2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 11. Sınıf Tarih Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Türkçe Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 10. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10 Kasım Anma Günü Anma Konuşma Metni 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 27 Aralık 2023 2023-2024 8. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024

8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

2019 Hz. Muhammed’in Hayatı 8. Sınıf  2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları,Hz. Muhammed’in Hayatı 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı testi çöz , 2019 Hz. Muhammed’in Hayatı 8.sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları dokümanları

….. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

1) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Çocukları güzel ahlak ile yetiştirmek anne babanın sorumluluklarındandır.
B) Anne ve babalar erkek çocuklara daha fazla ayrıcalık tanıyabilir.
C) Anne babalar çocukların ilk öğretmenleridir.
D) Anne babaların olumsuz davranışları çocuklarını da etkileyebilir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

2) Aşağıdaki doğru ifadelerin başına (D) yanlış ifadelerin başına (Y) koyunuz
( ) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır
( ) Elindeki ilahi lütuflara şükredemeyen, duasına karşılık alamaz.”
( ) Dua denince aklımıza yalnızca maddi ihtiyaçlar gelmelidir.
( ) Efendimiz (s.a.v.) bayram gününe özel bir cübbe giyerdi.
( ) Peygamberimiz(sav) 8 Haziran 632 tarihinde 63 yaşındayken evinde vefat etti.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

3) Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde bir mescit yaptırmış ve mescidin yanına da evi olmayan fakir sahabeler için odalar yaptırmıştır. Bu insanlar peygamberimizin özel talebesiydiler. İhtiyaçlarının karşılanmasıyla, eğitim ve öğretimleriyle Peygamberimiz ilgilenir, okuma-yazma bilen Sahabeleri de onlara öğretmen olarak tayin ederdi.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 

a) Peygamberimizin eğitim ve öğretime önem verdiği
b) Peygamberimizin sadece fakirlerin eğitilmesini istediği
c) İnsanlara değer verdiğini
d) Peygamberimizin merhametli olduğu

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

4) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Zenginlerin yediği, fakirlerin menedildiği düğün yemeği ne kötü yemektir.” hadisiyle anlatmak istediği nedir?
A) Düğüne davet ettiklerimize sosyal sınıflarına göre ikramda bulunmak gerekir.
B) Davetlerde zengin- yoksul ayırımı yapılacaksa kimseye düğün yemeği ikram etmemek gerekir.
C) Düğünlere sınıf farkına dikkat etmeden tanıdığımız herkesi çağırmamız gerekir.
D) Düğüne gelen zenginlerin yoksullara ikramda bulunmaları gerekir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

5) Mekkelilerin Medine’ye saldıracakları haberini alan Peygamberimiz arkadaşlarını toplar. Bu toplantıda kentlerini savunmaları konusunu arkadaşlarıyla görüşür. Toplantıda İran asıllı Selman-ı Farisî adlı bir sahabe bir kentin savunması konusunda İran’da uygulanan bir taktiği anlatır. Bu taktiğe göre Medine’nin etrafında derin ve geniş hendekler kazılarak kent savunulacaktır. Bu taktik Hz. Muhammed’in hoşuna gider; bu taktiğe göre Medine’yi savunurlar ve başarılı olurlar.
Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 

a) Hoşgörülü oluşunu
b) Cesaretini
c) Sabrını
d) Danışarak iş yaptığını

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

6) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelen ilk vahiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk ayetler 610 yılı Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde indirilmiştir.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.) ilk vahyi almayı beklediği için Cebrail’i (a.s.) görünce sevinmiştir.
C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) eşi Hatice (r.a.) onu, danışması için akrabası Varaka’ya götürmüştür.
D) Varaka, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kendisine görünen varlığın daha önceki peygamberlere de göründüğünü söylemiştir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

7) Aşağıdakilerden hangisi bayram günleri adetlerinden biri değildir?
A) Bayram için güzel elbiseler giymek
B) Önce yakınlarımızdan başlayarak dostlarımızı ziyaret etmek
C) Maddi olanaklarımızı zorlayarak bayram kıyafetleri satın almak
D) Bayram namazlarını camide kılmak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

8) Hz. Muhammed (sav) insanların onurunun kırılmasını istememiştir.  Yaşadığıtoplumda güçsüz, kimsesiz ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmuştur. Savaş esirlerine iyi davranılmasını istemiş, kadın ve kız çocuklarınınaşağılanmasına karşı çıkmıştır.

