylemediğini bildikleri halde niçin İslâm’ı kabul etmediler. Müşriklerin İslâm’ı kabul etmeme sebeplerinden iki tanesini yazınız.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka örnek olacak vasıflar arasında sayılamaz?
A) Kanaat
B) Şükür
C) Vefakârlık
D) Cimrilik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

9) Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına ‘D’, yanlışsa ‘Y’ yazınız.
1. ( ) Peygamberimizin (sav.) çocuklara selam vermesi Onların halini hatırını sorması Onları sevip Onlar için dua etmesi yarının büyükleri olan çocuklara verdiği değeri gösterir.
2. ( ) Peygamberimiz (sav.) çocuklara karşı öyle şefkatliydi ki; Onlara kıyamadığı için Onların hatalarını görmezden gelir, yanlışlıklarını düzeltmez ve Onlara doğru davranış şeklini öğütlemezdi.
3. ( ) Elindeki çakıyla otobüs koltuğunun arkasına resim yapan bir kişi kamu malına yani toplumun ortak malına zarar vermiş olur. Belediyenin şehri güzelleştirmek için diktiği gülleri götürüp kendi bahçesine diken kamu malını haksız yere kendine geçirmiş ve kullanmış olur ve bu kişiler bütün bir toplumun hakkına zarar vermiş olurlar.
4. ( ) Anne babamız davranışlarıyla bize karşı kötü örnek oluyorlarsa Bizler de anne babamız bize kötü örnek oldukları için aynı yanlış davranışları yapmaya devam etmeliyiz.
5. ( ) Allah insanları farklı farklı yaratırken, farklılıklarını birbirlerine üstünlük veya düşmanlık sebebi olarak saysınlar diye değil, bu farklılıklarını birlikte güzel işler için kullansınlar diye yaratmıştır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

10) I.Peygamberimiz (s.a.v.) doğduğu sırada putlara tapmanın yaygın olduğu ve türlü kötülüklerin yaşandığı döneme “Cahiliye Devri” denir.
II.Dedesinin vefatından sonra Peygamber Efendimizin sorumluluğunu amcası Ebu Talip üstlendi.
III.Bedir Savaşı müşriklerin zaferiyle sonuçlandı.
IV.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine ve Müslümanlara dayanılmaz eziyet ve işkencelerde bulunan Mekkelileri Mekke’yi fethettiği zaman affetti.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A)I ve II
B) II, III ve IV
C) I, II ve IV
D) Yalnız I

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

11) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) güvenilir bir insandı
B) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisini diğer insanlardan üstün görürdü.
C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dayanışmaya önem verirdi.
D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) toplumsal iletişimde insani ilişkilerin güçlenmesine önem verirdi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) çocuklara karşı davranışları arasında söylenebilir?
1A) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) erkek çocukları daha çok severdi.
B) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çocuklarla asla şakalaşmazdı.
C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çocukları gördüğünde onlara selam verirdi.
D) Çocukların oyun oynamasına müsaade etmezdi.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

13) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Çocukları güzel ahlak ile yetiştirmek anne babanın sorumluluklarındandır
B) Anne ve babalar erkek çocuklara daha fazla ayrıcalık tanıyabilir
C) Anne babalar çocukların ilk öğretmenleridir
D) Anne ve babaların olumsuz davranışları çocuklarını da etkileyebilir

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

14) Aşağıdakilerden hangisi kişinin söz ve davranışlarında dürüst ve tutarlı olmasını ifade eder? 
A) Dayanışma
B) Doğruluk
C) Adalet
D) İşbiriliği

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

15) Hz. Muhammed’in “Hiçbiriniz, kendisi için arzu  ettiğini, kardeşi için de arzu etmedikçe,
gerçekten iman etmiş sayılmaz.” sözü öncelikle aşağıda  verilen güzel huylardan hangisini ifade etmektedir?

