8.Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

8.Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Peygamberimizin Hayatı DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI


Ad-Soyad:

No:

 

1) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in(s.a.v.) düğünlerle ilgili tutum ve davranışlarından biri değildir?
A) Düğün yemeği verilmesini istemiştir.
B) Düğün davetlerine gidilmesini istemiştir.
C) Düğünlerde def çalınmasını istemiştir.
D) Düğünlere katılmayı boş ve gereksiz bir iş olarak görmüştür

Cevap: D

 

2) Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu,Ahzab da denilen savaş hangisidir?
a)Uhud
b)Hendek
c)Mute
d)Bedir

Cevap: C

 

3) Aşağıdakilerden hangisi şaka yaparken dikkat etmemiz gereken bir durum değildir?
a)İnsanların fiziksel özürleri, isimleri, maddi durumları ve çeşitli zaafları şaka malzemesi yapılmamalı.
b)Her ortamda şaka yapılabilmeli
c) Birbirine şaka yapan kişiler arasında duygu bakımından yakınlık olmalı.
d) Şakalarda asla şiddete yer verilmemeli.

Cevap: B

 

4) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
a)Hz.Hamza
b)Hz.Ali
c)Hz.Hatice
d)Hz.Zeyd

Cevap: A

 

5) Aşağıdakilerden hangisi; dedesi ile oynamayı, onun sırtına binmeyi seven çocuklardan biriydi?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Hüseyin
C) Hz. Ali
D) Hz. Enes

Cevap: B

 

6) Aşağıdakilerden hangisi müslümanın spor anlayışına ters düşer?
A) Spor yapmak farz ibadetlerimize engel olmamalı
B) Spor dalı, dinimizin kurallarıyla çelişmemelidir.
C) Spor müsabakası sonunda kaybeden taraf bir şeyler ısmarlamalı böylece heyecan artmalı.
D) Yaptığımız spor, asıl görevlerimize, eğitimimize, günlük ödevlerimize engel olmamalıdır.

Cevap: C

 

7) Müslümanların Medine’de barışı sağlamak için Yahudilerle yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medine Sözleşmesi
B) Hudeybiye Anlaşması
C) Sevik Anlaşması
D) Bedir Sözleşmesi

Cevap: B

 

8) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların kıymetini bilmez. Bu iki nimet, ……. ve …………” buyurmuştur.
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir?

a)para-sağlık
b)sağlık-boş vakit
c)gençlik-boş vakit
d)para-gençlik

Cevap: B

 

9) Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına ‘D’, yanlışsa ‘Y’ yazınız

1. (…..) Eğlencede sınır tanımamak lazım.

2. (…..)Bir müslümanın Rabbinden istediği bir şeye ulaşmak için dua etmesi sözlü dua,bunun için çalışıp sorumluluklarını yerine getirmesine ise fiili dua denir.

3. (…..) Hayatın asıl amacı eğlenmek ve dünyanın bütün zevklerini yaşamaktır.

4. (…..) Yediğimiz,içtiğimiz ve giydiğimiz şeylerin helâl veya haram olması duamızın kabulünde etkilidir.

5. (…..) Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus karşı tarafın mal varlığıdır.

Cevap:

 

10) Ayşe, dedesinin abdest alırken “Ey Rabb’im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.” Diye dua ettiğini duyar.
Ayşe’nin dedesi bu duayı okurken hangi uzvunu yıkamaktaydı.

A) Yüzünü
B) Ağzını
C) Başını
D) Burnunu

Cevap: B

 

11) Aşağıdakilerden hangisi duası geri çevrilmeyen insanlardan biri değildir?
A) Mazlum
B) Misafir
C) Evlat
D) Anne baba

Cevap: B

 

12) -Selim, din kültürü dersindeyken öğretmenine “Ben duamı, Rabbime en yakın olabileceğim, O’nu kalbimde en güzel hissedebileceğim anda yapmak istiyorum” demiştir.
Sizce öğretmeni Selim’in bu güzel isteğine kavuşması için hangi tavsiyede bulunmuş olabilir.