Yukarıdaki cümlelerde Hz. Muhammed’in daha çok  Hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır.
A) İnsanlara değer vermesi
B) Güvenilir olması
C) Hoşgörülü olması
D) Adaletli olması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

9) Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesinde değinilen konulardan biri değildir?
A) Kimin yanında bir emaneti varsa onu sahibine versin.
B) Faizin her çeşidi kaldırılmıştır
C) Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.
D) Her zenginin zekât vermesi farzdır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin torunlarından biri de değildir?
A) Hasan
B) Hüseyin
C) Üsame
D) Ümame

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdakilerden hangisi ‘güven’ kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir?
A) Çekinme
B) Emin
C) Korku
D) Emniyet

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

12) Aşağıdakilerden hangisi anne babaların çocuklarına karşı sorumlulukları arasında sayılamaz?
A) Çocuğuna okuma yazma öğretmesi.
B) Ona yüklü miktarda miras bırakması.
C) Çocuğuna yüzmeyi öğretmesi.
D) Çocuğuna güzel bir isim koyması.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

13) Mekke’nin önde gelenlerinden ………… Mekkelilerin tutarsızlıklarını yüzlerine sözleriyle vurmuştur.
A) Nadir b. Haris
B) Numan b. Beşir
C) Ebu Cehil
D) Amra bt. Ravaha

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

14) Peygamberimiz ……… yılında ……….….’de doğmuş, ………… yılında ……………..’de vefat etmiştir.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa verilen seçeneklerin hangisindeki bilgiler sırayla gelmelidir?

A) 632-Mekke-571-Taif
B) 571-Mekke-632-Medine
C) 571-Medine-632-Mekke
D)571-Mekke-632-Kudüs

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

15) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’e (s.a.v.) ait vasıflardan biri değildir?
A) Güvenilir olmak
B) Doğru ve dürüst olmak
C) Sosyal statüye göre insanlara değer vermek
D) Sevgi ve saygıyı esas almak

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

16) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) düğün ve bayramlarda eğlenmekle ilgili tavsiyelerine uymaz?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) evlenen sahabeye düğün eğlencesi yapmaları için izin vermemiştir.
B) Hz. Peygamber Müslümanları bayramlarda birbirlerini ziyaret etmeleri için teşvik etmiştir.
C) Resulullah Medine’de yapılan bayram kutlamalarını izlemiştir.
D) Hz. Peygamber İslam ahlakına aykırı olmamak şartıyla eğlencelere müsaade etmiştir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

17) Hz. Muhammed İslam’ı anlatmak için bir gün Taif’e gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Taifli’ler peygamberimize beklenmedik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş fırlattılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştü ve onlar için, “Rabb’im, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller.” diye dua etmiştir.
Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in özellikleri ile ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir? 

A) Hz. Muhammed İslam’ı yaymak için farklı şehirlere gitmiştir.
B) Hz. Muhammed’e taş atmışlardır.
C) Zeyd b. Haris Hz. Muhammed’i yalnız bırakmamıştır.
D) Hz. Muhammed çok merhametlidir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

18) Peygamberimizin (sav.) Kabe Hakemliğini kısaca anlatınız.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

19) “ Ey Rasulüm de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız Bana uyun ki Allah da Sizi sevsin.”(Ali İmran suresi, 31. Ayet) Ayeti Kerime den çıkarılabilecek en güzel sonuç sizce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberler Bizlere örnektir.
B) Peygamberimizi de çok sevmeliyiz. C) Allah’ın sevgisini kazanmak Peygamberimize (sav.) uymaktan geçer. D) Rabbimizin sevgisini kazanmalıyız.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Peygamber’in şaka yaparken dikkat ettiği hususlardandır?
A) Şaka amacıyla insanların korkutulmasına izin vermiştir.
B) Yalnızca kendi ailesine şaka yapmış, arkadaşlarıyla konuşurken onların şakalarına gülmemiştir.
C) İnsanların fziksel özellikleriyle ilgili şaka yapılmasına izin vermiştir.
D) Şaka yaparken doğruluktan ayrılmamıştır.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

Bu yazılı kağıdı 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı yazılı soruları ana kategorisinin 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 8. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + = 19

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.