A) Edep ve Haya (utanmak)
B) Vefa ve Doğruluk
C) Dostluk ve Arkadaşlık
D) Şefkat ve Merhamet

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıdakilerden hangisi İslâm’la bağdaşmayan davranışlardandır?
A) Doğruluk ve adalet
B) Sevgi ve saygı
C) İşbirliği ve dayanışma
D) Gıybet ve iftira

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

17) Utanarak, yanlış şeylerden uzak durmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayâ
B) Vefa
C) Sabır
D) Tevazu

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

18) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
1. (…) Evlatlar, Allah’ın anne babaya verdiği en güzel emanettir.
2. (…) Bir toplumun devamlılığı sadece insan sayısının artması ile sağlanır.
3. (…) İhtiyaçlar, insanların tavır ve davranışlarını yönlendirir.
4. (…) Çocuklara verilebilecek en etkili eğitim davranışlarla örnek olmaktır.
5. (…) Dinimizde yardımlaşma ve dayanışma yalnızca ahlakın gereğidir.
6. (…) İslam dini insanların sadece ahirette mutlu olmaları için gelmiştir.
7. (…) Dürüstlük, imandan sonra en önemli değerdir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

19) Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka örnek olacak vasıflar arasında sayılamaz?
A) Kanaat
B) Cimrilik
C) Vefakârlık
D) Şükür

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

20) Hz. Muhammed vefatından birkaç gün önce bütün Müslümanların önünde, “Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın.” diyerek üzerinde hiç kimsenin hakkının kalmasını istememiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed ile ilgili belirtilen özelliklerden değildir? 
A) Alçak gönüllü
B) Çalışkan
C) Adaletli
D) Hakkı gözeten

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

8 Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

Temel Dini Bilgiler 8 Sınıf  2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları,Temel Dini Bilgiler 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf Temel Dini Bilgiler 2.dönem 2.yazılı testi çöz , 2019 Temel Dini Bilgiler 8.sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları dokümanları 

…. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

1) I.Umre sünnettir.
II. Haccın belirli bir vakti vardır.
III. Safa ve Merve tepeleri arasında gidip
gelmeye Sa’y denir.
V. Fitre sadakası Ramazan ayında verilir.

Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 

2) Kurban ibadeti için hangisi söylenemez?
A) Farz bir ibadettir.
B) Kurban bayramının 1., 2. veya 3. gününde kesilebilir.
C) Kesilen kurbanın eti ve derisi satılamaz.
D) Bir kısmı misafirlere ikram edilebilir.

 

 

3) “Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke lebbeyk, İnnel’ hamde ve’n ni’mete leke ve’l mülk.La şerike lek.”
Kabe etrafında tavaf ederken söylenen bu sözlere ne denir?

a)Teşrik tekbiri
b)Terbiye duası
c)Nazar duası
d)Telbiye duası

 

 

4) ‘’Size şunlar___ kılındı: Ölü, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süsülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş olup da henüz canlı iken kesmedikleriniz, dikili taşlar üzerinde boğazlananlar ve zararla kısmet paylaşmanız. Bunlar, birer yoldan çıkıştır! ….Her kim aşırı açlık durumunda çaresiz kalır da günaha eğilim maksadı olmaksızın, onlardan yemek zorunda olursa, elbette Allah, bağışlayandır, merhamet sahibidir.’’
Maide suresi 3.ayette bahsedilen şeylerin hükmü nedir?

a)Helal
b)Haram
c)Mekruh
d)Caiz

 

 

5) ” Tekvin ” sıfatı ile ALLAH’ın hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?
A) Her şeyi bilen
B) Rızık veren
C) Her şeyi yaratan
D) Her şeyi duyan

 

 

6) …….. ……. kişilerin kurban kesmeleri vaciptir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekat verebilen
B) Oruç tutabilen
C) Namaz kılabilen
D) Sadaka verebilen

 

 