A) Camide dua etmelisin
B) Kabe’de dua etmelisin
C) Kabir ziyareti yaparken dua etmelisin
D) Secdede dua etmelisin

Cevap: D

 

13) Aşağıda verilenlerden hangisi hicretin sebeplerinden biri değildir?
A) Müşriklerin günden güne artan baskı ve işkenceleri
B) Medine’nin Müslümanlar için daha özgür bir ortam olması
C) Peygamberimizin Medine’yi Mekke’den daha çok sevmesi
D) Akabe biatlarında Medineli Müslümanların Peygamberimizi şehirlerine davet etmeleri

Cevap: C

 

14) Cümleleri uygun şekilde tamamlayınız.
9. Mekkeliler, Müslümanlarla tüm ilişkilerini keserek 3 yıl boyunca onlara ……………… uygulamışlardır.
10. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara …..……..……………. , onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ……………….denir.
12. Peygamberimizin kabrine temiz bahçe anlamına gelen ……………………………………… denmiştir.
13. Peygamberimize gönderilen ilk vahiy ………………….. mağarasında …………….yılında gelmiştir ve bu ayetler ………………………… suresinde geçmektedir.
14. Peygamberimizin yaralandığı, amcası Hz. Hamza’nın şehit düştüğü savaş …………………………. Savaşıdır.
15. İslamiyete en çok karşı çıkanlardan ve eziyet edenlerden biri de Peygamberimiz’in amcası ………………………………………idi. ………………………. Suresinde amcasından bahsedilmektedir.
16. Peygamber efendimiz annesi vefat ettikten sonra………………………………………………….yanında kalmıştır.

Cevap:

 

15) Dua ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
A) Duanın dinimizce belirlenmiş vakitlerde yapılması önemlidir
B) Duada ısrarcı olmak gerekir.
C) Dua ibadetlerin özüdür.
D) Dua kulun Rabbiyle iletişime geçmesidir.

Cevap: A

 

16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Spor dalı, özü itibarıyla ve uygulanışı sırasında dinimizin kurallarıyla çelişmemelidir.
B)Spor müsabakası dostluğu sağlayıcı nitelikte olmalıdır.
C)Tarafların dışındaki bir kurumun verdiği ödül ise kumar değildir.
D)İçerisinde menfaat bulunan iddiasına oynanan sporlarda sakınca yoktur

Cevap: D

 

17) Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı nedir?
A)Suffe
B)Ensar
C)Muhacir
)Sahabe

Cevap: A

 

18) .Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir?
a)Medine-632
b)Medine-630
c)Mekke-632
d) Mekke-571

Cevap: C

 

19) Aşağıdakilerden hangisi müslümanın müzik anlayışına ters düşer?
A) Müzikte kural tanımamalı kulağa hoş gelen her şey dinlenmeli.
B) Şehevi duyguları ortaya çıkarmamalı
C) İslam’a aykırı sözler içermemeli
D) Karamsarlığa ve ümitsizliğe düşüren sözler içermemelidir.

Cevap: A

 

20) “Şayet, siz Allah’ı layıkıyla tanımış olsaydınız, dualarınızla dağlar yerinden oynardı.”
Din kültürü öğretmeni tahtaya yukarıdaki hadis-i şerifi yazarak ana düşüncenin ne olduğunu öğrencilerden açıklamalarını istemiştir. Hangi öğrencinin düşüncesi hadiste anlatılmak istenene daha yakındır.

A) Allah’ın her şeye gücü yettiğine ve O’nun için imkansız diye bir şeyin olmadığına inanarak samimi bir dille dua edersek mutlaka dualarımız kabul olacaktır.
B)Bir insan ne kadar günah işlese de Allah’ın tüm günahları affedeceğini bilmeli çok tevbe etmelidir.
C) Gerçekten duanın gücüne inanan bir mümin gerektiği kadar çaba ve gayret ortaya koymasa bile gönülden yapacağı dua ile bütün isteklerine kavuşabilir.
D) Duamıza başlarken mutlaka Allah’ın güzel isimlerini dile getirmeli daha sonra isteklerimize yer vermeliyiz.

Cevap: A

 

 

Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

 

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/8.-Sınıf-hz-muhammedin-hayatı-1.-Dönem-2.Yazılı-Soruları-2018-2019-2.docx” download=”all” viewer=”google” text=”8.Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.