7) ‘’Elbette onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Ancak O’na sizin ____ ulaşacaktır.’’
Ayetinde boş kısma gelecek kelime nedir?

a)Takvanız
b)Teslimiyetiniz
c)Huşunuz
d)Tevekkülünüz

 

 

8) ‘’Hz. Peygamber (sav) sağ eline ___, sol eline ___ alarak ‘’Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haram kılındı.’’ buyurmuştur.’’
Boşluklara gelen uygun kelimeler hangisidir?

a)ipek-altın
b)altın-gümüş
c)yakut-gümüş
d)inci-altın

 

 

9) Hangisi, ruhsal ihtiyaçları karşılamak için yapılan doğru bir uygulamadır?
a) el falı baktırmak
b) ruh çağırmak
c) totem yapmak
d) dua etmek

 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Kıyamet gününün Kur’an’da geçen isimlerinden biri değildir?
a)Zilzal
b)Vakia
c)Ettammetü’l-Kübra
d)Saat

 

 

11) Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan bir ibadettir?
A) Hac
B) Zekat
C) Sadaka
D) Oruç

 

 

12) Peygamberimizin Hadis-i Şerifine göre bir babanın evladına vereceği en güzel hediye nedir?
a)Güzel terbiye etmesi
b)Güzel isim koyması
c)Zamanın gerektirdiği şekilde ihtiyaçlarını gidermesi
d)Kaliteli okullara göndermesi

 

 

13) Aşağıdakilerden hangisi ahiretle ilgili bir kavram değildir?
a)Mizan
b)Ba’s
c)Haşr
d)Tevekkül

 

 

14) Hacıların giydiği beyaz dikişsiz elbiseye ne denir?
A) Tavaf
B) İhram
C) Sa’y
D) Vakfe

 

 

15) Aşağıdaki örneklerden hangisi İslam da bulunan kolalıklara örnek olamaz?
A) Yolcuların farz namazlarını kısaltması
B)Sürekli rahatsızlığı olanların oruç tutmamaları
C) Ramazanda Kur’an-ı Kerim ‘in baştan sona okunması
D)Soğuk günlerde kişinin suyla abdest alma yerine mesh

 

 

16) Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin farzlarından değildir?
a)İhram
b)Tavaf
c)Vakfe
d)Hervele

 

 

17) Kaza ve kaderle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) İnsanoğlu Allah’ın verdiği irade yani seçme hürriyetini kullanır.
B)İnsan iradesi doğrultunda yaptığı her şeyden sorumludur.
C)Allah’ın sınırsız iradesiyle her şeyi bilmesi, takdir etmesi ve bir ölçüye göre yaratması kaderdir.
D) İnsan kaderinde ne varsa ona uymakla yükümlüdür.

 

 

18) Allah adem peygamberi yarattıktan sonra meleklere hangi emri vermiştir?
A)Adem’i sevmeleri istemiştir.
B)Aralarında tartışmamalarını söyledi
C) Adem’e secde etmelerini emretti
D) Adem’e hizmet etmelerini emretti

 

 

19) Müslüman olanlara
– Akıl sahibi olanlara
– Ergenlik çağına girmiş olanlara
– Ekonomik durumu iyi ve yeterli olanlara
– Sağlığı hac için elverişli olanlara
– Özgür olanlara
– Bulaşıcı hastalık, terör veya savaş gibi yol güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durumla karşı karşıya olmayanlar
Yukarıda sıralanan özellikler hangi ibadetin mükellefine farzdır?

a)Zekat
b)Namaz
c)Hac
d)Kurban

 

 

20) Kıyamet günü sur’a üflemekle görevli melek hangisidir?
a) Mikail
b) İsrafil
c) Azrail
d) Cebrail

 

Bu yazılı kağıdı 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı yazılı soruları ana kategorisinin 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/04/8_sinif-Peygamberimizin-Hayatı2_donem-2.sinav_.docx” download=”all” viewer=”google”]

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.